Големина на текста:
ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВОТО БЮДЖЕТНО ПЛАНИРАНЕ
/Програмно и резултативно бюджетиране/
Според поетите ангажименти към ЕС, свързани с управлението на
финансите и бюджета, България трябва да премине към многогодишно
програмно-целево бюджетно планиране (бъджетно планиране
ориентирано към резултати). Реализирането на този ангажимент ще доведе
до съществени и динамични промени в областта на финансовото
планиране и бюджетиране, както на национално, така и на местно
равнище.
Програмно-целевото бюджетно планиране принципно се различава
от досега използваните в нашата бюджетна практика методи и неговото
внедряване неизбежно поражда сериозни проблеми при управление на
финансите на публичния сектор.
Прилаганото досега, у нас, ресурсно бюджетиране или бюджетиране
на историческа база, както на централно, така и на местно равнище,
насочва вниманието единствено към средствата, които влизат в отделните
сектори като здравеопазване, образование, социално осигуряване и грижи,
благоустройство и комунално стопанство, и т.н., а не на целите за които се
извършват бюджетните разходи и на очакваните от тях резултати.
Бюджетните нужди се изчисляват чрез остойностяване на натурални
показатели при използване на икономическата и функционалната
класификация. Обикновено се прави корекция на обема на бюджетните
разходи, като се индексират с инфлацията и се запазва структурата им от
предходните години, без да се държи сметка за тяхната икономическа и
социална значимост, за резултатите до които са довели от предходните
години. Дискусията при този ресурсен начин на бюджетно планиране се
свежда до това кой (сектор, министерство, община) какви средства ще
получи като процент от БВП. Какво става с тези средства по-нататък, как
ще се изразходват, какви публични блага ще получат срещу това
данъкоплатците и би ли могло да се получат повече, не е ясно.
Действащата система за отчетност и контрол при изпълнението на
бюджета се свежда също до правомерността на разходване на
средствата.Този начин на ресурсно бюджетно планиране не е обвързан с
ефективността при използването на публичните разходи и въздействието
им върху гражданите и икономиката и не позволява да се оцени дали те се
използват за дейности и проекти, които носят най-голяма полза за
обществото, в частност за гражданите на общината.
Програмно-целевото бюджетиране е начин на планиране,
изпълнение и контрол върху изпълнението на бюджета, свързващ
разходите и очакваната възвръщаемост от тях със социалната и
икономическата им ефективност. Той осигурява разпределение на
бюджетните ресурси по цели, задачи и функции на държавата, респективно
общината, при отчитане на приоритетната им политика и обществената
значимост на очакваните резултати от използваните бюджетни средства.
При такова планиране на бюджетните средства политическите намерения
на правителствата и местните органи на власт се изразяват ясно в
структурата на техните бюджети.
Целевото бюджетиране държи сметка не само за ресурса, който
влиза в системата, но и за това какво излиза, какъв е резултата от
използваните средства. Следователно в основата на реформата на
бюджетната система ще бъде преходът от “планиране на ресурси“ към
“планиране на резултати”, така че бюджетът да изразява
разпределението на публичните разходи по програми, насочени към
решаването на острите икономически и социални проблеми.
Въвеждането на програмно-целевия метод на съставяне на бюджета
внася съществени изменения в бюджетната идеология. Бюджетният процес
2
може да се представи като производствена функция, изразяваща връзката
между бюджетните резултати и разходите, които се използват за
постигането на тези резултати.
При целевото бюджетиране формирането на бюджета започва от
определянето на целите, които е необходимо да се постигнат в публичния
сектор, и после се поставя въпроса за необходимите ресурси за
постигането на тези цели.
Целите представляват приоритетите на правителството, регионите и
общините, които те се стремят да постигнат. Обикновено структурата на
програмния бюджет се основава на отговорите на следните три въпроса:
1.Какво искаме да постигнем със средствата от бюджета?
2.Какво ще направим за да го постигнем?
3.Колко ще ни струва това?
Поставени по друг начин тези въпроси се свеждат до: първо,
идентифициране на стратегическите цели на отделните равнища на
публичния сектор; второ, определяне на програмите (групи дейности и
проекти), които трябва да бъдат изпълнени с оглед постигане на целите и
трето, какви средства са необходими за изпълнение на предложените
програми.
Основните цели на програмното и резултативно бюджетиране са
следните:
-по-добра връзка между политическите цели и бюджетните разходи –
преследва ли правителството своите приоритети;
-по-рационално разпределение на парите на данъкоплатците с оглед
на задоволяване на обществените потребности;
-по-ясна представа към какво всъщност се стреми правителството и
колко ще му струва това – повишаване на прозрачността;
-по-добра преценка доколко успешно правителството постига целите
си;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Програмно-целево бюджетно планиране

Програмно-целевото бюджетиране е начин на планиране, изпълнение и контрол върху изпълнението на бюджета, свързващ разходите и очакваната възвръщаемост от тях със социалната и икономическата им ефективност...
Изпратен от:
Margarita Ilieva
на 2011-03-27
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
58 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
12
1
1 мин
31.08.2018
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
11
1
2 мин
27.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Програмно-целево бюджетно планиране

Материал № 650778, от 27 мар 2011
Свален: 58 пъти
Прегледан: 98 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 2,804
Брой символи: 18,589

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Програмно-целево бюджетно планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения