Мая Капелова
преподава по Маркетинг
в град Ловеч
Големина на текста:
Увод
РОЛЯ И МЯСТО НА МАРКЕТИНГА В ОРГАНИЗАЦИЯТА
В началото маркетингът е разглеждан като част от традиционно
съществуващата търговска функция, която пък е част от целия набор
управленски функции, осъществявани в предприятието.Промяната на
схващанията за ролята във фирмата в резултат на все по-ясно разбиране,
че с усъвършенстването на организацията и технологиите за производство
проблемът не е да се произведе. Въпросите са два: колко, кога и какво да
се произведе, та да има шанс да се продаде и как да накара потребителят да
го купи.
Използвайки факта, че в условията на конкуренция на пазари и отделни
потребители маркетинговите служби поемат все повече контролни
функции, като се месят от планирането на продажбите чак до графиците за
производство.
Предоставянето на пълни контролни функции на маркетинга обаче води
до влошаване на климата в ръководството на предприятието.Теорията
отговори на този проблем с компромисен от психологическа гледна точка
модел, в който потребителите имат контролни функции и всички
направления в предприятието работят заедно за по-доброто
удовлетворяване на техните потребности и желания.
Изискването за пълна координация на усилията за предприятието за по-
доброто задоволяване на потребителите води до натоварване на
маркетинговите служби с все повече координиращи функции. На този етап
говорим за предоставянето на маркетинга на интегриращи или
координиращи функции, т.е. да се предоставят на маркетинга контролни
функции не означава, че управлението на производството трябва да се
осъществява от директора по маркетинг или от ръководителя на
съответната търговска кантора. Техните изисквания и препоръки обаче
трябва да са задължителни за производството, ако предприятието държи да
запази и увеличи броя поне на перспективните и важни клиенти.
Предоставянето на координиращи и контролни функции на маркетинга от
гледна точка на пазарните и цели е белег, че фирмата е възприела като
ръководна концепция в стопанското управление, като своя управленска
философия.
ВИДОВЕ ТЪРСЕНЕ И ЗАДАЧИ НА МАРКЕТИНГА
Съществуват различни видове търсене и всеки от тях предполага
изпълнението на различни маркетингови задачи .Котлер определя 8
различни вида търсене.
1.Отрицателно търсене. Отрицателно търсене има в случаите , когато от
гледна точка на развитието на продажбите пазарът надхвърля предлагания
продукт или услуга.Задачата на маркетинга в такива случаи е да анализира
защо потенциалните потребители не харесват съответната стока, да
разработи и осъществи маркетингови програми, които биха променили в
някаква степен вкусовете, предпочитанията, поведението на съответните
потенциални потребители.За целта могат да се използват ефективна
реклама и стимулиране на продажбите, изменения на продукта,
намаляване на цената, продажба в по-подходящи магазини и т.н.
2.Нулево търсене.Възможно е потребителите да не проявяват никакъв
интерес към дадения продукт.Задачата на маркетинга тук да открие и
предложи начини и средства разясняване на ползата за потребителя при
избор на съответните стоки в сравнение с традиционно предпочитаните.
3.Латентно(скрито) търсене.Говорим за латентно търсене, ако има
достатъчно големи групи потребители, чиито потребности и желания не
могат да бъдат удовлетворени от предлаганите на пазара стоки.В този
случай маркетингът трябва да се насочи кум оценка на обема и основните
характеристики на този девствен пазар и след това – към създаване и
предоставяне на съответните изделия или услуги.
4.Намаляващо търсене.Стоковата книга на всяка фирма съдържа
позиции, търсенето на които намалява.Това се отнася за производителите,
търговските фирми, обществените организации и университетите.Задачата
на маркетинга е да анализират причините за намаляващото търсене, след
които да вземат мерки за неговото стимулиране чрез усъвършенстване на
продукта, неговото евентуално пренасочване към друга група потребители,
подобряването на рекламата и др.
5.Непостоянно търсене.Много стоки и услуги се характеризират със
сезонно търсене, а търсенето на някои стоки се променя значително за
едно денонощие, всичко това създава проблеми при организацията на
производството на стоките или при предоставянето на услугите, води до
силно не равномерно натоварване на производствените
мощности.Съществена маркетингова задача е в този случай е намирането
на нови подходящи и удобни за производство изделия , чието търсене не
съвпада по време с това на основната продукция.
6.Пълно търсене.Не става дума за търсенето в условията на
дефицит.Често стоките на даден производител се ползват с търсене, което
позволява пълно натоварване на производствените мощности, въпреки
усилията на конкуренцията.Тук маркетингът трябва да допринесе за
запазване на статуквото независимо от измененията във външната среда.
7.Свръхтърсене. В този случай количеството на предлаганите стоки е по-
малко от обема на платежоспособното търсене, като производителя не
може или по някакви причини не желае да увеличи обема на продукцията.
Задачата на маркетинга е да предложи и проведе действия за намаляване
на търсенето до оптималното за съответния случай. Традиционните
средства са: увеличаване на цената, намаляване на улесненията за клиента,
ограничаване на рекламата. Когато целта е ограничаване на търсенето
говорим за демаркетинг.
8.Нежелано търсене. За някои изделия и услуги има търсене, което е
нежелано от обществото като цяло. В този случай маркетингът е насочен
към ограничаване и пренасочване на потребителското търсене чрез
предлагане на подходящи алтернативи, организиране на рекламна
кампания, основана на откровена и точна информация за вредите от
съответния продукт за самия потребител, както и комплекс от ефективни
ограничаващи мерки.
9.Заблуждаващо търсене. За заблуждаващото търсене говорим в случаите
, когато то действително съществува, но насочването на фирмата към
неговото удовлетворяване ще я доведе в повечето случаи до тежки
последствия в стратегически план. Задачата на маркетинга тук е особено
сложна. Проучването и анализът трябва да обхванат не толкова
състоянието, колкото тенденциите за изменение на потребителското
търсене,развитието на научно-техническия прогрес в собствения отрасъл и
в отраслите потребители, очаквани изменения на стандартите,
нормативно – правна уредба в съответните страни – пазари и т.н.
Глава 1
Маркетингова околна среда
1.1Възникване и развитие на маркетинга
Противно на това, което много хора мислят, отделни маркетингови
дейности се извършват от столетия. Като единна система обаче,
маркетингът започва да се развива едва от началото на 20–ти век. т кратко
маркетинговата история може да бъде представена по следният начин.
*Бартерна ера
Затворено натурално стопанство - Пълно задоволяване на потребностите.
Няма размяна. Няма маркетинг.
Натурално стоково стопанство – Възникват първите форми на натурална
размяна на стоки, все още между две съседни семейства или групи.
Осъществяват се някакви първични форми на оттъргуване на стоките
съобразно с представите за тяхната потребителна стойност. Няма
маркетинг.
*Производствена ера
Зараждане на стоково паричните отношения – появяват се и започват да
се развиват първите форми на маркетингова дейност: ценообразуване и
реклама. Обогатяват се формите на пласмент
*Търговска ера
Първият човек, осъзнал напълно централната функция на маркетинга във
фирмата и „създаването на потребителя” като специфична задача на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 май 2019 в 18:57 ученичка на 23 години от Лом - СОУИЧЕМИ "Димитър Маринов"
15 май 2019 в 11:34 в момента не учи
07 дек 2017 в 01:27 ученичка на 26 години от Бургас - Търговска гимназия, випуск 2012
07 ное 2017 в 12:12 студентка на 48 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2015
07 мар 2017 в 20:42 студентка на 41 години от Пазарджик - ВУАРР, випуск 2017
25 дек 2016 в 19:41 студентка на 28 години от София - УНИБИТ, факулетет - Библиотекознание и библиография, випуск 2018
10 дек 2016 в 07:29 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Информатика, випуск 2016
29 яну 2016 в 19:37 ученик на 22 години от София - НПГПФ, випуск 2016
28 яну 2016 в 21:12 в момента не учи на 29 години
 
Домашни по темата на материала
маркетинг моля ви помогнете
добавена от sladur4etata666 12.03.2013
0
24
Подобни материали
 

Особености на маркетинга

12 юни 2009
·
26
·
1
·
758

Маркетингът е философска система за пазарно управление на производството....
 

Маркетингова информационна система

18 фев 2009
·
197
·
6
·
987
·
150

Определение – съвкупността от човешки ресурси, технически средства, методи и процедури, създадена да поддържа организацията с необходимата за управление маркетингова информация...
 

План за развитие на фирма

04 мар 2009
·
157
·
9
·
1,449

Фирмата “Престиж” ООД представлява организация, характеризираща се с широка сфера на дейност, разгръщана в областта на PR, рекламата, търговията и печатните услуги.
 

Какво за вас е добър ресторант?

21 мар 2009
·
92
·
8
·
507

На въпроса как се прави добър ресторант безбройните наръчници, учебници и специализирани книги отговарят по десетки различни начини. някои се впускат в най-ситните детайли, други очертават само основните насоки...
 

Управление на проекти

20 май 2009
·
110
·
11
·
1,413
·
61

Проектната дейност има за основна функция насочването и координирането на действията между отделните участници на проекта за постигане на дадена цел...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
10
1
3 мин
17.08.2018
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
9
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетинг и реклама

Материал № 63324, от 14 дек 2007
Свален: 818 пъти
Прегледан: 309 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 40
Брой думи: 7,864
Брой символи: 68,711

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетинг и реклама"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Маркетинг
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 730 130

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения