Големина на текста:
3.Първото заявено
експериментално
социалнопсихологи
ческо изследване е
проведено през
1897г. от
Н.Триплет.Истинск
ото шествие на
експерименталната
социална
психология обаче
започва около 40 г.
по късно.през
1936г.с едно
изследване на
М.Шериф върху
развитието на
социалните норми в
групата.Експериме
нталната традиция
идва от съседни
научни области-
психология,физиол
огична
псих.,зоопсихологи
я,психопаталогия и
социология,които
по това време
започват да
развиват и
социалнопсихологи
ческа тематика.По
този начин се ражда
необихейвиъристич
ната,психоаналитич
ната,групово
динамичната,когнет
ивната и
интеракционисткат
а ориентация в
соц.психология.Пър
воначално предмет
на психологията е
душата,смята се че
тя е нематериалната
субстанция на
психичното.Новата
ориентация е
насочена към
изучаване на
психичните явления
и разбирането на
психичното като
съзнание,ум,психик
а.предпоставката на
бихейвиъризма
имат и др.подход-
научаването което
дава отговор на
въпроса за
механизма на
формиране на
бихейвиристкото
течение
поведение.Научава
нето е свързано с
идеята на Спенсър
като проба-
грешка.Едно
уважавано име сред
бихейвиъристите в
САЩ е името на
руския физиолог
И.Павлов.С него е
свързана друга
форма на
научаване-
условнорефлекторн
ото.Дж.Уотсън(187
8-1958)разработва
същността на
бихейъвиъристична
та парадигма.споде
него псих.е наука за
приспособяването
на човека към
света,в който
живее.тя се явява
наука за
поведението.Всичк
о което се вкл.в
понятието човешка
психика се затваря
в една „черна
кутия” и от интерес
за изследователя
остават само входът
и
изходът.Релацията
стимул-реакция се
дефинира като
крайна единица за
изследване в
отношението на
организма към
средата.До появата
на бихейвиъризма в
псих.се смята че
между стимула и
реакцията стоят
психични процеси и
неврофизиологи1ни
те
механизми.Милър
подлага на алализ
понятията стимул и
реакция.в
необихейвиъристич
ната теория м/у S-R
томсън въвежда
междинни
променливи s и r
представляващи
централни
познавателни,подбу
дителни и др.ф-
ри,стоящи м/у
непосредствения
външен стимул и
крайната реакция-
поведение.К.Хал
въвежда
променливи
отразяващи
състоянието на
нервната с-
ма.Някои въвеждат
организма като
медиатор и
релацията добива
вида S-O-R.Според
разменната теория
всеки индивид се
стреми да
максимализира
своето удоволствие
и да минимизира
своето
страдание.Тибот и
Кели дават
пътишата ,по които
индивидът оценява
резултатите.Те
въвеждат понятията
сравнително ниво и
ср.ниво за
алтернативите.Ср.н
иво представлява
средната
оценка,според
моментната
забележителност на
вс.резултати,познат
и на
личността.Срав.нив
о на
алтер4нативите-е
нивото на резултата
за най-добрата в
обръщение налична
алтернатива за
индивида в
момента.Близка до
представата на
Тибот и Кели за
механизма на
соц.взаимовр. е
теорията на
Г,Хоманс той
опр.непосредствена
та обмяна на
дейности,чрез
който инд.се
наказват или
възнаграждават,кат
о елементарно
соц.поведение.хара
ктеризира се още
като теория на
справедливостта.Кл
асика за
необихейвиъризма
са станали
експериментите на
Н.Милър и
Дж.Долардотнасящ
и се до
соц.научаване по
потвърждение.В
заключение трябва
да се отбележи
заслугата на
необихейвиъризма
за решаване на един
отколешен за
соц.психология
проблем-природата
на
подражанието.след
ва да се отб.също
значението което в
необихейвиъристич
ната теория се
отдава на ученето
по подражението
при решаване
въпроса за
агресивното
поведение в
ситуации на
фрустрация Фройд
и психоанализа
поставят проблема
и връзката м/у
фрустрация и
агресия;необихейви
ъризмът привнася
ролята на
научаването и
подражанието към
тази форма на
поведение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 фев 2017 в 21:15 студентка на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Социална педагогика, випуск 2015
11 фев 2017 в 10:39 потребител на 35 години
04 ное 2016 в 13:00 студент на 33 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Неформално образование, випуск 2020
26 авг 2016 в 11:21 студентка на 46 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Връзки с обществеността
16 яну 2016 в 16:49 в момента не учи на 45 години
09 дек 2014 в 20:57 ученик на 27 години от Добрич - ПМГ "Иван Вазов"
24 ное 2014 в 12:13 студент на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2013
20 ное 2013 в 20:05 студентка на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2017
25 окт 2013 в 01:47 студент на 35 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - биологически, специалност - Биология, випуск 2017
19 юни 2013 в 20:19 студент на 78 години от Пловдив - ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, факулетет - Икономически, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
119
1
1 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Бихейвиоризъм

Материал № 649563, от 24 мар 2011
Свален: 36 пъти
Прегледан: 51 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 444
Брой символи: 3,011

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бихейвиоризъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала