Големина на текста:
ТЕМА ОСМА: РАВНОВЕСНО ПРОИЗВОДСТВО В ПРОСТИЯ
КЕЙНСИАНСКИ МОДЕЛ. НЕОКЛАСИЧЕСКИ СИНТЕЗ.
Основни въпроси:
8.1. Източници на икономическа нестабилност. Приспособяване към
рецесията при негъвкави цени и заплати.
8.2. Равновесие при затворена икономика без държавен сектор.
Равновесен БНП и потенциален БНП. Приспособяване към инфлацията.
Прост кейнсиански мултипликатор на инвестициите. Ефект на
мултипликатора. Парадокс на спестовността.
8.3. Дългосрочно равновесие на съвкупния пазар и приспособяване
към дългосрочното равновесие. Неокласически синтез. Въздействие на
шоковете от страна търсенето и предлагането върху дългосрочното
равновесие.
8.1. Източници на икономическа нестабилност. Приспособяване към
рецесията при негъвкави цени и заплати.
8.1.1. Характеристика на неравновесното състояние
Досега анализът акцентираше предимно върху предлагането на блага. За
да определим равновесието следва в анализа да въведем и търсенето. В
разглеждания в предишната тема модел съвкупното търсене включва само
потреблението и инвестициите. Ако приемем, че инвестиционната функция
която има вида
1
:
I = f (Ir; Y; K; a), където
I брутни инвестиции; Irреален лихвен процент; Y - доход; K
първоначална наличност на капитал; aпараметър обозначаващ факторите,
които са свързани с очакванията; лесно ще забележим, че тази функция е
много сложна за да се използва при моделирането на макроравновесието.
Затова обикновено приемаме, че I = Ia, където Іа са автономните инвестиции
и въпросната функция показва, че предприятията планират определени
инвестиции по някакви мотиви. За нашия анализ това ще бъде предварително
1
Димов, И. и др. Обща икономическа теорияМакроикономика. - / И.Димов, Н.Хийли, Х.. Вейн, Б. Сноудън. – В.Търново:
1998, с.99.
зададена величина, която може да се изменя в течение на времето без да са
ни известни причините за това. По тази логика за планираното съвкупно
търсене се получава, че АЕ (N) (AD) = C + I и ако използваме линейна
потребителска функция ще получим, че:
AD = Ca + c . Yd + Ia, където
Са е автономното потребление; с е пределната склонност към
потребление, и Yd е разполагаемия доход, а Ia са автономните инвестиции.
Щом имаме равновесие, следователно AD = AS. При условие че
предлагането е тъждествено на съвкупния доходYd, то тогава получаваме:
1
Yd = --------- . (Ca + Ia).
1 - с
От този модел следва, че ако предлагането е по-малко от търсенето и
съответно спестяванията са по-малки от инвестициите или ако спестяванията
са по-големи от инвестициите имаме неравновесие. При неравновесие се
проявяват непланираните стойности на величините. Ето някои от процесите
задвижвани при неравновесие, когато планираното предлагане е по-малко от
планираното търсене:
- предприятията задоволяват излишното търсене чрез
намаляване на складовите запаси (непланирани инвестиции Іun);
- цените се повишават. Тогава в предприятията възникват
непланирани печалби (фирмите правят непланирани спестявания). З а
домакинствата това означава отказ от част от спестяванията, т.е. отрицателни
непланирано потреблениеСun). Възникват непланирани спестявания в
домакинствата.
- предприятията реагират на излишното търсене чрез по-
продължителни срокове на доставки. Отново домакинствата трябва да се
откажат частично от планираното потребление.
Обратните реакции се наблюдават, когато планираното предлагане е
по-голямо от планираното търсене.
Изводът, който можем да направим от горния анализ че реализирането на
равновесие и съвпадението на планираното предлагане и планираното
търсене на пазара на блага е чиста случайност.
8.1.2. Приспособяване към рецесията при негъвкави цени и заплати.
Какво следва от една неравновесна ситуация? на първо място
неравновесията водят до промени в икономическите планове. Промените на
плановете на свой ред налагат приспособителни процеси в икономиката. За да
се представят процесите на приспособяване се въвеждат т.нар. “хипотези на
реакциите”. Често домакинствата ориентират например към своите
потребителски разходи в даден период доходи от предшествуващи периоди.
това времево закъснение е известно в теорията католаг на Робъртсън
2
.
Когато пък предприятията планират продажбите си на основа на продажбите
през предшествуващ период, това закъснение на обема се наричалаг на
Лундберг
3
.
Приспособителния процес е добре илюстриран на Фиг. 8.1.
Фиг. 8.1.
C= Yd
C, I, Y
C=Ca+c.Yd
E AS 1
AS2
AS3
AD1
AD3 AD2
0 Y* Y3 Y2 Y1 Yr
Обикновено предприятията планират продажбите си, ръководени от
идеята, че домакинствата ще реализират потребление, което може да се
представи с идеалната функция на потреблениеС = Yd. На практика
домакинствата ще реализират търсене, което е равно на реалната функция на
потребление. В кратък период фирмите могат да увеличат цените или да
2
Узунов, А. Обща теория на икономиката, ІІ Част, Макроикономика. – София: БУЛВЕСТ 2000, 2000, с. 52
3
Пак там, с.52

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Равновесно производство в простия Кейнсиански модел. Неокласически синтез

Източници на икономическа нестабилност. Приспособяване към рецесията при негъвкави цени и заплати...
Изпратен от:
Веселка
на 2011-03-15
Добавен в:
Теми
по Макроикономика
Статистика:
58 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие

26 мар 2006
·
2,107
·
2
·
373
·
782
·
1

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие - същност, начин на функциониране, предимства и недостатъци и др.
 

Макроикономическо равновесие

12 сеп 2008
·
213
·
7
·
655
·
131

Същност. Видове равновесие. Кейнсиански модел. Принципа на акселератора.
 

Съвкупни разходи

03 ное 2009
·
216
·
5
·
873
·
237

Определение на съвкупни разходи - изразяват основните тенденции свързани с развнището и структурата на съвкупното търсене...
 

Модел на съвкупно търсене и съвкупно предлагане

14 мар 2008
·
608
·
12
·
2,306
·
408
·
1

Съвкупно търсене и съвкупни разходи;2 Крива на съвкупното търсене и функция на съвкупните разходи;2.2.1Ефект на богатството;Ефект на лихвения процент;Ефект на валутния курс; Зависимост между кривата на съвкупното търсене и функцията на съвкупните разход..
 

Теми по макроикономика

17 мар 2008
·
394
·
1
·
771
·
116

БВП същност, определение, методи. Междинен продукт, добавена ст-ст.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 3-ти курс
професионален тест по Макроикономика за Студенти от 3 курс
Тестът се състои от 60 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по Макроикономика в 3-ти курс. Обхваща пълната гама от изучен материал и въпроси по дисциплината.
(Лесен)
60
11
1
28 мин
12.10.2016
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
92
1
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Равновесно производство в простия Кейнсиански модел. Неокласически синтез

Материал № 641609, от 15 мар 2011
Свален: 58 пъти
Прегледан: 144 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 13
Брой думи: 2,995
Брой символи: 19,584

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Равновесно производство в простия Кейнсиански м ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала