Големина на текста:
ТЕМА 1
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЦЕЛИ,ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, АКТУАЛНОСТ
1.Международен бизнес – същност и осн.хар-ки
Човешка д-ст, имаща в предметно отн-е стоп.хар-р и осъщ.се в секторен аспект на
м-унар пазари. Според Доналд Бом и Майкъл Макдърмот представлява сделки извън терит.на
страната, пресичащи нац.граници. отличава се от маркетинга, който е търговска стратегия на
бизнеса. Според някои автори м-нар бизнес е концепция и стратегия на фирмата за задгранична
дейност. Генезисът на м-нар бизнес според някои автори свързваме с 3000 г.пр.н.е.и
възникването на м-нар обмен на търговци от Месопотамия, финикия, Гърция.
На по-късен етап Римската империя е център на търговията, а в по-ново време
Венеция и Генуа, Ханзата, Испания, Португалия, Англия.
Субекти на м-нар бизнес са както следва:
Стопанските единици и най-вече крупните ТНК;
Страните като субекти на световното стопанство;
Интеграционните общности играят все по-голяма роля – ЕС, Г-7, Г-20,
ОИСР, АСЕАМ, ОПЕК, БРИК
Международни и световни организации – СТО, МВФ, СБ и др.
Междунар бизнес стратегии на споменатите субекти са важен инструмент за
постигане на целите им и реализ.на конкурентни предимства. Най-общо това е
високоинтелектуален продукт на човешкото мислене и е в известен смисъл скрита, неявна има
хар-р на добре прецизиран сценарий. Още в зората на чов.цивил. Сун Цзъ – Всички могат да
видят тактиките, с които побеждавам, но никой не може да види стратегията....
Филип Котлър – Тъжният факт е, че повечето компании са богати на тактики,
бедни на стратегии.
Формите на м-нар бизнес, в които се прилагат м-нар бизнес страт.са:
Международна търговия;
Международно движение на к-ли, в т.ч.преки чужд.инвест.;
Международен трансфер на технологии и интелектуална собственост;
Трудова миграция;
Международен транспорт и комуникации;
Туристически услуги;
Интеграция и фирмени алианси.
Да разкрие теоретич.и методико-приложните аспекти на МБС. На основата на
диагностиката на м-нар бизнес среда да се изградят умения за целеустановяване в
т.ч.формулиране на визии, мисии, цели, приоритети и мерки за интернационализация на
компаниите и продукта на м-нар пазари. Актуалността на тази сфера на знание се определя от
следното: на микрониво
1.Повече от всеки друг п ът в историята бизнесът е м-нар;
2.Мащабът на м-нар пазари, както и техният потенциал далеч надхвърля
потенциала на нац.пазар.
3.Необходимост от стратегически подход – два начина има за реш.на
стоп.проблеми – по хода на възникването им (опортюнистичен); на база предварително изготвен
мисловен продукт – стратегия.
4.Външните пазари са източник на к-ли, технологии, работна сила на достъпна
цена.
5.Узнаването на стратегиите на ТНК е ключово условие за
конкурентоспособността на местните фирми.
6.Междунар.жизнен цикъл на продукта е различен от националния.
7.Междунар.пазари дават възможност за икономия от мащаба scale economy,
икономия от обхвата scope economy, както и постигане на ефект от кривата на опита.
На макрониво актуалността свързваме с това, че
1.Б-я е с отворена ик-ка, износът има голям дял от БВП 50%
2.Евроинтеграция
3.Постигане на изгоди от либерализ.на световната т-я в рез-т на дейността на СТО
4.Развитие на бизнес мрежи, алианси, водещи до ръст на конкурентосп.
Методологията на дисципл.вкл.общи научни способи – кабинетно проучв, наблюдение,
индукция, анализ, синтез, графични и статистически методи, а също и специф.методи за
дисципл.СУОТ анализ, СТЕП анализ,БЕНЧ
Тенденции в разв. – ръст на ролята на ТНК, интегр.общности, фрагментация на
произв.пр-с, съкращ.жизн.цикъл на прод. – високи технол; изпреварващ ръст на движ.на
капитали по отн-е на търг-ята; ръст на ролята на високите технол.
Обект – междунар.фирми, интегр.общности, а предмет – техните стратегии
ТЕМА 2
ПОНЯТИЕ ЗА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ. МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ
1.Същност на стратегията като управленски инструмент
Понятието стратегия навлиза в корпорат.сфера от военната наука през 50-те години на
миналия век, когато реакцията на неочакваните изменения във външната и в частност м-нар
бизнес среда придоби голямо значение. Пионери в това направл.са Питър Дракър, Фредерик
Тейлър, а в приложен аспект – американските компании. В началото има съмнения
отн.целесъобразността на този подход, често стратегията се отъждеств.с политика, някои
мениджъри интерпретират стратегията като панацея за всички проблеми. Налага се убеажд., че
стратегията е науката и изкуството да се постигнат фирмените цели и се заеме конкурентна
позиция.
2.Основни трактовки на бизнес стратегията.
Според Молтке стратегията е продължение на първоначално водещата мисъл в
съответствие с постоянно променящите се условия. Група автори, сред които Игор Ансофф,
стратегията е набор от 4 правила за вземане на решения :
Правила за оценка на настоящите и бъдещите резултати на фирмата
Правила за избор на продукция и пазар;
Правила за процедурите вътре в организацията (организационна концепция)
Правила за ежедневна дейност(оперативни способи)
Съгласно трета трактовка, споделяна от Алфред Чандлър и смятана за класическа,
стратегията е определяне на основните дългосрочни цели и задачи на предприятието ,
изработване на начина на действие и реда за разпределението на ресурсите за постигане на тези
цели.
Четвъртата представена трактовка е тази на Хенри Минцбърг и Уилям Глюк. Според
тях стратегията е последователна, създаваща единство съвкупност от решения в организацията.
По-конкретно концепцията на Минцбърг, наречена 5-Р се базира на твърдението, че всяка
стратегия има 5 измерения:
План
Маневра за конкуриране (хитрост)
Перспектива
Модел за действие
Място в средата.
Пета трактовка – Джонсън и Скоулс определят бизнес стратегията така – дългосрочна
посока и обхват на д-стта на орг-ята, за постигане на конкур.предимство чрез съчетание от
ресурси в условията на динамична бизнес среда с цел удовлетв.потребн.на пазарите и
очакванията на акционерите. Акцентите от това определение са – на кои пазари ще се конкур.,
как ще постигне превъзходство, какви умения,активи и финанси са необх., как ф-рите на
средата въздействат.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 яну 2021 в 13:55 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика общество и човешки ресурси, випуск 2024
24 юни 2020 в 21:38 студент на 44 години от Пловдив - Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, факулетет - Икономически факулте, специалност - всички, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
25
1
3 мин
19.07.2013
Тест по международна икономика
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 2 курс
Тест по международна икономика за НБУ, за студенти от 2-ри курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
217
2
05.04.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международни бизнес стратегии

Материал № 637747, от 11 мар 2011
Свален: 173 пъти
Прегледан: 316 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 28
Брой думи: 6,807
Брой символи: 41,981

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международни бизнес стратегии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала