Големина на текста:
С Т Р А Т Е Г И Я З А Р А З В И Т И Е Н А
В И С Ш Е Т О О Б Р А З О В А Н И Е В
Б Ъ Л Г А Р И Я
Дисциплина: Социална политика
У Н И В Е Р С И Т Е Т  З А  Н А Ц И О Н А Л Н О  И  С В Е Т О В Н О  С Т О 
П А Н С Т В О
I.Слаби места и проблеми на Висшето образование в България
Основните проблеми на сега функциониращата в България система за Висшето
образование намират израз в:
1.Масовизация на висшето образование.
Достъпът до висшите училища в момента е достатъчно широк, като броят на
свободните места в държавните университети се доближава до броя випускници от
средните училища. Една изненадваща черта на българското висше образование е
големият брой институции в сравнение с размера на страната, както и това, че между
тях има толкова много съвсем малки по размер институции за висше образование. В
България в момента има 53 висши учебни институции, в това число 16 частни.
Масовизацията би трябвало да разшири частното обучение, но да не засяда и без това
раздутия прием в държавните висши училища, чиито випускници са с посредствени и
недостатъчни знания. Именно безконтролния прием на студенти в последните години е
този, който сваля рейтинга на българското образование. Големия брой безработни и
нереализирани висшисти, говори за слаба икономика на държавата и слабо висше
образование. По този начин на пазара на труда няма доверие на издадените масово
дипломи на неподготвени специалисти и влага допълнителни средства за обучение на
персонала, пренебрегвайки недостатъчните знания, придобити в университетите.
2.Структурна и финансова неефективност – на системата като цяло и на
отделните ВУ.
Наблюдава се липса на разнообразни източници за финансиране на висшето
образование, както и неефективна система за финансиране и разпределение на
държавната субсидия. Ниска е обвързаността между резултатите от оценката и начина
на финансиране на държавните висши училища. В областта на финансирането
основните проблеми на висшите училища произтичат от: разпределянето на
държавната субсидия на базата на неадекватен на сегашните национални условия
принцип, който не позволява нито развитието, нито поддържането на висшите
училища; неефективното използване на наличните средства, при което реално само
една малка част от тях са инвестиции в учебния и научно-изследователския процес;
ниска прозрачност и публичен контрол върху начина на използване на ресурсите; липса
на целенасочени усилия за осигуряване на разнообразни извънбюджетни източници за
финансиране и др.
3.Ниско качеството на образованието, поставящо акцент върху изпълнението
на формални критерии и стандарти, и определяно на принципа на
централизирания държавен монопол; подходът към осигуряването на
качеството като към отделна функция, а не като интегративно свойство на
цялостния механизъм на университетския живот.
2
У Н И В Е Р С И Т Е Т  З А  Н А Ц И О Н А Л Н О  И  С В Е Т О В Н О  С Т О 
П А Н С Т В О
В условията на динамично променяща се и отворена социална среда статичното
и недиференцирано определение на качеството като абсолютен общ стандарт е
неадекватно. Съвременните реалности изискват едно по-гъвкаво разбиране на
качеството, при което то се дефинира като съответствие на определена цел и се
обвързва с доказателства за непрекъснато усъвършенстване. Това разбиране на
качеството е в съзвучие със задачата за изграждане на различни ориентации на
степените на висшето образование и различни профили на специалностите като
средство за по-добра адаптация към променящите се условия на пазара на труда.
През последните години както сред академичната общност, така и в
политическите среди, настойчиво се поставя проблемът за качеството на нашето висше
образование под натиск и от бизнес елита. Възприетият досега подход и предлаганите
мерки обаче са обречени на неуспех, защото: се основават на неясно и неадекватно на
съвременната ситуация разбиране на качеството на висшето образование (което не е
пряко обвързано със стандарти за резултата от академичните дейности); разглеждат
проблема за качеството изолирано от проблемите на цялостното функциониране на
системата за висше образование; отдават предпочитание на стандартите на входа на
системата и вътре в нея за сметка на тези на нейния изход.
4.Липсата на ефективна свързаност между развитието на висшето
образование, от една страна, и променящите се индивидуални потребности и
изисквания на пазара и обществото, от друга.
В последните години става все по-изразена тенденцията на липса на
съответствие на предлаганото образование и потребностите на пазара на труда.
Планирането на приема на студенти не е съобразено с нуждите на пазара на труда.
Съществува недостиг на специализанти в техническите области (природо-
математическите и инженерните специалности). На страната са нужни повече такива
кадри, но последните години интересът на студентите е насочен повече към
хуманитарните науки и икономиката.
5.Лоша система за социално подпомагане на студентите, остаряла материално-
техническа и информационна база.
Години наред университетите доказват, че не могат да стопанисват общежитията
на студентите. Като доказателство за това са множеството нормативни и законови
нарушения при настаняване и разпределяне на местата, липсата на качествени
ремонтни дейности и подмяна на стар инвентар, множество нелегално и фиктивно
настанени наематели, липсата на прозрачност при определяне на консумативи и
разходване на депозити, лошо стопанисване на студентските столове, лошо
административно обслужване и множество прояви на корупция и др.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегия за развитие на висшето образование

В тази новосформирана и бързо променяща се среда България се нуждае от една модерна и динамично развиваща се система на висшето образование, която да отговаря на новите потребности на обществото и да се превърне в основен фактор за икономически растеж...
Изпратен от:
Деница
на 2011-03-24
Добавен в:
Реферати
по Социална политика
Статистика:
58 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
116
1
4 мин
28.08.2014
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Много лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Стратегия за развитие на висшето образование

Материал № 649523, от 24 мар 2011
Свален: 58 пъти
Прегледан: 77 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,615
Брой символи: 18,452

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегия за развитие на висшето образование"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения