Големина на текста:
Великотърновски университет
“Св. Св. Кирил и Методий”
РЕФЕРАТ
по
Международно търговско право
на тема :
“Търговски и особен залог”
гр.В. Търново Изготвил:
10.12.2010г. /Йоана Гeоргиева/
Кога eдин залог е търговски? Един залог е търговски, когато обезпечава права,
породени от търговска сделка. Следователно търговският залог може да бъде
договорен и законен,с и без съдебна намеса, обикновен и особен.
Предмет на търговския залог са движими вещи и ценни книги (при това само налични
ценни книги, т.к. залог върху безналични ценни книги залог се учредява по ЗОЗ).
Когато предмет на залога е движима вещ или ценна книга на приносите, за да
възникне заложно право е необходимо да се сключи договор за залог (законът не
предвижда форма за действителност) и освен това е необходимо предаване на вещта
респ. ценната книга (предоставяне на фактическо владение). Не е необходимо
предаване, когато вещта респ. ценната книга е във фактическото владение на
кредитора. Фактическото владение се учредява чрез предаване на кредитора или на
трето лице за сметка на кредитора. Третото лице е длъжно да държи вещта за
кредитора.Договор за търговски залог предпоставя търговска сделка и обезпечава
изпълнението на породени от нея задължения( реализирането на породени от нея
права).Достатъчно е сделката да е търговска за едната страна.Без значение е
търговското качество на страните и на залогодателя, ако се обезпечава изпълнението
на чуждо задължение. Договорът на търговския залог е реален.
Чл. 310 (1) Договор за търговски залог, който обезпечава права,
породени от търговска сделка се смята сключен:
1. при залог на движима вещ и на ценна книга на приносител – с
предаването й на кредитора или за негова сметка на друго
лице;
2. при залог на ценна книга за заповед чрез джиро за
обезпечение и предаването на кредитора;
(2) Право на залог по закон имат кредиторите в случаите, предвидени в този закон.
(3) С прехвърляне на обезпеченото вземане залогът се смята прехвърлен, когато бъде
предаден неговият предмет, освен ако прехвърлящият не се е съгласил да го държи
като друго лице по смисъла на ал. 1, точка 1.
При залагането на движима вещ или на ценна книга на приносител не е необходимо
страните да правят изрични и формални волеизявления се съди от предаването и
получаването на вещта или на ценната книга на приносител.Следователно договорът
за търговски залог е неформален и може да се сключи чрез конклудентни действия.
Важното е от обстановката и чрез тълкуване волята на страните да се сключи, че
предаването и получаването се правят с обезпечителна цел.За да възникне заложно
право върху ценни книги на заповед сключването на договора за залог (неформален) е
съпроводено от предаване на ценната книга и осъществяване на заложно джиро, т.е.
джиросване на ценната книга с джиро за залог. Предмет на залога са правата,
материализирани в ценната книга, но заложното право възниква едновременно с
предаване на документа. При поименните акции особеното е, че предмет на залога, не
са материализираните в акцията права, а самата акция, която има пазарна и борсова
цена, от която кредиторът ще се удовлетвори. Търговския закон не регламентира залога
на поименни налични ценни книги, но той е допустим като заложното право възниква въз
основа на договор за залог (неформален) и предаване на ценната книга. Следва да се
приложи чл. 162 ЗЗД. Залогът е противопоставим на длъжника по ценната книга и на
третите лица съобщаване на длъжника по ценната книга. Търговския закон не урежда и
залог върху вземания, защото той е уреден в ЗОЗ. Когато има обикновен търговски
залог залогоприемателят има право на предпочтително удовлетворение от цената на
вещта респ. ценната книга. Това става по общия ред. Залогът следователно обезпечава
вземане, т.е. с прехвърлянето на вземането се прехвърля и заложното право. Следва да
се предаде вещта респ. ценната книга на новия кредитор. Възможно е да се договори и
предметът на залога да не се предава, а стария кредитор да държи за новия.
Чл. 311. (1) Когато договорът за залог е сключен писмено с достоверна дата и
страните са се споразумели, ако длъжникът изпадне в забава, удовлетворението от
залога да стане без съдебна намеса, кредиторът има право сам да продаде заложената
вещ или ценна книга, ако те имат пазарна или борсова цена. Кредиторът е длъжен
веднага да извести залогодателя за продажбата и да му предаде остатъка от
получената цена.
(2) Правата по ал. 1 имат и кредиторите по чл. 310 ал. 2.
Търговския закон урежда възможност за извън съдебно удовлетворяване на заложния
кредитор. За това са необходими следните предпоставки: 1) писмена форма с
достоверна дата (нотариална заверка на датата или когато съдържанието на договора е
възпроизведено в официален писмен документ). 2) страните да са постигнали съгласие
кредиторът да може извън съдебно да се удовлетвори. Не може да се уговори да
придобие собствеността (чл. 152 ЗЗД). 3) предметът на залога трябва да има пазарна
респ. борсова цена. Меродавна е цената по време на извършва на продажбата с оглед
мястото, където следва да се извърши продажбата. Страните могат да договорят
мястото, а ако не го направят прилага се чл. 69 ЗЗД.
Заложният кредитор следва да продаде предмета на залога на неговата пазарна или
борсова цена, както и на по-висока цена, което е в интерес на залогодателя. Търговския
закон не ограничава начина на продажба (възможно е и чрез търг). Кредиторът е
длъжен да уведоми залогодателя за продажбата „веднага“ (без забавяне, за което може
му се вмени вина). Няма изискване за форма на уведомяването. Заложният кредитор
следва да предостави на длъжника и остатъка от цената. От полученото заложният
кредитор взима стойността на вземането си, прихваща лихвите и разноските по
продажбата. Ако заложният кредитор не уведоми своевременно длъжника, той дължи
обезщетение за вреди (което е договорна отговорност при неизпълнение на задължение
по договор за залог - чл. 82 и сл. ЗЗД).
За търговски се счита всеки залог, който обезпечава вземане по търговска сделка.
Особености на търговския залог от гледна точка на учредяването му :
1.Договорен - създава се чрез отделен договор или клауза в дружествения договор
между залогоприемателя и залогодателя.
2.Законен - по силата на изрична нормативна разпоредба определени кредитори
имат заложно право за обезпечаване на техните вземания, без да е сключен
договор или договорна клауза. Т.е. залогът възниква, без да е необходимо
съгласието на залогодателя. Търговския закон предвижда законен залог при :
комисионен договор;спедиционен и превозен договор (само на товари);
договор за банкова касетка; договор за публичен склад; Договорният залог в
областта на търговкото право има няколко особености : договорът за залог е
реален, сключва се с предаването на вещта във фактическата власт на
залогоприемателя. Ако се предават ценни книжа, трябва първо да се извърши
заложно джиро. Залогът възниква, когато съответната вещ излезе от
фактическата власт на длъжника. Кредиторът е сигурен, че длъжникът няма да
увреди вещта и винаги ще може да я продаде. Особени залози - при тях няма
предаване на вещта във фактическата власт на кредитора. За да се обезпечи
един кредит, се дава възможност да се учреди залог без предаване на веща.
Съществуват 2 вида особени залози: 1) твърд залог - заложните вещи остават
във фактическата власт на залогодателя, но той няма право да ги използва ри
дейността си; 2) подвижен залог - удовлетворява специфичната потребност на
длъжника да използва залога в своята дейност. Съществуват два вида : залог
на материали в преработка и залог на стоки в оборот. Той е Обезпечаване на
задължение с движима вещ, ценни книги или пари, като при неизпълнение
кредиторът може да се удовлетвори предпочтително. В
търговското право говорим за няколко вида залог:
1) Обикновен търговски залог – обект на този залог е същият както в гражданското
право. Вземанията трябва да са от търговска сделка. Договор за търговски
залог се сключва предаване вещта на кредитора – залогополучател или трето

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговски и особен залог

Един залог е търговски, когато обезпечава права, породени от търговска сделка. Следователно търговският залог може да бъде договорен и законен, с и без съдебна намеса, обикновен и особен. Предмет на търговския залог са движими вещи и ценни книги...
Изпратен от:
yoana
на 2011-03-05
Добавен в:
Курсови работи
по Международно право
Статистика:
36 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Търговски и особен залог

Материал № 633106, от 05 мар 2011
Свален: 36 пъти
Прегледан: 65 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 3,454
Брой символи: 20,230

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговски и особен залог"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала