Големина на текста:
1.Увод
Детската церебрална парализа (ДЦПе симптоматична диагноза
посочваща мозъчно уврежданеДЦП е симптом от непрогресиращи 
промени в статомоторикатаВсички деца с церебрална парализа са с 
мозъчно уврежданеобаче не всички деца с мозъчно увреждане са с 
церебрална парализаЧестотата на това заболяване е 1,2 – 4/1000 
новороденив съотношение момче към момиче – 1,3  към 1. 
Перспективата на децата с ДЦП не е добра защото те обикновено се 
лекуват симптоматичноТова лечение подобрява симптомитено не 
достига до проблемакойто в случая е мозъкъта не спастичният или 
региден крайник или пък неволевите движенияВ резултат на това 
неподходящо лечение” на тези деца се гледа като на „нелечими”, понеже 
те не могат да покажат подобрениеСледователно вместо за лечение 
на ДЦП е по­правилно да говорим за „мениджмънт на ДЦП”, защото 
мениджмънт означава „ангажиране на ресурсите и специалистите
изработване на екиптактика и стратегияи организиране на 
целенасочени действия”. Крайната цел на „мениджмънта на ДЦП” трябва 
да бъде социализация на детето с неговия моторенговорен или 
когнетивен дефициткойто трябва да се контролира и подпомага през 
целия му животНо също така трябва и да научим обществото ни да 
приема специалните деца като равни, а не да ги смята за „различни и 
да ги сочи обвинително с пръст. Нашето общество трябва да започне да 
поема отговорност за тези деца.
2. Цел и задачи на курсовата работа
ЦелПрилагане на кинезитерапевтична методика на пациент с ДЦП – 
пирамидна форма – хемипареза и проследяване на терапевтичния ефект.
Задачи
­  Литературна справка за ДЦП – пирамидна форма – хемипареза
­ Проучване на данните за кинезитерапия при ДЦП – спастична 
форма – хемипареза
­ Подбиране на методи за изследване 
­ Създаване   на   кинезитерапевтична   методика насочена   към 
контролиране и подпомагане на детето с ДЦП  спастична форма – 
хемипареза
­ Отчитане на резултатите чрез анализ на получените данни
3. Литературна справка
Понятието ДЦП е сборно и обединява различни остатъчно болестни 
прояви с непрогресивен характер в резултат на факториувреждащи 
ЦНС и засягащи предимно двигателната функциясъпроводени с 
нарушения на зрениетослухаговораинтелектахраненето:
пренатални фактори (генетични, химични, физични и инфекциозни 
факториобуславящи различни мозъчни малоформации или 
вродени енцефалопатии),
1
перинатални фактори (родова асфиксияхипоксично­исхемична 
енцефалопатиямозъчни кръвоизливи и травмии 
постнатални фактори (енцефалитиминингитиостра дихателна 
недостатъчност)  
Детската церебрална парализа се среща най­често при недоносени деца 
– родени преди 33 гестационна седмицапри незрели деца с тегло по­
малко от 1500 грамапри деца с асфиксиямозъчни кръвоизливипри 
многоплодна бременностНай­съществена за възникването на ДЦП е 
тежката асфиксияВ много случаи причините за появата на ДЦП остават 
неизяснениДиагностицирането на заболяването става чрез редица 
изследвания
клинични:   проследяване   динамиката   на   примитивната 
рефлексология;   изследване   на   патологичните   рефлекси
мотоскопия – Gross Motor Function Classification System и Gross 
Motor Function Measure; изследване на мускулния тонус – тест за 
спастичност Modified Ashworth Scale; неврокинезиологична 
диагностика
тестове за изследване на хранителните възможности
тестове за изследване на психическите функции
лабораторнитрансфронтанеална ехографияКАТ на главен 
мозъкМРТ на главен мозък;  ЕЕГ;
генетични изследвания
коагулационни изследвания.
В сборната група на ДЦП се наблюдават разнообразни двигателни 
разстройствавследствие на засягане на пирамидния пътподкорови 
възлималкомозъчни и стволови системиВ зависимост от локализацията 
на мозъчната лезия се наблюдават следните форми на ДЦП:
           1. Пирамидни форми на ДЦП:
             ­ хемиплегична
             ­ диплегична (болест на Little)
             ­ квадриплегична
           2. Екстрапирамидна форманалице са хореоатетозни 
хиперкинезииангажиращи лицето и крайницитеторзионна дистония
обуславяща тежък двигателен проблем; мускулният тонус е намален или 
променливпрохождането е късноневолевите движения нарушават 
нормалната статика и походкатай като се засилват още повече при 
физическо или психическо натоварванеинтелектът е нормален
епилептични припадъци не се наблюдават.
            3. Церебрална форманаблюдава се рядководеща е 
малкомозъчната атаксия с мускулна хипотонияпрохождането е късно 
(на 3 – 5 годишна възраст); интелектът е съхраненприпадъци от 
епилептично естество няматази форма е с най­добра прогнозапоради 
значителните компенсаторни възможности на малкия мозък.
             4. Смесена формапри тази форма се срещат различни 
комбинации на пирамидна лезия с хиперкинезии или дискоординационни 
2
нарушенияналице са епилептични припадъци и значителен 
интелектуален дефицит.
Пирамидната/ спастична форма на ДЦП е вследствие на увреда 
на пирамидния път и се подразделя на хемиплегична (едностранно 
засягане на тялото), диплегична (долна парапарезаи квадриплегична 
(засяга четирите крайника). Характеризира е със спастично повишен 
мускулен тонускойто се засилва при възбудастрах или болкапри 
физическо или психическо усилиеСпастицитета не значи парализа на 
движенията, те са налицено са сковани, бавни. Мускулите синергисти и 
антагонисти са едновременно напрегнатипоради което движението се 
извършва с голямо напрежение и в непълен обемЗа отбелязване е един 
особен симптом – асоциирани реакции – когато се използват здравите 
или по­малко увредените крайницито засегнатите извършват подобно 
движениеАсоциираните реакции често водят до повишаване на 
спастицитета Налице са абнормални  позиции свързани с 
антигравитационната мускулатураИма мускулна контракцияводеща до 
загуба на изолирани движения свързани с фината моторика.
            ­ хемиплегичнаустановява се централна хемипареза със 
спастично повишен мускулен тонус във флексорите не ръката и 
екстензорите на кракадецата прохождат със закъснениеобикновено 
са с нормален интелектводещи са проблемите на тежък двигателен 
дефицит в ръката.
             ­ диплегична (болест на Little): децата са с долна спастична 
парапарезасъс силно повишен мускулен тонус на екстензорите и 
аддукторитепрохождат късноинтелектът обикновено е запазен.
            ­ квадриплегичнарано изявен двигателен дефицит в четирите 
крайника със силно повишен мускулен тонус от смесен тип (спастично­
региден); има тежка интелектуална изостаналостпрохождане не се 
осъществява.
Хемиплегичната спастична форма бива  лявостранна със засягане на 
лявата страна на тялото като обикновено ръката е по­увредена или 
дясностраннакоято е по­често срещанаНеврологично се установява 
централна хемипарезаМускулният тонус е спастично повишен в 
екстензорите на крака (m. gluteus maximus, m. semitendinosus, m. 
semimembranosus, m. biceps femoris, m. quadriceps femoris, m. tibialis 
anterior, m. extensor hallocis longus et brevis, m. extensor digitorum longus et 
brevis) и флексорите на ръката (m. deltoideus, m. coracobrachialis, m. 
pectoralis major, m. biceps brachi, m. brachialis, m. brachioradialis, m. flexor 
carpiradialis, m. flexor carpiulnaris, m. flexor digitorum profundus, m. flexor 
policis longus et brevis). Сухожилните и надкостните рефлекси са 
оживени. Има патологични рефлекси от групата на Babinski и Rossolimо
клонус на стъпалотоконтрактуривъзможни са атетозни хиперкинезии в 
паретичната ръкаПаретичните крайници често са хипотрофични
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Детска церебрална парализа

Походката при спастична церебрална парализа е спастично-паретична, получава се поради засягането на пирамидния път. При едностранната му лезия се получава хемипареза и се наблюдава паретична походка тип „wernicke-mann”...
Изпратен от:
macapaca88
на 2011-03-19
Добавен в:
Курсови работи
по Медицина
Статистика:
469 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Детска церебрална парализа

21 ное 2008
·
401
·
8
·
840
·
430

Детската церебрална парализа е заболяване, при което се увреждат различни функции на мозъка, като освен координацията на грубите движения и фината моторика, често се засягат говорните способности (активен говор, пасивен говор, артикулация, дишане...
 

Детска церебрална парализа

11 дек 2008
·
321
·
6
·
1,515
·
387

Детската церебрална парализа е едно от най-разпространените двигателни нарушения. Тя не е заболяване или болест. По-скоро е афектиране на движенията поради физически проблем. Не е прогресираща, но е и без ремисия, без прогредиентност...
 

Церебрална парализа при деца

12 дек 2011
·
371
·
22
·
5,170
·
611
·
1

диагностика, лечение при деца с детска церебрална парализа...
 

Кома- същност, причини, лечение

04 мар 2007
·
594
·
6
·
1,045
·
354

Комата е съноподобно състояние с изразени количествени нарушения на съзнанието, с пълна или частична ареактивност, т.е. липса на адекватен отговор на вътрешни и външни стимули.
 

Детска церебрална парализа

21 сеп 2008
·
407
·
6
·
616
·
345

Детска церебрална парализа - същност, етиология, клинична картина
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест медицина - полови системи IV част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е четвърта част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина.
(Лесен)
30
32
1
3 мин
09.08.2011
Тест по Медицинско осигуряване при бедствени ситуации
тематичен тест по Медицина за
Тестът е с фокус върху медицинското осигуряване при бедствени ситуации, и е добре всеки да го премине и натрупа минималната база знания. Състои се от 20 въпроса, всеки от тях има само по един верен отговор.
(Труден)
20
85
1
2 мин
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по медицина

Детска церебрална парализа

Материал № 644541, от 19 мар 2011
Свален: 469 пъти
Прегледан: 684 пъти
Предмет: Медицина
Тип: Курсова работа
Брой страници: 32
Брой думи: 6,352
Брой символи: 41,513

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Детска церебрална парализа "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала