Големина на текста:
Лекция 5 Одитинг 
Процедури за оценка на риска, свързан с измамите
1.Одиторска оценка за уменията на ръководството да идентифицира рисковите
полета на измамите – доколко самото ръководство създава условия да няма
измами.
2.Проучвателни запитвания и получените отговори от страна на ръководството и
вътрешния одит и контрол
3.Проучвание от страна на одитора на функциите, правата и компетенциите на
лицата с общо управление- тяхните позиции, тестваните поведенчески прояви от
тяхна страна, нуждна е убеденост на одитора в тяхната лоялност.
4.Проучвания на необичайни, неочаквани взаимоотношения-
5.Оценка на факторите за риск от измама
Освен тези процедури в одиторския процес се извършва и оценка на риска от съществени
отклонения поради измама. Този процес вкл група процедури:
1)Оценка на условия за измами, за самите измами, на ниво финансов отчет и на
ниво твърдение за вярност за групи сделки, салда по сметки и тн
2)Предположения за неправилности в отчитане на видовете приходи и сделки по
тях
3)Оценка на проявите, ако са забележими, за упражнен натиск от страна на
външни, вътрешни фактори, мотивиране на поведение чрез премиране.
4)Място, значение на вътрешния контрол- от гл т на това дали му се обръща
внимание или неговите оценки остават без значение
Методи, които се използват: тествания, които одиторът прави на сделки, операции,
повтарящи се събития, участие на едни и същи лица в някой събития, които имат
съмнителен х-р, приблизителни счетоводни оценки- в т.ч отразяване на справедливата
стст- там има изискване за спазване на опр правила, но това не винаги се постига,
оценките нямат х-р на пазарно измерване или критерии, които наистина отговарят на
обществения интерес, приложение на аналитични процедури-
Източниците за измами се разглеждат в тяхните разновидности и на едно от първите места
стоят „кеш разплащания“- разплащания без документи. Сивата ик е 38 % от БВП.
Извадков подход в одита/ Одиторски извадки
Типичен подход за одита е извадковият подход, не всичко се проверява, одитът е
репрезентативен, но за да се стигне до разбирането колко да бъдат процентите на
проверяваните обекти. Извадковият подход се осъществява като се определя популацията
т.е групата, която вкл вс обекти на проверката, тя може да бъде взета в най-общ вид ГФО
или по отделни групи, раздели на ГФО, популацията има сборен х-р, съдържа много
признаци, елементи, от които ще избираме кои да проверяваме, както в статистиката и тук
се предвижда стратифициране на популацията, разделянето на отделни подсистеми, по-
големи групи, но част от популацията, част от цялото. Например в баланса- популацията,
правим стратификация на активи и пасиви, а вътре още едно ниво на стратифициране
1
Лекция 5 Одитинг 
ДМА, вземания, и тн...В стратифицираните групи се правят или опр извадковите единици,
онези извадки, които ще бъдат обект на пълна проверка.
На второ място като процедура, свързана с одиторската извадка, е да се идентифицират
условията за отклонение в популацията-комплектоване на документация, достатъчно
доказателствен материал за цялостна х-ка на обекта, спазване на някои принципи за
документооборота и тн.
Процедури по дефиниране на поп улацията като обект на извадковия подход- избиране на
такива единици или формирането на популации, когато наистина те са сложен комплекс
от извадкови ециници, няма нужда ако има само едно вземане/задължение какво да се
стратифицира.
Във връзка с тези процедури може да се отбележи, че се избира популация или извадкови
единици в нея, които имат влияние и на някои типични счетоводни процедури, каквито са:
преоценки, операции със свързани лица.
Тестове, които прилага одиторът-трябва да се оцени, доколко правилно сме оценили
рисковете. Целта е да се увери, че правилно е съставил плана в т.ч и извадковите единици,
че те с достатъчни за да се постигне целта на одита, да се докаже изразеното мнение в
края на одита.
Оценка на очаквания процент отклонение в популацията-
Определяне размера на извадковите единици в една извадка- и методът , по който може
да стане това освен статистически методи има и такива с лотариен х-р, често срещан
метод е стойностният измерител. Може да се увеличи броя на извадките, ако има
натрупване на грешки. В множеството извадки, натрупването на грешки може да повлияе,
затова се допуска промяна в броя.
Тестване на управленските и контролни системи- такива системи има изградени
официално в публичния сектор, но такива с-ми за упр може да има и в много по-големите
корпоративни образования, затова се тестват тези системи, за да се определи степента на
довереност от страна на одитора за контролната среда, в която са по-малко възможни
определени отклонения. В съдържанието на това тестване може да се вкл документацията
на извършените контролни и управленски процедури в т.ч процедури по отчитане УЧР,
вземат се отделни операции изследват се отделни контролни събития.
Всичко това се документира от стр на одитора или той съставя т. нар работни книжа.
Одиторска документация или работни книжа на одитора
1)Работните книжа трябва да бъдат достатъчно изчерпателни и подробни това е х-р
на доказателствата, които трябва да бъдат достатъчни и необходими.
2)В състава на одиторските книжа трябва да присъства на първо място, план и
програма на одита.
3)Те се формират като обем в зависимост от професионалната оценка на одитора и в
зависимост от неговата квалификация.
4)Формата и съдържанието се определя от х-р на П, което се одитора, от неговата
сложност, по-голяма е сложността при ик група. В най-общ вид съдържанието
може да се сведе до информация за правната и орг структура, извадки, копие от
документи, справки за прегледаните документи, информация за конкурентната
среда на обекта, неговото обкръжение като цяло, влияние, което има, док за с-мите
за упр и контрол, рисковите позиции, вс процедури, свързани със запитване, някои
2
Лекция 5 Одитинг 
анализи. Все пак трябва да се спазва правилото на достатъчност и умереност, не е
нужно архивиране, ако информацията не е нужна на никого.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 апр 2021 в 13:49 студент на 26 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Агрономство, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Манипулиране на финансовите отчети и отговорност на одитора

06 дек 2010
·
25
·
2
·
557
·
36

Манипулиране на финансовите отчети и отговорност на одитора основни схеми при манипулиране на финансовите отчети включват: издаване на фиктивни приходи – проявяват се като надвишаване на приходите в бюджета...
 

Процедури за оценка на риска и свързани дейности

30 окт 2011
·
112
·
65
·
15,230
·
197

Целта на одитора е да идентифицира и оцени рисковете от съществени отклонения, дължащи се било на измама или грешка, на ниво финансов отчет и на ниво твърдение за вярност...
 

Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети pro

05 юли 2016
·
9
·
61
·
16,894
·
30.00 лв.

Теза на изследване е, че отговорността на одитора е тясно свързана с достоверността на финансовата информация. Правилното изпълнение функциите на одитора са предпоставка за откриване и своевременно предотвратяване на финансови измами в организациите...
 

Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети pro

06 юли 2016
·
2
·
20
·
5,355
·
44
·
15.00 лв.

Характеристики на измамата. Отговорности на лицата, натоварени с общо управление и на ръководството. Отговорности на одитора. Процедури за оценка на риска...
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по вътрешен контрол и вътрешен одит за 1-ви курс
междинен тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Междинен тест по дисциплината Вътрешен контрол и вътрешен одит. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
25
57
1
2 мин
29.08.2014
Тест по одит
тематичен тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тест по одит на финансовите отчети за специалност "Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия" (СОНП) към СА "Д.А.Ценов" - Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
55
29
1
16 мин
13.09.2013
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Процедури за оценка на риска, свързан с измамите

Материал № 634246, от 06 мар 2011
Свален: 35 пъти
Прегледан: 51 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 825
Брой символи: 4,851

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Процедури за оценка на риска, свързан с измамите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала