Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА – МТФ
КАТЕДРА "МТМ"
ДИСЦИПЛИНА "МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ"- II ч.
КОНСПЕКТ
НА ТЕМИТЕ ЗА ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ
II СЕМЕСТЪР, СПЕЦИАЛНОСТИ - МТТ, МУ. ТТТ
1.Увод. Основни технологични процеси в машиностроенето.
2.Металургия на чугуна. Изходни материали за добиване на чугун. Високопещен метод. Продукти.
Добиване на чугун в електропеши.
3.Металургия на стоманата. Методи за добиване на стомана. Конверторни методи. Изходни материали,
процеси в Бесемеров, Томасов и кислороден конвертор.
4.Мартенов металургичен процес. Изходни материали и металургични процеси. Електростоманодобивни
методи.
5.Основи на праховата металургия. Изходни материали. Методи за получаване на прахове – физични,
химични, физико-химични, схеми на технологичните процеси.
6.Металолеене. Класификация на методите. Отливка. Леярска форма. Моделен комплект. Технологична
подготовка и леярски технологичен процес.
7.Леене и пясъчни форми. Материали за леярската форма. Формовъчни и сърцеви смеси. Приготвяне на
смесите. Качества и контрол.
8.Технология за изработване на леярски форми и сърца. Методи за формоване. Методи за изработване на
сърца. Сушене на формите и сърцата. Монтиране на формата.
9.Технология за стопяване на метала и заливане на формата. Топилни агрегати. Метална шахта. Леярски
свойства на сплавите. Технология за заливане, избиване и почистване на отливките. Механизиран
участък за изработване на отливки.
10.Особености при изработване на стоманени отливки. Мъртви глави, охладители. Специални методи за
леене. Класификация. Леене в метални форми. Центробежно леене.
11.Леене под налягане. Разновидности. Леене с противоналягане. Леене чрез стопяеми модели. Леене в
черупкови форми.
12.Технология за обработване чрез пластично деформиране. Механизми на пластична деформация. Фактори
влияещи върху пластичността. Студена и гореща пластична деформация.
13.Класификация на методите за пластично деформиране. Обработване чрез валцоване. Механизъм, силова
схема. Валцови агрегати. Продукти на валцовото производство.
14.Обработване чрез пресоване. Право, обратно и комбинирано изтичане. Продукти. Обработване чрез
изтегляне. Схема, възможности.
15.Обработване чрез свободно коване. Видове операции. Технологична последователност. Чертеж на
изковка. Технология на обемно щамповане. Същност. Видове щамповане — в открити, в закрити щампи,
с чукове, преси, на хоризонтални ковашки машини.
16.Съоръжения за пластично деформиране. Пещи - пламъчни и електрически. Чукове и преси – механични,
газови, хидравлични.
17.Обработване на листов материал. Формоизменящи и разделителни операции. Оптимално разкрояване на
листов материал.
18.Технология за заваряване. Класификация на методите - физическа същност. Електродъгово заваряване.
Електрическа заваръчна дъга. Методи за ел.дъгово заваряване. Видове заваръчни шевове - геометрични
характеристики. Подгоговка на шева. Технологични особености при образуване на шева.
19.Източници на ток за ел.дъгово заваряване. Технологичен режим на заваряване -основни технологични
параметри. Ръчно ел.дъгово заваряване. Електроди.
20.Технология на механизираното заваряване под слой от флюс. Полумеханизирано заваряване. Технология
на заваряване в газова среда. МИГ и МАГ заваряване. Автоматизирано регулиране на заваръчния ток.
21.Технология на ВИГ заваряване. Атомно-водородно заваряване. Електрошлаково заваряване.
Газокислородно заваряване.
22.Плазмено, електронно-лъчево и лазерно заваряване. Алумино-термитно заваряване. Особености —
предимства и недостатъци
23.Технологии за заваряване в твърдо състояние. Електросъпротивително заваряване, чрез триене,
газопресово, индукционно, кондензаторно, вакуумно, дифузионно, студено-пресово, заваряване чрез
взрив.
24.Сходни на заваряването технологии - термично рязане, спояване, залепване, наваряване, напластяване.
Технологични разновидности и особености на технологиите.
25.Технология за производство на детайли от метални прахове. Свойства на праховите смеси. Методи за
формообразуване. Спичане.
26.Технология за обработване на пластмаси. Основни сведения за пластмасовите конструкционни
материали. Състав. Свойства. Видове термо и реактопласти. Технология за подготовка на суровините за
бъдеща преработка.
27.Преработване на пластмасите. Каландиране. Екструдиране на тръби, плочи, фолии, издуване. Леене на
пластмаси - под налягане, в открити форми, центробежно.
28.Заваряване на пластмаси. Класификация на методите. Заваряване с топъл елемент, екструзионно.
Ултразвуково. Формоване на термо и реактопласти. Напластяване, синтероване, залепване.
29.Технология за производство на гумени изделия. Изходни материали. Формообразуване. Вулканизация.
30.Технология за рециклиране на машиностроителните материали.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Калев Л, Технология на машиностроителните материали, изд.Техника, София, 1974.
2.Ставрев Д., Нанкова Д., Харизанова Сл. и др. Технология на машиностроителните материали.
Ръководство за лабораторни упражнения. Високотехнологичен парк – ТУ-Варна, 2005 г.
3.Цанков Ц., Попов Г., Пецов Г., Обработване на металите чрез пластична деформация, София, 1995.
4.Тодоров P., Мечков Ал., Металокерамични конструктивни изделия, Техника, 1981 г.;
5.Дьюли У., Лазерная технология и анализ материалов, перев. с англ. языка, Москва, „Мир”, 1986,
504стр.;
6.Либенсон Г.А. и др., Процессы порошковой металлургии, т. I, Москва, МИСИС, 2001, 368 стр.;
7.Либенсон Г.А. и др., Процессы порошковой металлургии, т. II, Москва, МИСИС, 2002, 320 стр.;
8.Панов В.С., Чувили А.М., Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них, Москва,
МИСИС, 2001, 428 стр.;
9.Кенько В.М., Неметалические материалы. Методы обработки, изд. „Дизайн ПРО”, Минск, 1998,
240стр.;
10.Loctite worldwide design handbook. 1996/97 German edition, Loctite corporation, 1997, 463 p.;
11.Warnecke H.-J., Einfuhrung in die Fertigungs technik, B.G. Teubner Stuttgart, 1993, 253 p.;
12.Niebel W., Modern Manufacturing Process Engineering, 1989.
Форми и организация на семестриален контрол и оценяване
Семестриален контрол
форма точки
1 Лекции (контролно след раздел от учебната програма) 24
2 Упражнения - протоколи10
3 Упражнения - тест за всяко упражнение60
4Участие по време на упражнения6
Общо100
Сесиен контрол
видточки
1Теоретичен въпрос10
2Тест90
Общо 100
Водещ преподавател: .................................... Р-л катедра МТМ: ...............................
/проф. д.т.н. Д. Ставрев/ /проф. д.т.н. Д. Ставрев/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Kонспект на темите за лекционен материал 2 семестър, специалности - мтт, му. ттт

Конспект на темите за лекционен материал II семестър, специалности - МТТ, МУ. ТТТ
Изпратен от:
bad_girl_15
на 2006-10-23
Добавен в:
Конспекти
по Строителство
Статистика:
680 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Пътища

23 мар 2006
·
426
·
8
·
360
·
187

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА..Хоризонтални криви..Вертикални криви ...Определяне на уширението на настилката(за две ленти)...
 

Технология на строителството

23 мар 2006
·
1,212
·
9
·
553
·
616
·
3

Определяне обемите на земните маси....Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми.....Оптимално разпределение на земните маси...
 

Определяне обемите на земните маси

24 мар 2006
·
479
·
11
·
672
·
302

Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми...Определяне балансния обем на земните маси за площадката по формула..
 

Кофражни работи - демонстрация

28 мар 2006
·
766
·
10
·
309
·
546
·
1

Кофраж за стени....Кофражни платна за плочи /чекмедже, маса/...Стабилизиращи и подпиращи елементи ...
 

Покриви-елементируказания и видове

29 окт 2006
·
538
·
1
·
162
·
306
·
4

Всичко за покрива-елементи,видове,указания.Подходящ за доклад или контролна.
« 1 2 3 4 5 6 7 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Kонспект на темите за лекционен материал 2 семестър, специалности - мтт, му. ттт

Материал № 6449, от 23 окт 2006
Свален: 680 пъти
Прегледан: 213 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Конспект
Брой страници: 3
Брой думи: 547
Брой символи: 4,960

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Kонспект на темите за лекционен материал 2 се ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
258

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения