Големина на текста:
Принтери – видове,
характеристики
Принтерът е печатащо устройство. Най – старите модели принтери за персонални компютри са
матричните. Те печатат посредством специални игли, удрящи по оцветяваща лента и по такъв начин по
рисуващи комбинации от точки от точките се образуват букви или цифри. Матричните принтери са
евтини, биват 9 – и 24 иглени, като последните дори дават не лошо качевство но работят бавно и твърде
силно стържат и тракат.
Лазерните принтери работят бързо и безшумно, дават много високо качевство на печат (като
типографска машина), но са относително скъпи (от порядъка на 400 $ и повече).
Най разпостранените днес принтери са маслено – струйните. Те печатат с особени мастила и
дават достатъчно високо качевство на печат.
От цветните принтери сравнително по достъпни по цена са мастилено – струйните. Цветните
струйни принтери от нисък и среден клас позволяват изготвянето на приличен не сложен представителен
материал, отпечатването на диаграма, картинка, фотография. Този тип принтери се развиват много бързо
и стават все по масови. Обичайните модели печатат с 4 до 6 цвята мастило. Качевството е практически
фотографско, особено когато се използва специална хартия. Само че, при качевствен цветен печат
работят доста бавно, а мастилото сменяемите касети (картриджи) свършва сравнително бързо и не е
много евтино (което води до повишаване себестойността на всяка разпечатка).
Професионалните цветни принтери работят още по добре и струват още повече. Както,
всъщност, всяко професионално оборудване.
Принтерите се отличават по скорост на печат – от една страница текст за 5 мин. при старичките
матрични до 10 стр. в минута и повече при новите лазерни.
Освен това, принтерите се отличават по различното качество на печат: разделителната
способност може да е 90,180,300,600,1200 dpi осигорява съвсем професионално качевство на печат на
текста и черно–бели изображения без полутонове, а 1200 – на всякакви черно-бели изображения. Някои
принтери дават различна разделителна способност по вертикала и хоризонтала. Това се обозначава като
300х600 dpi.
Още едно важно отличие е размера на хартията, която може да се постави принтера. Повечето
битови принтери са предвидени за стандартен лист за писане (формат А4, размер 21х29, 7 см). Но има и
принтери с формат А4+ (увеличен сравнение с А4), формат А3 (29,7х42см), А3+ и т.н. Има и гиганти с
формат А2 и даже А1, но те вече са изключително скъпи и специфични.
Обикновенно принтерите са свързват към паралелния порт (LPT), а новите модели вече са и за
USB (при това са и по евтини).
Наричат се още устройства за дълготраен изход, тъй като принтерът е устройство, което служи
за изобразяване на текст и графика върху дълготраен носител.
Едно от най-ранните принтиращи устройства било специална добавка към пишещите машини -
то се свързвало към компютъра и се поставяло върху клавиатурата на пишещата машина - специална
програма го направлявала кои клавиши да натиска и то го правело. От тези времена до днешните дни
тази технология се е развила и се е формирал принтерът като периферно устройство.
Принтери тип "Маргаритка”
Това са едни от първите принтери за компютър - могат да печатат само
текст и то само черно-бяло. При тях имаме един печатащ диск, с букви подобни
на тези на пишещите машини - от там идва името - кръглата ос в средата с
множеството букви, прикачени към 'листенцата' му много напомнят маргаритка -
при печат той се върти и когато стигне до правилната буква специално чукче я
удря и тя се отпечатва върху хартията, благодарение на мастилена лента пред
диска. В ляво на фигурата е показано печатащо колело на принтер тип
Маргаритка
Лошото при тях е, че печатането става бавно - измерва се със знака в минута - а освен това ако
искаме да печатаме някакви знаци, които не са включени на печатащият диск трябва да го сменяме -
всеки принтер върви в комплект с няколко такива диска. Този тип принтери вече са изчезнали.
Първият високоскоростен принтер е разработен през 1953 год. от компанията Remington-Rand и
е бил специално предназначен за компютрите Univac.
Оригиналният лазерен принтер наречен EARS, влиза в лабораториите на Xerox през първите
месеци на 1969 год., като по това време инженерът Гари Старкуедър се опитва да комбинира копирната
технология на Xerox с лазерни лъчи. Така през ноември 1971 г. разработката на EARS е завършена, а
само няколко месеца по-късно се превръща в хит на пазара за печатащи машини. Три години след това е
разработен мастиленоструйния принтер, но чак през 1988 год. е пуснат на масовия пазар от Hewlett-
Packard с името DeskJet. Цената му е била 1500 долара. През 1992 г. Hewlett-Packard излизат на пазара с
емблематичния модел LaserJet 4 – първият лазерен принтер работещ във върховата за онова време
резолюция 600х600 dpi.
1.Класификация според принципа на действие
Матричните принтери, известни още и като ударни принтери, представители на най старата
технология на печат, са все още широко разпространени благодарение на параметъра "цена на страница"
по който те презъзхождат всички останали видове. Матричните принтери се делят на две основни групи:
серийни матрични принтери и линейни матрични принтери (или просто линейни принтери).
А) В серийните матрични принтери символите и изображенията се формират от печатащата
глава. Печатащата глава съдържа печатащи игли подредени във вертикални колони в предния си край, и
електромагнитен механизъм за "изстрелването" им. Две са основните технологии използвани в
печатащите глави. В първата, иглите се изстрелват от електромагнитна система подобна на използваната
в класическите електромагнитни релета. Във втората иглите се изстрелват от енергията съхранена в
плоски пружини, държани в напрегнато (деформирано) състояние от постоянно магнитно поле. При
подаване на сигнал за печат се създава електромагнитно поле, противоположно на това от постоянните
магнити, при което пружината се освобождава и изстрелва иглата.
Как работят серийните матрични принтери?
В серийните матрични принтери знаците се отпечатват от печатащата глава при хоризонталното
и движение. Печатащата глава има определен брой печатащи игли подредени така, че дa оформят
вертикална колона в предния край на главата. При движение на главата по ширината на листа,
печатащите игли се задействат избирателно за да отпечатват съответните символи. Масово използваните
глави имат 9 игли подредени в една колона или 24 игли подредени в две колони за по-добро качество на
печат. В някои принтери предназначени за работа с високо натоварване се използват 18 иглени глави с
две колони по 9 игли, позволяващи високоскоростен печат.
Принтери
УдарниБезударни
Матрични
-лазерни
-мастиленоструйни
- термични
Разстоянието между печатащите игли в колоната определя вертикалната разделителна
способност на принтера при бърз печат. Например: 9 иглена глава с разстояние 0.35 mm между
съседните игли ще отпечатва с 25.4/0.35=72.5 точки/инч разделителна способност по вертикала. 24
иглените глави имат 2 колони с по 12 игли всяка и разместване половин стъпка между тях. Ако стъпката
между иглите в колоните е 0.21 mm, то една такава колона би печатала с 25.4/0.21=120.9 точки/инч по
вертикала. Тъй като иглите от втората колона печатат между точките отпечатани от първата, общата
разделителна способност нараства двукратно на 240 точки/инч. Тук е добре да се спомене, че първите
лазерни принтери появили се на пазара имаха същата разделителна способност от 240 точки/инч.
3. Лазерни принтери, технология и основни параметри
Лазерните принтери както и LED принтерите са базирани на една и съща технология използвана за първи
път при копирните машини. Този процес известен като електрофотография е изобретен през 1938 и
разработен от Xerox и Canon в края на 80те.
В лазерен принтер електрофотографският процес включва шест основни стъпки:
Фотопроводника се зарежда равномерно със статично електричество посредством коронарен разряд.
Върху така заредения фотопроводник се експонира изображение чрез светлина която го разрежда
избирателно и създава скрито или невидимо изображение.
Проявяването в принтера се извършва чрез прехвърляне на тонер върху фотопроводника като
той полепва само по заредените площи и така проявява скритото изображение във видимо. Следва
прехвърляне на проявеното изображение върху хартията по електростатичен път. Чрез натиск и
топлинно въздействие тонера се изпича и фиксира към хартията. И последната стъпка е почистване на
фотопроводника от остатъчен тонер и електростатичен заряд с която се подготвя за следващ цикъл.
Лазерните и LED принтери предлагат най-доброто качество на изображението респективно най
високата разделителна способност. Разлика между двата вида принтери е в начина за създаване на
скритото изображение.
Сканиращ модул при Лазерните принтери:
При лазерните принтери скритото изображение се създава точка по точка от сканиращия възел
(сканера). Процеса е аналогичен на сканирането на изображението от електронния лъч в телевизионната
тръба (кинескопа). Лазерният лъч, модулиран с електрически сигнал от контролера на принтера, е
насочен през колимационен обектив към въртящ се огледален многостен (сканер). Отразеният от сканера
лъч преминава през сканираща оптична система и попада върху фотопроводника.
Най-популярните мастилоструйни принтери използват последователен печат. Подобно на
матричните, серийните мастилоструйни принтери използват печатаща глава с дюзи подредени
вертикално в една или повече колони. Процеса за синтез на изображението е аналогичен с този на
матричните принтери.
Процес на печат при мастилоструйните принтери
Аналогично на матричните принтери при мастилоструйните също се произвеждат модели с линеен печат
за постигане на по-висока скорост. Процеса на изграждане на изображението е идентичен с този при LED
принтерите.
Принцип на печат при линейни мастилоструйни принтери
Основните предимства на масилоструйните принтери са тиха работа, високо качествен цветен печат с
почти фотографско качество и ниски цени на принтерите (тези с последователен печат). Единственият
им недостатък е скъпата поддръжка. Що се отнася до сравнение параметъра стойност на страница
мастилоструйните принтери са чувствително по-скъпи от лазерните.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 сеп 2022 в 12:15 студент на 33 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
нтел xеон е5 общи характеристики
добавена от ckul2222 09.06.2013
0
8
Подобни материали
 

Сканиращи устройства


Скенерите се използват за въвеждане на графична информация. скенерите работят на принципа на оптическо заснемане на изображението от хартиено копие или от фото филм. Скенерите имат сканираща глава, която обхожда всяка точка на изображението и я заснема
 

Видове принтери


Принтерът е устройство, което служи за изобразяване на текст и графика върху дълготраен носител – хартия, фолио. има два основни вида принтери, ползвани в персоналните компютри – ударни и безударни. ударните ползват механично устройство за нанасяне на...
 

Курсова работа по Архитектура и организация на компютърни и комуникационни системи


3D принтерът е робот, който изгражда три-измерни физически предмети на базата на компютърен модел чрез процес на добавяне, при който се наслагват последователно слоеве от материал...
 

Мастилено-струйни принтери


Описание и онагледяване принципа на работа при мастилено-струйните принтери...
 

Мастиленоструйни принтери


Мастиленоструйната технологията при принтерите започва своето развитие в началото на ...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
99
1
1 мин
25.11.2011
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Принтери - видове и характеристики

Материал № 647852, от 22 мар 2011
Свален: 179 пъти
Прегледан: 313 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 4,022
Брой символи: 24,679

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принтери - видове и характеристики"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
222 45

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
269 45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала