Големина на текста:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Факултет „Икономически и социални науки”
КУРСОВА РАБОТА
Тема: ”Съвременни подходи и методи за вземане на
управленски решения”
Изготвил: Валерия Тонева Тенева
Специалност: Финансов мениджмънт- неикономист
І курс, редовно
Фак. № 0908387072
Проверил: Доц.д-р И. Иванов
Вземането на решение е интегрална част от задълженията на мениджъра.
Едно решение обикновено е избор от множество алтернативи.
Понятието “решение” е твърде широкоаспектно, в най-общ вид то
представлява избор на алтернатива. Решението е главен, целеви, направляващ и
волеви елемент във функционирането на управлението. Наличието на проблем
поражда търсенето на решение. Той представлява нерешен въпрос. При
съществуването на проблемна ситуация е налице потребността от промяна.
Управлението най-често се разглежда като взимане на решения от различен
характер за справяне с проблеми, решаване на задачи или поставяне на дадени
цели. От друга страна управленските решения са разновидност на решенията като
цяло. Най-общо може да се каже, че управленското решение е избор на
алтернативи,избор на определен подход,начин на действие за решаването на
даден проблем или ситуация. Трябва да бъдат насочени към разумното и
рационално решение на казуса, изпълнение на задачите. Да бъдат добре
обмислени, да не се опират само на опита, интуицията или предишни ситуации.
1.Подходи за вземане на управленски решения
Могат да се разграничат два основни подхода при вземането на
решения,в зависимост от това дали се вземат от отделните
мениджъри /индивидуален/или от определени групи/групов/ и колективен
/използван най-често при японците/
Видът на проблема е определящ фактор,от който зависи подходът,който
ще бъде използван при решаването му.Например ако проблемът е сложен,с по-
голяма степен на несигурност по отношение на крайния резултат,изисква
специализирани познания в много области,тогава за предпочитане е груповият
подход.Тай като той се характеризира с по-широк кръг от хотра,които приемат
решението за свое;по-голяма комуникация в организацията;възможност за по-
голям брой алтернативи;възможност да се събере и обработи по-голямо
количество информация.
Трябва да се вземат в предвид и някои недостатъци на този метод: по-
бавен е ;често насърчава към компромиси;групата може да стигне и до
невъзможност за вземане на решение/при големи различия в мненията/;групата
може да бъде доминирана от определено лице и да направи
избор,удовлетворяващ лични,а не организационни цели.
Като друг важен фактор,оказващ влияние за избора на индивидуален или
групов подход,могат да бъдат посочени и няколко индивидуални
различия,свързани с личността,която е отговорна за решаване на даден
проблем:ценности,характеристика на личността,склонност към поемане на
риск.Те могат да с е окажат решаващи при избора на подход и вземане на
решение.
При избор на подход трябва да се вземат в предвид някои основни
моменти,показващи плюсовете и минусите на двата подхода:
При определяне на целите, групите превъзхождат индивида ,по това,че те
разполагат с по-голям обем от знания.
При разработването на алтернативи са необходими индивидуални
усилия на членовете на групата, за да се изследват по-широки различни
функционални области в организацията.
При оценка на алтернативите по-широкият спектър от гледни точки на
групата изглежда по-добър от гледната точка на индивида,който взема решение.
Груповото взаимодействие и постигането на консенсус обикновено води
до поемане на по-голям риск в сравнение с индивидуалното решение.A и
груповото решение има по-големи шансове да бъде прието,защото е резултат от
участието на онези,които ще бъдат засегнати от неговите последици.
2.Методи за вземане на управленски решения
Методите за изработване на управленски решения могат да се групират
най-общо в две основни групи:
А. Количествени методи
Б. Евристични методи
Количествените методи са приложими само тогава, когато фактите,
оказващи влияние върху вземането на решението могат да бъдат изразени
количествено и да бъде измерено количествено тяхното влияние. Към тях могат
да бъдат отнесени методи на математиката, статистиката, математическото
програмиране, бизнес анализа и др.
Евристичните методи през последните години се използват масово в
управленската практика. При тях решенията се вземат на базата на интуицията,
опита, логическото мислене и т.н. За да се вземат обаче ефективни управленски
решения, е нужно този (тези), който ги взема да притежава необходимите
управленски знания и умения. Без тях каквито и евристични методи и техники да
се използват, няма да се постигнат очакваните резултати.
Груповото вземане на решения е за предпочитане пред индивидуалното.
Признавайки обаче ползата от групово вземане на решения, трябва да знаем, че
то е свързано с проблеми, които вече бяха споменати. Затова е необходимо да се
използват методи за групово вземане на решения, като предварително се познава
тяхната същност, предимства и недостатъци. Такива методи са:
Методите на управление са форма на практическо внедряване на идеи и
ценности,на законите за развитието на обществото и неговите норми на
поведение и нормативни актове.Методите са начини,средства ,насочени към
конкретно решаване на управленската дейност и практическа реализация на
принципите на управление.
Съществуват и се използват различни методи на управление: Метод
„Мозъчна атака”, „Ринги” и ”Делфи”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 апр 2021 в 21:11 студент на 40 години от София - ВУТП, факулетет - Мениджмънт в сферата на услугите, випуск 2022
23 мар 2021 в 16:45 студент на 24 години от Велико Търново
27 дек 2020 в 15:04 студентка на 35 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление
25 дек 2020 в 23:21 студент на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2015
21 дек 2020 в 15:29 ученичка на 24 години от Бургас - Търговска гимназия, випуск 2017
13 дек 2020 в 23:29 студент на 20 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - бизнеадминистрация, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2024
23 май 2020 в 17:29 потребител на 46 години
21 апр 2020 в 17:24 студент на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2018
24 мар 2020 в 15:08 потребител на 19 години
27 май 2019 в 22:41 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
Важно!!! Трябва ми курсова работа по основи на управлението
добавена от red_blooded_girl 13.03.2016
2
28
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
(Лесен)
24
102
1
2 мин
12.11.2014
Тест по вътрешна среда на организацията за 1-ви курс
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс по Основи на управлението.
(Лесен)
24
79
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Съвременни подходи и методи за взимане на управленски решения

Материал № 651623, от 28 мар 2011
Свален: 126 пъти
Прегледан: 174 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,035
Брой символи: 12,150

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвременни подходи и методи за взимане на управ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала