Големина на текста:
Надзор и регулиране на търговските банки
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
“БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ”
ДЕПАРТАМЕНТ
“ИКОНОМИКА И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”
Магистърска теза на тема:
НАДЗОР И РЕГУЛИРАНЕ НА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Изготвил: Марио В. Каменов Научен
ръководител: ....................
Факултетен номер: F 29914 гл. ас.
Мария Георгиева
София, март 2006г.
Марио Вячеславов Каменов1
Фак. № 29914
Надзор и регулиране на търговските банки
Въведение
Търговските банки са гръбнака на финансовата система, чиято стабилност е едно от най-
важните условия за функционирането на пазарните механизми, за ръста на националната
икономика, за благосъстоянието на гражданите. Нещо повече, в условията на глобализация, в
т.ч. и особено на финансовите пазари, нараства необходимостта от все по-координирани усилия
за осигуряване избягването на рискове в дейността на търговските банки. Специфичният
характер на банковата дейност фактът, че всяка банка взаимодействува с много голям брой
икономически агенти – фирми и граждани, обуславя високото общественото значение на
устойчивото функциониране на системата, тъй като всяко едно сътресение в банковия сектор
засяга интересите на най-широки слоеве от населението
1
.
Великата депресия от 30-те години на ХХ в. може да се счита за повратен момент в
общественото възприемане на проблема за стабилността на финансовата, в т.ч. на банковата,
система, и за отправен пункт в изграждането на мрежи за сигурност на финансовите пазари.
Концептуалното и институционално развитие на мрежите за сигурност довежда в масовия
случай до възлагане на основната отговорност за гарантиране паричните средства, вложени от
клиентите в банки, и за създаване, налагане и контрол за спазване на определени правила и
процедури от страна на търговските банки на държавата като изразител на интересите на
клиентите. В повечето страни държавата делегира защитата на този обществен интерес на
Централната банка, но съществуват и други институции, които са ангажирани в мрежата за
сигурност.
Съвременната система на регулиране на търговските банки в България е изградена по време на
мандата на последните две правителства под силното влияние на следните фактори:
Банковата криза и въвеждането на валутен съвет;
Глобализацията в областта на финансовото посредничество и преговорния процес за
присъединяване към ЕС;
Институцията, която осъществява надзор и регулиране на търговските банки в България е
Българска народна банка (БНБ)
Целта на настоящата дипломна работа е да се направи преглед и анализ на:
Факторите, под влиянието на които се е формирала действуващата система за
регулиране и надзор на търговските банки;
Нормативната уредба, на основание на която БНБ осъществява надзор и регулиране
дейността на търговските банки;
Капацитета на институциите, които осъществяват функции по регулиране на банковата
дейност и банковия надзор;
Процеса и резултатите от транспониране на европейското законодателство и
прилагането на международните стандарти в банковия надзор;
Актуалните въпроси, свързани със стабилността на банковата система и
предизвикателствата пред надзора и регулиране дейността на търговските банки.
Трябва да се има предвид обаче, че към момента на написване на работата, търговските банки
все още не са публикували годишните си отчети и за това на места се борави със стари данни.
1
Вж.Завадска, З., Дроздовска, М., Яворски, В., Банково дело, Университетско
издателство “Стопанство”, 2004 г. 1.10. Банков надзор, стр. 41 , които
посочват, че по тази причина държавната власт определя статута на банковия
надзор; както и Димитров, В., Въведение в банковото право. Търговската
банкова дейност и нейната публичноправна уредба, изд.”Нова звезда”, София,
1996 г., гл.7 Надзорът върху дейността на търговските банки – 1. Нормативна
уредба и цели на надзора, 1.1. Законът за банките и кредитното дело е
надзорен закон, стр.193, където авторът се придържа към разбирането, че
…”надзорът е …обособена държавна функция…”.
Марио Вячеславов Каменов2
Фак. № 29914
Надзор и регулиране на търговските банки
В крайна сметка разглеждането на горепосочената проблематика би следвало да даде отговор
на въпроса как и до каква степен политическите решения, в т.ч. и поетите международни
ангажименти от страна на българските институции, са се превърнали в част от нормативната
уредба в областта на регулирането и надзора на търговските банки и какво е значението на този
процес за българската икономика, за поддържането на ценовата стабилност
2
, за устойчив
икономически растеж.
2
Европейската концепция за икономическо развитие се базира на осигуряване
на ценова стабилност посредством съгласуваните действия на Европейската
централна банка и централните банки на страните-членки като базисно условие
за постигане на основните цели на ревизираната Лисабонска стратегия
икономически растеж и пълна заетост.
Марио Вячеславов Каменов3
Фак. № 29914

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 мар 2020 в 14:29 студент на 31 години от София - МВБУ, факулетет - 10313, специалност - Бизнес администрация, випуск 2015
06 дек 2019 в 12:14 студентка на 30 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Маркетинг и комуникация, специалност - Маркетинг и комуникация, випуск 2019
17 ное 2019 в 22:32 студентка на 46 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Задочно обучение, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2018
04 май 2019 в 23:59 потребител
24 мар 2019 в 19:57 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Международни отношения, випуск 2009
06 дек 2018 в 16:09 студент на 41 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - География, випуск 2014
26 ное 2018 в 17:07 студент на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2016
16 ное 2018 в 11:27 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Банково дело и международни финанси, випуск 2018
11 окт 2018 в 22:00 студент на 33 години от София - ууннс, специалност - Маркетинг, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Финансов мениджмънт

29 юни 2008
·
268
·
7
·
790
·
103

Курсова работа по Основи на информационните системи......
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
310
·
7
·
1,202
·
326
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
65
·
5
·
1,504
·
111

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 

Преглед на постановките, изложени в съвременните трудове по финансов мениджмънт

27 окт 2008
·
98
·
5
·
707
·
50

Финансовият мениджмънт е едно сравнително ново понятие за нашата теория и практика, поради това често неоснователно се отъждествява със счетоводната отчетност.
 

Пари и банки

27 окт 2008
·
155
·
2
·
314
·
80

Парите са общоприето средство за размяна. Те се използват и като единица за смятане и могат да съхраняват покупателна способност за бъдещи периоди, т.е. служат като средство за натрупване. Без пари разменният процес ще се съпътства от големи разходи..
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
3
1
15 мин
03.01.2020
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
8
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Надзор и регулиране на търговските банки (35 стр.)

Материал № 63175, от 14 дек 2007
Свален: 944 пъти
Прегледан: 401 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 36
Брой думи: 7,794
Брой символи: 70,802

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Надзор и регулиране на търговските банки (35 стр.)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения