Големина на текста:
Подходи и класификация на разходите за
качеството.
1.Дефиниция на разходите, свързани с качеството
Това са разходите за осигуряване на качеството, капитала удовлетворява
изискванията по спецификация или за производството на продукти с незадоволително
качество.
Тази дефиниция отразява традиционния модел за разходите по качеството.
Съвременните подходи за управление на качеството (К.) разглеждат разходите,
свързани с качеството по-широко, с обхващане на всички елементи на разходите за
осигуряване на задоволително качество и поради незадоволително качество, като
разглеждат разходите като средство за управление на К. (това, к’ Джоран нарича
“икономика на качеството”).
Старото схващане, капитала често се идентифицира с манталитета “Ролс-
Ройс”, изразяващо се в израза: “Доброто качество струва скъпо”, отстъпва на
новото разбиране, изразено ч/з думите на Кросби: “качеството е безплатно – никой
не знае това, докато няма изградена система за измерване на качеството”.
На намаляването на разходите се гледа като възможност да се увеличат
печалбите, без да се увеличават продажбите или да се купува ново оборудване, нови
материали или да се назначават нови хора. Възможността да се намаляват
разходите е златна мина, върху к’ стоят ръководителите, без да знаят това.
Управлението на К. трябва да се отърси от абстракцията и да се фокусира върху
парите. Това е начин за правене на пари, а не негативни мисли. Целта е да се насочи
вниманието към най-важните проблеми, за да се предприемат съответните
превантивни мерки и да се създаде система за оценка и анализ на разходите, свързани
с К.
2.Какви форми на качество могат да съществуват?
Резултатите от труда най-често се изразяват в материална форма – във вид на
продукция. Произвежданата от предприятието продукция на различни стадии на
технологическия процес се намира във вид на незавършено производство,
полуфабрикати или готово изделие/продукция/.
* Готова продукция – това е изделие на промишленото предприятие, което е
изработено в производството, съответства на държавните стандарти или
техническите условия, приети в отдела за технически контрол, снабдено с
документи, удостоверяващи качеството и предназначено за реализация.
* Полуфабрикати – това са полупродукти, техническата обработка на които
е завършена в едно от производствата /цехове/ на предприятието, но изисква
дообработка или преработка в друг цех на същото предприятие или които могат да
се предадат за по-нататъшна обработка в друго предприятие.
* Незавършено производство – това е продукция,която не е получила завършен
вид в производството а също и продукция, която не е проверена от ОТК и не е
предадена в склада за готова продукция.
1
Продуктите на труда се разделят на средства за производство /средства и
предмети на труда / и предмети за потребление /хранителни и нехранителни стоки/.
Планирането и отчета на произведената продукция се осъществява в
натурални /физически/ и стойностни/парични/ измерители. Измерители на обема на
продукцията в натурално изражение са физическите единици – тон, метър,килограм,
условно-натурални – хиляди кутии, брой тухли двойни натурални показатели –
например при производство на тръби – в тонове и метри, при тъканите – в метри и
кв.метри.
Обема на продукцията в стойностно изражение се определя от показателите:
- стокова продукция стойността на продукцията, предназначена за
реализация /готова продукция, полуфабрикати, работи и услуги с
производствен характер/
- обща продукция – това е сумата на стойността на всички видове продукция ,
изработена в предприятието и елементите, влизащи в състава на стоковата
продукция, включва и изменението на остатъците на незавършеното
производство за отчетния период, стойността на суровините и материалите
на доставчика някои други елементи
- чиста продукция – характеризира допълнително създадената стойност в
резултат на промишлено-производствената дейност на предприятието за
определен период.Тя се определя след приспадане от обема на общата
продукция на материалните загуби и амортизациите.
- Реализирана продукция – това е стойността на реализираната и платена от
потребителите в отчетния период.
3.Показатели за качество (качествени показатели):
Количествената характеристика на едно или много свойства на стоката се нарича
качествен показател. Качествените показатели биват: единични, комплексни и
интегрални. Единичния показател се отнася само за едно свойство на стоката.
Възможността да се охарактеризира стоката с единични показатели е по-
ограничена. Комплексния показател за качество характеризира едновременно няколко
прости свойства или едно сложно свойство на стоката. Пример: да се определи
органичната замърсеност на водата (това е сложно свойство): цвят, мирис, вкус
тези три свойства са прости. Интегралния показател за качество отразява
отношението на полезния ефект от експлоатацията и потреблението на стоката
към разходите по експлоатацията.
Показателите за качество на стоката могат да бъдат измерими и неизмерими.
Измерими са онези показатели, стойностите на които се определят чрез някакво
измерване, изразяват се количествено (имат числен израз). Неизмеримите качествени
показатели се изразяват само вербално и нямат числена характеристика. Това се
отнася в повечето случаи за естетичните свойства на стоката форма, цвят, звук.
Тези свойства се изразяват описателно. Съществува градация на качеството, която
се извършва в зависимост от изискванията на нормативните документи. Степените
на качество се изразяват по различен начин. Може да бъде словесно първо, второ,
трето, четвърто качество. Може да се изразяват с римски цифри I, II, III, IV или с
арабски цифри 1, 2, 3, 4. Може да се изразяват с букви на латиница или на кирилица:
А, Б, В, Г или A, B, C, D. Също може да се изразяват и с чужди думи екстра, прима,
2
секунда. Най-високата степен на качество отговаря на 1, I, A. Стоките с оптимални
стойности на показателите, без дефекти, се отнасят към най-високото качество.
Структура на разходите
4.Разходи, свързани с качеството
1) Разходи за превантивен контрол (първа група):
разходи за планиране на К.
разходи за операционен контрол (контролни карти и др. средства за
контролиране на процесите и установяване на несъответствията)
разходи за проектиране и създаване на информационна система
разходи за обучение и развитие на кадрите
разходи за оценка на проекта на продукта
разходи за управление и развитие на системата по управление на К.
други разходи: програми за подобряване на К., програми за оценка и
подбор на доставчиците и др.
2) Разходи за оценка на постигнатото равнище на качеството (втора група):
проверка на К. на доставките
лабораторни тестове на материалите
измервания
инспекция (оценка на продукта)
тестове и изпитания на продукта
сортиране (разход на време и труд)
установка за тестове
материали за тестовете и проверките
време и труд за проверките и тестовете
външни разходи по оценяването
поддръжка на средствата за контрол
инженерни прегледи на производствените условия на проверките
проверки на място (у потребителя)
3) Вътрешни загуби (установени в рамките на фирмата):
брак
преработки и доработки
върнато доставки
преглед на спецификациите
разходи по сортиране на негодните продукти
4) Външни загуби (установени при потребителя):
гаранционни оплаквания на потребителя
извънгаранционни оплаквания
сервиз (поради незадоволително качество)
отговорности поради незадоволително К. (търсене и оценка)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Подходи и класификация на разходите за качеството

Осигуряването на качеството се състои от всички дейности, които са способни да гарантират, че организацията ще изпълни изискванията за качество (обучителни проверки). Ръководенето към качество означава да има ролеви модел, да има мотивация...
Изпратен от:
kesarov_88
на 2011-03-11
Добавен в:
Общи материали
по Управление на качеството
Статистика:
57 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
4 мин
26.02.2015
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Лесен)
10
13
1
1 мин
10.10.2016
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Подходи и класификация на разходите за качеството

Материал № 637940, от 11 мар 2011
Свален: 57 пъти
Прегледан: 87 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Общ материал
Брой страници: 11
Брой думи: 3,601
Брой символи: 23,441

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Подходи и класификация на разходите за качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала