Големина на текста:
Понятието ,,външна среда на организацията’’.
Обща и специфична среда.
Мениджърът не упражнява свободно функциите си.Има разнообразни
ограничители,коитодо голяма степен стесняват неговите възможности за действие.В
съвременната икономика е налице тенденцията на постоянно увеличаване на външните
за дадена организация елементи,които въздействат върху управлението.За това
мениджърите трябва да се съобразяват с това въздействие,изпълнявайки своите
ежедневни задължения по управлението на организацията.
Външната среда предоставя на организациятаресурси,необходими за поддържането
на вътрешния потенциал на нужното равнище.Организацията се намира в състояние на
постоянен обмен с външната среда,осигурявайки си чрез него възможност за
оцеляване.Но ресурсите на външната среда не са безгранични и за тях претендират
много други фирми,намиращи се в същата среда.Затова винаги съществува
възможността организацията да не може да получи всичките нужни ресурси от
външната среда.Това може да отслаби нейния потенциал и да доведе до много
негативни за нея последици.Постоянна задача на управлението е да осигури такова
взаимодействие на фирмата с външната среда,което би позволило да се поддържа
нейния потенциал на такова равнище,необходимо за постигането на нейните цели,което
би дало възможност за оцеляване в дългосрочна перспектива.
Външната среда на организацията се състои от сили,хора и
институции(организми),кото въздействат пряко или индиректно върху нейните
резултати.В зависимост от начина на въздействието на факторите върху
функционирането и резултатите на фирмата самата външна среда може да бъде
раздграничена на обща и специфична.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Средата може да бъде стабилна или динамична в зависимост от това дали
факторите,които я съставляват,остават относително постоянни(с малки изменения)или
не.Трябва да се подчертае,че средата е динамична,не само защото са налице
изменения,но главно поради степента,предсказуемостта и скоростта на тези
изменения.Т.е. динамичен не трябва да се отъждетсвява с променлив.Или колкото по-
многобройни,задълбочени,бързи и непредсказуеми са вариациите на външните
фактори,толкова по-динамична ще бъде средата.
Средата може да бъде проста или сложна в зависимост от това дали факторите и
измененията в тях са повече или по-малко разбираеми или изискват по-обикновени или
по-сложни познания.
1
Средата може да бъде интегрирана или диверсифицирана в зависимост от това дали
броят на променливите,които я съставляват е намален или не и дали те са сходни или
различни.В този смисъл е важно да се опознае многообразието на
факторите,продуктите и пазарите,кото могат да съставляват полето на настоящата и
потенциалната дейност на организацията.
Средата може да бъде благоприятна,щедра,либерална или враждебна в зависимост от
това кои влияния доминират повече в конкретния момент-дали тези на предоставяните
добри възможности или на заплахите,които носи тази среда.Ясно е,че враждебността се
предопределя от силната конкуренция по отношение на конкурентната организация и
от съвкупното негативно въздействие на различните видове заплахи за нея.
През първата половина на 20 век връзките между организациите и външната им среда
бяха сравнително прости,лесни за осъществяване и не толкова много на
брой.Промените,които настъпваха бяха редки,нямаха изненадващ характер и влиянието
им върху вземането на управленско решение не беше особено осезаемо.
Ситуацията коренно се промени в последните десетилетия.Фирмите вече са
изправени пред турбулентна среда,т.е.пред динамична,сложна,диверсифицирана и с
чести ‘’завихряния’’среда. Американският специалист от руски произход Игор Ансоф
смята,че четири важни обстоятелства правят външната среда на съвременните
организации все по-турбулентна:
-Нарастването на степента на новост в промените.Главните събития,които
въздействат на организациите са все по-отличаващи се по своите характеристики и
начин на действие от познатите до сега.
-Увеличаването на силите на средата.Поддържането на връзки и отношения с нея
понастоящем поглъща все повече енергия,ресурси и управленско внимание от страна
на фирмите.
-Увеличаването на скоростта на изменения в средата.Ритъмът на пявата на
нововъведения е изключително бърз.Времето между възникването на определено
нововъведение и неговото комерсиализиране става все по-кратко.
-Непрекъснатото усложняване на средата.Дейността на организациите е подложена
на влиянието на постоянно увеличаващ се брой фактори,много от които са с непряк
характер,което неимоверно затруднява способността за предвиждане.
ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ СПРЯМО ВЪНШНАТА ИМ СРЕДА
Организациите,подобно на живите същества,трябва да се адаптират към своята
външна среда,ако искат да осигурят по-нататъшното си съществуване.Действията и
поведенията,които може да осъществи коя и да е фирма,ще зависят от
обстоятелствата,проявяващи се за конкретното време,но също така и от специфичните
качествени характеристики и ценности на отделните съставни части.
От особено значение за действията и поведенията на организациите,свързани с
адаптирането към външната среда,са такива техни характеристики като размер на
2
наличните парични средства,размер на задълженията,фаза на жизнения им цикъл,в
която се намират.
Тук трябва да се добави и отражението,което оказват върху организациите
факторите,свързани с хората или групите,които в своята интегрираност оформят
дадената фирма.Те също имат ключово значение за конкретизирането на вида дейност
на организацията в общата и специфична среда.
Съобръзяването с двете групи фактори от ръководството на организациите се
изразява в избора на мерки с различна ориентация.
Най-важното,което трябва да се отбележи е,че организациите не трябва да бъдат
пасивни пред фактите,процесите и явленията,които настъпват в тяхната обща и
специфична среда.Точно обратното,те могат и трябва да действат,за да постигнат
някакъв контрол върху тях.
Организациите могат да осъществяват действия,с които да намалят степента на
неопределеност и съответна зависимост от външната среда.
Защитни действия:
Организация,която осигурява защитни действия,се опитва да сведе до минимум
неблагоприятните последици,които външната среда може да причини.
Тези защитни действия могат да бъдат:
-Оттегляне от отрасъла,преценявайки,че притежаваните от нея конкурентни
способности не са достатъчни да се противопостави успешно на агресията на
определени фактори на средата.Организацията ще търси съсредоточаване на усилията
си в други сектори,където ще може да се изяви по-успешно.
-Приспособяване към най-значимите икономически агенти за организацията,без тя
да се опитва да влияе върху тях.Израз на такова приспособяване са:поддържането на
по-големи запаси,за да се сведат до минимум рисковете от провали в снабдяването или
от неочаквани поръчки;подписването на дългосрочни договори за
доставка;предвидливото осигуряване на недостигащи ресурси;дискриминацията на
цените,за да се избегнат високите колебания в равнището на търсене и други.
С тези действия организацията не се стреми да видоизмени условията на пазара,които
се възприемат като фиксирана даденост,а само да избегне отрицателните последици от
тях.
-Развиване на стопанска дейност,с която се опитва да постигне някакво
противопоставяне на елементите на околната среда,излизайки от съществуващата
неблагоприятна ситуация в нея.
Настъпателни действия:
Организация,която възприема настъпателни действия,вярва.че във външната среда
винаги има благоприятни случаи и добри възможности,които трябва да се разкрият и
оптимално да се използват.Организацията не се примирява с това стоически да понася
неблагоприятните събития и въздействия на средата си,а се опитва да влияе върху
неяда контролира в определена степен собствената си съдба.От множеството
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Понятието ,,външна среда на организацията"

Мениджърът не упражнява свободно функциите си. Има разнообразни ограничители,коитодо голяма степен стесняват неговите възможности за действие....
Изпратен от:
diliana
на 2011-03-20
Добавен в:
Анализи
по Мениджмънт
Статистика:
39 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
45
1
1
5 мин
13.10.2016
Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
1 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Понятието ,,външна среда на организацията"

Материал № 645255, от 20 мар 2011
Свален: 39 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 1,419
Брой символи: 9,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Понятието ,,външна среда на организацията""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала