Големина на текста:
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет
Магистърска програма „Трудови пазари и развитие на
човешките ресурси”
Курсова работа по дисциплина Трудови пазари и социални
неравенства:
Безработица сред младите хора. Реализация на пазара на труда на младите
хора. Политики за ограничаване на безработицата.
Изготвил: Силвия Стефанова Ганчева
Курс: II
Факултетен номер: 62 122
София, 2010 г.
1.Въведение
Основна цел на курсовата ми работа в контекста на проблематиката за безработицата
сред младите хора ще бъде насочена към представяне на няколко конкретни въпроси,
свързани с тази материя. Целта ми е чрез отговорите на тези въпроси да се опитам да
представя накратко най-важните аспекти на проблема за безработицата сред младите
хора както и да посоча начините (инструменти) за справянето с нея, нейното
ограничаване, намаляване, стопиране. Това, на което ще се спра като въпроси най-общо
може да бъде разделено в три посоки – на първо място: навлизането на младите хора на
пазара на труда. Тук ще използвам информация за единадесет държави и в крайна
сметка как те осъществяват това; на второ място: ранната кариера в контекста на
младите хора. Тук отново ще ползвам информация за тези единадесет държави;на трето
място ще посоча как се случват нещата в България, къде сме поставени ние в тази
проблематика и как най-вече се справя държавата с нея – какви са инструментите и
политиките, които се прилагат за подобряване на заетостта сред младите хора.
Конкретните въпроси, които могат да бъдат поставени в тази материя – Има ли риск от
неуспешен старт в заетостта и какво е неговото движение? Трудното начало спрямо
намирането на първа работа – дали е препъни камък или е по-скоро улеснение за една
последваща гладка кариера на заетост? Какви са перспективите пред младите хора в
България? Как са организирани те? Какви са програмите, изработени за целта? Как се
подбират млади хора за участие в тези програми?
2.Навлизането на младите хора на пазара на труда.
Тук на първо място искам да отбележа, че става дума за единадест държави ( Германия,
Холандия, Франция, Великобритания, САЩ, Испания, Италия, Швеция, Дания,
Унгария и Естония). Като са разгледани следните основни процеси – преходът от
образование към първа работа, качеството на първата работа, рисковете от безработица,
мобилността.
1
Анализът покрива периода от 1980 год. до първите години на 21 век като
той се съсредоточава върху образователната система. Първата стъпка на анализа е
преходът от образование към заетост, като той се фокусира на времето, което е
необходимо между напускането на образованието и започването на първа работа, както
и качеството на тази първа работа. Втората стъпка е насочена към ранната кариера,
основно рискът от безработица и мобилността. В тази част от разработката си ще се
опитам да представя първата стъпка от този анализ. На базата на различията между
страните, които са взети за анализа – например във Великобритания и САЩ закрилата
по отношение на заетостта е ниска и от това следва, че пазара на труда е относително
отворен. Тук в тези страни имаме относително кратък периодна търсене на работа след
завършване на училище. Подобна закономерност се наблюдава и в страни като Дания,
Холандия, Германия и Швеция, където оразованието е относително стандартизирано и
стратифицирано и където то има изчистен и специфизиран характер. В Италия
например има обратната тенденция, която се характеризира с дълго търсене или време.
1
 Karin Kurz, Sandra Buchholz, Paul Schmelzer and Hans­Peter Blossfeld; Young people`s 
employment chances on flexible labor markets a comparison of changes in eleven modern societies, 
p.335
По отношение на Унгария и Естония процесът на навлизане на младите хора на пазара
на труда протича гладко преди смяната на режима, но след това става по-труден. По
отношение на бившите социалистически страни може би е добре да отворя скоба и да
посоча, макар и на накратко, някои характеристики, които ги различават от останалите
страни, като тези характеристики в крайна сметка влияят и върху ситуацията в
България. В страните от Източна и Централна Европа се проявяват нови контури на
социално-професионалната стратификация, които имат своите особености и
характериситки, различаващи ги от зрелите пазарни икономики. По отношение на
безработицата сред младите хора може да посочим, че дългосрочно безработните и
периодично безработните представляват нова професионална група във всички
посткомунистически страни. Равнищата на безработица често се отличават много от
официалните данни, а също така съществуват огромни вариации в реалните равнища на
безработица между и вътре в рамките на всички посткомунистически страни. Това,
което ги отделя от срелите пазарни икономики е в крайна сметка, че младите
безработни не притежават нито една от характеристиките на изключена група или
класа. Такива характеристики се формират в страни, където съществуват тесни връзки
между рисковете за безработица и семейството и образованието. В
посткомунистическите страни младите безработни са с широк обхват от образование и
семеен произход. Повечето от младите безработни работят в сенчестата икономика и
продължават своето образование задочно, те самите не гледат на себе си като на
отделна група, а по-скоро на споделящи общи трудности в резултат от прехода на
своите страни.
2
На следващо място е необходимо да се посочат промените на пазара на труда. В
резултат от изследването в единадесетте страни става ясно, че навлизането на пазара на
труда за младите хора след 1980 год. става по-трудно поради нарастващата
конкуренция и преструктурирането в икономиките на държавите. На базата на това
периодът за търсене на работа се увеличава за младите хора в САЩ, Германия, Италия,
Испания. От друга страна във Франция, Холандия, Великобритания продължителността
за търсене на работа се намалява, особено при по-младите групи, които са изследвани.
Това се дължи на макроикономическите показатели в тези страни пред 80-те и 90-те
години, където се наблюдава повишаване, увеличаване на икономическите показатели
и икономически възход.
По отношение на гъвкавостта на работата трябва да посочим, че тя е различна в
различните страни и зависи основно от регулацията и институционалните и
законодателни особености на всяка една страна.Тези със строга защита по отношение
на заетостта представят гъвкавостта чрез улеснение или чрез агенции за работа,
обратно – тези страни, при които има по-малка защита по отношение на заетостта – не
представят предимството на допълнителната гъвкавост. Тази ситуация е доста
релевантна за САЩ и Великобритания, където работата на половин работен ден и
ежедневната работа за най-важните форми на рисковата заетост.Обратно – в бившите
2
 2002, СоцПроблеми 1­2, Кенет РобъртсПроменщи се модели на социално­
професионалната стратификация в Източна и Централна Европа и в бившия СССРстр.128

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 авг 2019 в 19:18 ученик на 24 години от Мездра - СОУ "Иван Вазов", випуск 2014
31 авг 2019 в 12:58 студент на 34 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнесикономика, випуск 2017
11 авг 2019 в 08:16 в момента не учи на 47 години
23 апр 2019 в 14:28 в момента не учи на 30 години
15 апр 2019 в 13:17 ученик на 21 години от София - Втора английска гимназия "Томас Джеферсън", випуск 2017
21 мар 2019 в 16:14 потребител на 20 години
19 мар 2019 в 13:58 в момента не учи на 43 години
15 мар 2019 в 20:09 в момента не учи на 62 години
16 фев 2019 в 11:44 родител на 76 години
29 дек 2018 в 15:48 студентка на 24 години от София - УНСС, факулетет - “Управление и Администрация”, специалност - Администрация и управление, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Социални услуги.Образователната система в Германия и Швеция - сравнителен анализ.
добавена от ivka_74 04.02.2019
2
8
развитие на заетостта в българия
добавена от boriana_gs 26.05.2012
1
22
Подобни материали
 

Европейски съюз

17 май 2006
·
2,632
·
18
·
2,792
·
601
·
1

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “Д-Р ВАСИЛ БЕРОН” ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ ТЕМА: ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Красимир Дианов Димитров (А. Янчев) ХІІ д клас, № 17 2006 Велико Търново 1. Европейски съюз – характеристика  Що е ЕС?  Симво...
 

Очертаване на проблемната област на социология на социалното регулиране. Основни понятия: норма, институция, социален контрол, власт, свобода

22 яну 2008
·
661
·
39
·
16,551
·
489

Норма (от лекцията на Иван Стефанов 2005 от Социология на културата): Всяко общество трябва да намалява хаоса, за да бъде човешкото действие рационално и продуктивно. Трябва да се съгласуват действията на групите и индивидите с оглед на някои общи цели...
 

Междуличностни отношения. Работа в екип

23 яну 2008
·
938
·
21
·
3,503
·
466

Основни колективни спорове, възникващи в екипна работа и опции за тяхното избягване.
 

Тенденции на изменение на образователната структура на младото население в България по данни от преброяванията

13 фев 2008
·
193
·
14
·
1,277
·
63

Образователната система играе водеща роля за повишаването на качествените характеристики на човешкия капитал в съответствие с целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз за изграждане на икономика, основана на знанията...
 

ЕСИ: Социални последици за българина от безработицата

21 фев 2008
·
743
·
16
·
1,126
·
293

Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарнатаикономикана развитите страни...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
73
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Безработица сред младите хора. Реализация на пазара на труда на младите хора. Политики за ограничаване на безработицата

Материал № 639683, от 13 мар 2011
Свален: 477 пъти
Прегледан: 582 пъти
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 4,979
Брой символи: 31,276

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Безработица сред младите хора. Реализация на па ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения