Големина на текста:
Държавната политика в областта на социалното подпомагане, семейни помощи
за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на
хората с увреждания
Социалната политика, провеждана от държавата е съществено важен компонент
от общото развитие на обществото, тъй като успоредно с решаване на икономическите
проблеми на страната трябва приоритетно да се решават и социалните.
Социалната политика е необходимост, защото при ефективно провеждане
осигурява социална справедливост, сигурност и спокойствие за утрешния ден, висок
висок и стабилен жизнен стандарт.
Социалната политика не трябва да бъде палеативна мярка, прилагана от
правителството само в кризисни моменти или преди избори за временно успокоение
на социалните проблеми, а трайна справедлива политика и истинска грижа за народа.
По своята същност, социалната политика е качествено повече от едно просто
преразпределение на националния доход. Грижата за възрастните хора, който са
създавали материални и духовни блага преди нас, за социално слабите, сираците,
инвалидите е висш показател за морала на едно общество.
В България, социалната политика е поставена на законови норми. За всяка
категория нуждаещи се има нормативен акт, който урежда провеждането на социална
защита и/или подпомагане.
Самото социално подпомагане е облечено в закон и според този закон се
изразява в предоставяне на помощи и услуги. Социалното подпомагане се основава на
социална работа, като се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните
потребности на лицата и семействата.
Според закона, право на социално подпомагане имат българските граждани,
семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други
независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от
притежавано имущество или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица
да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. От това право
могат да се ползват и чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в
Република България и чужденците, на които е предоставено убежище, статут на
1
бежанец или хуманитарен статут, и лицата, за които това е предвидено в
международен договор, по който Република България е страна.
Характерно е, че при осъществяване на социалното подпомагане не се допускат
пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етническа
принадлежност, гражданство, политически или други убеждения, религия или вяра,
увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или произход,
членуване в синдикални и други обществени организации и движения.
По отношение на семейните помощи за деца, право на такива имат:
? Бременните жени – български граждани;
? Семействата на българските граждани – за децата, които отглеждат в страната;
? Семействата, в които единият от родителите е български гражданин – за децата
с българско гражданство, които отглеждат в страната;
? Семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата, настанени
по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
? Бременните жени – чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които
постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива
помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република
България е страна.
При прилагане на доходен тест се отпускат следните видове помощи:
? Еднократна помощ при бременност;
? Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст;
? Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
? Целеви помощи за ученици.
В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са
облагаеми по Закона за облагане доходите на физическите лица, както и получаваните
пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за
деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на
учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст,
както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.
2
Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през шестте
календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба- декларация. Доходите
се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
Брутните доходи се изчисляват в зависимост от дейността на лицата.
? За работещите по трудови и приравнени към тях правоотношения – облагаемият
доход се посочва преди намаляването му със задължителните осигурителни вноски за
сметка на лицето. Ако за някой от месеците през шестмесечният период трудовото
възнаграждение е начислено, но не е изплатено, за този месец не се декларира доход.
? За лицата упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или услуги –
облагаемият доход се посочва преди намаляването му с нормативно признатите
разходи.
? За собствениците и съдружниците в търговски дружества – само дохода от
трудова дейност. Дивидентите не са облагаеми и не се включват при определяне на
средномесечния доход.
? Земеделските производители – физически лица, включително извършващите
дейност като еднолични търговци – не формират облагаем доход за непреработена
растителна и животинска продукция.
? Лицата, упражняващи дейност, облагана с патентен данък, определят дохода си
съобразно начина, по който са осъществявали дейността си (като: едноличен търговец;
лице, упражняващо свободна професия, занаятчийска или друга дейност) и
съответстващите разпоредби за образуване на облагаемия доход.
При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема
предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба- декларацията.
Еднократната помощ при раждане на дете се изплаща за живородено дете, ако
то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от
доходите на семейството.
Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на
родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права. Доходите
на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат
за облагаем доход и не следва да се декларират.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юни 2021 в 13:26 ученичка на 21 години от Стара Загора - СОУ "Иван Вазов", випуск 2019
 
Подобни материали
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
362

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
323

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Фирмената социална политика в условията на икономическа криза

29 юни 2009
·
363
·
6
·
888
·
238

Фирмената социална политика представлява в най-общи линии съвкупност от мерки, чиято цел е регулиране на социалните отношения между фирмата и работещите в нея...
 

Социална политика

22 апр 2008
·
336
·
10
·
1,447
·
263

Закона за социално подпомагане урежда обществените отношения,свързани със социалното подпомагане на гражданите на Република България.
 

Социално подпомагане

04 май 2008
·
633
·
10
·
978
·
317

Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите. Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

Материал № 63614, от 15 дек 2007
Свален: 683 пъти
Прегледан: 514 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 949
Брой символи: 8,551

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавната политика в областта на социалното по ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
siracite добавки за социална интеграция за деца с увреждане ролята на неправителствените организаций в изпълнението на социалната политика в страната samotnite maiki видове соцални и семейни помощиусловия и ред за предоставяне на помощи държавната политика в областта на социалното подпомагане семейните помощи за деца закрилата на детет социална политика в областта образование социално подпомагане в благоевград социално подпомагане при хора с увреждания социално подпомагане на хора с увреждания професионално ориентиране социално подпомагане на деца в риск ролята на неправителствената организация във формирането и изпълнението на социалната политика приемни семейства дете в риск нормативен акт политика на социалната интеграция диржавна политика за закрила на детето гаждаската активност по отношение на необходимостта от законови промени в социалната политика otgovornosti na ministerstvata kum horata s uvrejdaniq