Големина на текста:
Любен Каравелов
Любен Каравелов е роден през 1834 година в Копривщица в заможно
бегликчийско семейство.На седемгодишна възраст той постъпва в местното килийно
училище,където учи при хаджи Геро Мешек – бащата на Найден Геров. През 1850
година заминава за Пловдив и за да изпълни желанието на своя баща да стане “тежък
търговец”, се записва в гръцко училище , където изучава в оригинал гръцките класици,
катехизис, аритметика , история на Гърция и Византия. Усилията му да продължава
да учи са големи, но интересът му е в друга посока,формираща от този момент
единството между гражданска, патриотична и творческа позиция.Напуснал
училището, младият Каравелов помага на баща си в търговските работи, учи
абаджийство в Одрин, обикаля обширната Турска империя в момент,когато
българското общество било напълно пробудено за новстопански и духовен живот.
През 1857 година, със съдействието на Найден Геров, Каравелов заминава за
Москва,където има желание да постъпи във Военното училище, но тъй като е
надхвърлил изискваната възраст, се записва в Историко – филологическия факултет
на Университета като свободен слушател. Той не е от най – прилежните студенти и
не успява да получи диплома, но престоят му в Москва е изпълнен с богата и
разностранна дейност. Каравелов чете много, сътрудничи на руски вестници и
списания – “Ден”, “Москва”, “Голос”, “Московски ведомости”, включва се активно в
живота на българската колония. Той е сред участниците в Московската българска
дружина, която издава списание “Братски труд”, в което се появяват негови стихове
и статии – “Загорец”, “Желание”, “Пастир” и революционната статия “Славяне в
немско”. Увлечен от руските философи, белетристи, поети – Белински,
Херцен,Чернишевски, Гогол, Каравелов постепенно оформя творческия си натюрел и
неговото име все по-често се появява върху страниците на руски вестници и списания.
Излизат първите му повести – “Войвода” /1871 г./, “Неда”, “Сирото семейство”,
1
“Дончо”, “Българи от старо време”. Творческите планове включват и издаване на
няколко големи тома с български умотворения, изследвания за бита и фолклора на
българите, съставянето на общославянски речник. През 1861 година е издаден
сборника “Памятник народного быта болгар”. През 1868 година публикува на руски
език книгата “Страници из книгата за страданията на българския народ”, която
обединява разкази и повести, публикувани по-рано в руски периодични издания. С нея,
както и с цялото си творчество, създадено в Русия, Каравелов се стреми да спечели
симпатиите и съчувствието на руското общество за каузата на българите. В
“Страници……” могат да се открият основните типове Каравелови прозаични
творби – повествования за страданията и съпротивата на угенетените българи,
какъвто е например първият му печатан разказ “Войвода”, социални мотиви и
описания на бита и нравите.
Под влияние на руската действителност Каравелов постепенно и
многопланово оформя своя мироглед и израства като публицист, писател и учен. През
руския период той се проявява като славянофил и просветител, понякога се поддава и
на казионните настроения на панславизма, но много често се вълнува и от идеите на
революционната партия. Политическото оформяне на Каравелов в Русия е сложно и
противоречиво. Опитите той да бъде причислен или към лагера на славянофилите, или
към революционната демокрация са несполучливи. Каравелов отива в Русия като
оформен патриот. Той общува с всички обществени среди, които могат да
подпомогнат българското дело.
След десетгодишен престои в Русия през февруари 1867 година
Каравелов заминава за Белград като кореспондент на славянофилския вестник
“Голос”. Той се свързва с революционно настроената младеж, която го приема като
“брата бугарина”. Той пише и публикува на сръбски език няколко интересни прозаични
творби, свързани с живота в Сърбия – “Крива ли е съдбата”, “Сока”, “Наказал я е
бог”. Авторът се насочва към социални и философски проблеми, които според него
още не са актуални за българското общество, и затова по-късно не публикува тези
творби на български език. През месец май 1867 година създава “Български комитет” с
една цел – да организира българските емигрантив Сърбия соглед на предстоящата
освободителна война. През месец октомври сръбското правителство го застава да
напусне Белград, установявайки се в Нови сад. Връзките с революционната
организация Омладина му навличат подозрения за съучастие в убийството на княз
Милош Обретенович и Каравелов е хвърленв затвора, където написва мемориалната
книга “Из мъртвия дом”.
През сръбско-австрийския период от своето идейно и политическо
съзряване Каравелов изучава и асимилира идеите на европейската литература,
публицистика и философия. Запознал се е с трудовете на Бокл., Джон Дрепер, Огюст
Конт, Дарвин, Токвил, Каравелов е дълбоко обладан от идеите на европейското
Просфещение и на либералния 19 век. Под влияние на тези идеи той постепенно
2
избистря своите възгледи. “Съврементото човечество се ръководи в живота си от
две идеи – пише той през 1869 година – идеята за “правата на човека” и идеята за
“правата на народа“.
През май 1869 година Каравелов е сред българските емигранти в
Букурещ. Дошъл, за да редактира вестника на “Старите” – “Отечество”, той се
ориентира към революционно настроените емигранти и се установява окончателно.
На 7 ноември 1869 година излиза първия брой на вестника му”Свобода”.Негов най-
близък помощник в редакцията и саратник в революционните дела е по-младият
ХристоБотев, които благодарение на Каравелов и неговите издания навлиза в
журналистиката и революционната борба.
През месец април 1872 година в неговата квартира в Букурещ е открито
учредителното събрание на Българския революционен централен комитет “БРЦК”,
на който Каравелов е избран за председател. Комитетските дела го сближават с
Васил Левски. Каравелов е теоретикът, а Левски – практикът на революционната
борба, която по това време преживява бурен разцвет.
През месец декември 1872 година, след залавянето на Апостола на
свободата високата порта иска ръководителя на организацията – Каравелов, затова
той избягва в Белград. Смазан от разгрома на организацията патриотът успява да
мобилизира силите си в преименувания орган на БРЦК –вестник “Независимост”. На
свиканото през месец май 1873 година събрание, Каравелов отново е избран за
председател. Една година по-късно е образуван Привременен централен български
революционен комитет, начело на който е поставен отново Каравелов, но у него вече
липсва буйния ентусиазъм. Към края на същата година спира вестник
“Независимост”, а с това и активната революционна дейност на автора. Уморен,
той се оттегля от досегашните си позиции и започва да издава вестник “Знание”,
издание за нация и литература.
В Румъния Каравелов продължава своето литературно дело. Той
публикува на български произведенията, писани в Русия, и създава редица нови творби
–повестите “Децата не приличат на родителите си”, “Хаджи Ничо”, “Три картини
от българския живот” /”Маминото детенце”, “Извънреден родолюбец” и
“Прогресист”/. С историческата трилогия “Отмъщение”, “После отмъщението” и
“Тука му е края”, която някои изследователи определяут като роман, и драмата
“Хаджи Димитър Ясенов” той навлиза в нови жанрове. Още в Русия Каравелов
започва да пише сатирични, бунтовни и елегични стихове – “Хубава си моя горо”. Най-
много сили и енергия Каравелов отдава на публицистиката, с която пряко се обръща
към читателите и ги зове за борба. Въпреки, че разпространението на изданията му е
било забранено в Османската империя, Каравелов сиспечелва неоспорим авторитет
като основен говорител на потиснатите си сънародници.
Любен Каравелов е сред творците на Българското възраждане,
превърнали словото в синкретично поле за метафорична интерпретация на бита,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
mechkaa написа на 14 мар 2010 ОТГОВОРИ
ученик на 18 години от София , ПГБЕТ
яко
viktoria333 написа на 11 мар 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 18 години от Лом , ПГ "Найден Геров"
ДООО
Последно сваляне: няма информация
r.i.p.1992 написа на 08 май 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 18 години от Варна , ВМГ "Св. Н. Чудотворец"
stava
r.i.p.1992 написа на 08 май 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 18 години от Варна , ВМГ "Св. Н. Чудотворец"
стажа
 
Подобни материали
 

Христо Ботев- "На прощаване"

04 дек 2006
·
4,891
·
2
·
232
·
977
·
26
·

С този свой стих Ботев обобщава посланието си, което е изповед пред майката и завет към идното околение. Лирическият герой тръгва по пътя на борбата, защото знае, че това е борба за свобода, така жадувана и желана.
 

Подвигът на бореца за народна свобода в поезията на Христо Ботев

06 май 2006
·
2,184
·
3
·
1,138
·
674
·
4

България има в своята история и в своята география много върхове. И Христо Ботев не е просто един от тях, той е най-високият. Тя имаше нужда от него и го роди. Той беше потребен за революцията и тя го създаде.
 

Паисий Хилендарски - ,,История Славянобългарская’’ - Защо езикът и родът са важни за всеки човек?

21 яну 2008
·
523
·
2
·
291
·
256
·
1

Анализът е печелил награда в литературен конкурс, проведен в град Петрич.
 

Христо Ботев-Биографични бележки

31 мар 2006
·
2,211
·
3
·
194
·
320
·
22

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева.
 

Моята молитва- анализ

22 фев 2006
·
4,481
·
4
·
611
·
416
·
3

Ако все пак различните цели, които си поставят поетите в първите четиристишия, не са достатъчно убедителни, на помощ на защищаваната теза идва избраното от Ботев мото: "Благословен бог наш..."
 
Онлайн тестове по Възрожденска литература
Тест по литература - Иван Вазов
тематичен тест по Възрожденска литература за Ученици от 7 клас
Тест по литература върху творчеството на Иван Вазов и по-специално „Немили-недраги“.
(Лесен)
20
255
1
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по възрожденска литература

Любен Каравелов - живот и творчество

Материал № 64453, от 16 дек 2007
Свален: 541 пъти
Прегледан: 831 пъти
Качен от:
Предмет: Възрожденска литература, Литература
Тип: Биография
Брой страници: 11
Брой думи: 1,977
Брой символи: 16,169

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Любен Каравелов - живот и творчество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения