Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
Големина на текста:
Тема: Същност и роля на ресторантьорството в туризма
1. Същност, роля и особености на ресторантьорството
2. Видове заведения за хранене и развлечения (ЗХР)
3. Основни функции на ресторантьорството
4. Съвременни тенденции в развитието на ресторантьорството
1. Същност, роля и особености на ресторантьорството
Ресторантьорството е древна стопанска дейност. Появата и развитието на
ресторантьорството е в резултат на развитието на общото разпределение на труда. В
исторически план постоянна грижа за човешкия индивид и общество винаги е била
осигуряването на храна. Производството и потреблението на храна преминава дълъг
период и различни форми, за да се стигне до модерното ресторантьорство. Основната
услуга м която предлага ресторантьорството е и главното съдържание на
ресторантьорската услуга е хранене. Тази услуга съдържа всички условия и фактори
осигуряващи отдиха и развлечението на клиентите. Наред с основната услуга
ресторантьорството предлага и редица допълнителни услуги на клиентите през време
на тяхното пребиваване в ЗХР. Такива услуги са:
-развлекателни
-посреднически
-санитарно – хигиенни и други
Ресторантьорството е стопанска дейност за производство и предлагане на
храна и услуги на клиентите през време на тяхното пребиваване в ЗХР.
Ресторантьорството е събирателно понятие. То обединява социалната и
стопанската дейност на различни по вид , категория и форма на собственост ЗХР.
В структурата на тези заведения водещо място заема ресторантът, от чието име
произтича ресторантьорството.
В исторически план за изхранването на отделния индивид и човек като цяло, са
възникнали две основни форми : домашна /индивидуална/ форма на хранене, извън
домашна /колективна/.
Домашната форма се характеризира с това прилагане труда на членовете на
семейството, ниска производителност на труда, липса на съвременен мениджмънт,
ниско равнище на кухненско оборудване и минимални количества храна. Заедно с това
произвежданата храна в домашната кухня е в малки количества и не се изнася за
продажба на потребителския пазар, поради което не притежава търговски характер.
Независимо от това, обаче удобствата и улесненията, които предлага домашната кухня
са основни причини за нейното съхраняване до сега.
Извън домашната форма – характеризира се с това, че извън домашните
заведения са в специализирани сгради, където се предлагат условия за хранене. Тази
извън домашна форма на хранене е типична за класическите ресторанти, в които освен
храна, други услуги почти не се предлагат. В по късен период като израз на
потребностите на клиентите започват да се предлагат допълнителни услуги. По този
начин по – добре и по – комплексно се задоволяват потребностите на клиентите. Извън
домашното ресторантьорство се характеризира с висока производителност на труда,
1
добиване на големи количества храна, прилагане на съвременен мениджмънт,
прилагане труда на специално обучен персонал /готвачи, сервитьори и други/
икономия на енергия, суровини и други. Цялата продукция на тази извън домашна
форма е предназначена за потребителския пазар. Извън домашната форма в резултат
на дълъг исторически път на развитие стои в основата на съвременното модерно
ресторантьорство.
Ресторантьорството се характеризира с някои особености:
-основната услуга, която предлага ресторантьорството има материален характер
-силно изразена сезонност – силно подчертана в морските туристически обекти
-висока фондоменост – изразява се в това, че ресторантьорската дейност изисква
специализирана материална база, която пък налага големи инвестиции
-висока трудоемкост – изразява се в това, че цялостната ресторантьорска дейност
изисква голямо количество човешки труд
-в ЗХР се обработва огромно количество суровини и продукти, което твърде
много усложнява доставната дейност и кулинарното производство
-производството и потреблението на ресторантьорския продукт съвпадат по
време и място, което обуславя нетрайния характер на ресторантьорската
дейност.
2. Видове заведения за хранене и развлечения (ЗХР)
Ресторантьорския бизнес се характеризира с голямо разнообразие на
ресторантьорски обекти. Всяка страна формира ресторантьорска мрежа от обекти под
силното влияние на фактори като:
-равнище на икономическо развитие на съответната страна
-традициите и обичаите в гостоприемството в ресторантьорството
-традициите и насоките в строителството
-степен на развитие на международния туризъм
-културното равнище на населението
-наличие на туристически ресурси /антропогенни и природни/
Въз основа на опита на някои страни с развита пазарна икономика и съгласно
българското законодателство всички ЗХР в Република България се определят в 6
основни групи:
а/ ресторанти
б/ заведения за бързо обслужване
в/ питейни заведения
г/ кафе – сладкарници
д/ барове и други увеселителни заведения
е/ туристически хижи
Ресторанти – общодостъпни ЗХР, които осигуряват условия за хранене и отдих
и развлечение. Според предмета на дейност м специализацията, начина на обслужване,
асортиментът на предлагане, ресторантите биват:
1/ класически ресторанти – ресторант на бяла покривка
2/ специализирани ресторанти – на базата на основния продукт, който предлага: рибен,
грил, диетичен и други
3/ ресторанти с чуждестранна кухня – китайски, японски, италиански и други
2
4/ ресторанти с българска национална кухня – механи, къщи и други
5/ атракционно тематични ресторанти – те възпроизвеждат стари български обичаи и
традиции в храненето, обзавеждане и обслужване – кошари, шатри, воденици,
фрегати, цигански табори и други
6/ бокс ресторанти - предлагат боксово шоу съчетано с консумация на храна и напитки
7/ еко ресторанти – предлагат екологично чиста храна
8/ био ресторанти – предлагат биологични продукти, които са здравословни
Заведения за бързо обслужване сравнително нови. Характерното за тях е
високата пропускателна способност, бързото обслужване, оптимални цени
1/ снек-бар
2/ фаст-фууд
3/ пицарии и други
4/бутик-заведения
Питейни заведения предлагат богат избор от алкохолни и безалкохолни
напитки в бутилирано и наливно състояние
1/ аперитив
2/ бирарии
3/ пивници – кръчми
4/ дегустационни и други
Кафе сладкарници предлагат богат асортимент от сладкарски изделия,
алкохолни и безалкохолни напитки
1/ кафе-сладкарница
2/ сладкарница
3/ сладоледени салони и други
Барове и други увеселителни заведения - /Bar – тезгях, преграда/
продължителност на програмата около 2 часа, амфитеатрално разположение,
индиректна светлина, международна програма /вариететна/
1/ бар - спортен център
2/ бар – конгресен център
3/ бар – фоайе /лоби бар/
4/ дискотека поради високите тонове стените трябва да са звукоизолирани и
устойчиви на високите звуци
5/ латино бар
6/ пиано бар
7/ скай бар
ЗХР прилежащи към туристически хижи – те отговарят на същите изисквания,
кактои другите ЗХР, но символите, които означават тяхната категория е Еделвайс от 1
до 3.
3. Основни функции на ресторантьорството
Ресторантьорството участва в цялостния възпроизводствен процес. Това
предопределя и неговите функции /дейности/. Те са три:
а/ производство на кулинарни продукти изразява се в това, че изходните
суровини и продукти доставени в заведението, се подлагат на точно определена
обработка. В тази функция се създава нов реален продукт с нова потребителска
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 яну 2020 в 11:08 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2021
20 яну 2020 в 10:48 учител на 51 години
06 яну 2020 в 22:34 ученик на 21 години от Търговище - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей", випуск 2016
11 ное 2019 в 18:59 студент на 19 години от Варна - Колеж по туризъм при Икономически университет Варна, факулетет - туризъм, специалност - мхр, випуск 2019
10 ное 2019 в 16:23 студентка от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет горска промишленост, специалност - Дървообработване и производство на мебели, випуск 2009
26 окт 2019 в 18:12 ученичка на 25 години от Варна - ПГТ "Професор д-р Асен Златаров", випуск 2013
20 окт 2019 в 01:20 ученичка на 25 години от Бургас - ГПНЕ "Гьоте"
 
Домашни по темата на материала
Организация на технологичния процес в топлата кухня при печени основни ястия подходящи за кетъринг
добавена от mila_sofia_bg 17.11.2014
2
68
Подобни материали
 

Анализ на алтернативния туризъм в България

12 дек 2006
·
1,642
·
22
·
3,702
·
285
·
2
·
11

Обща рамка, организационна структура - национални, регионални и местни сдружения. Макропроекти, работещи в страната.
 

Развитие на морски вид туризъм

31 май 2007
·
864
·
25
·
3,900
·
251

Морският туризъм присъства традиционно в туристическата оферта на България. Голяма част от туристопотока и легловата база са съсредоточени по Българското Черноморие.
 

Бизнес план на туристическа фирма

14 мар 2008
·
3,195
·
27
·
2,427
·
1,201
·
12
·

Бизнес план за създаване на туристическа фирма. Бизнес идея. Пазар
 

Мачу Пикчу - Изгубеният град на инките

18 мар 2008
·
170
·
10
·
659
·
136

Мачу Пикчу е едно истинско архитектурно чудо, скътано в Андите. От градчето, построено и обитавано преди векове от инките, днес са останали само руини. Те обаче продължават да предизвикват интереса не само на учените, но и на туристите от цял свят....
 

Представяне на туристическа дестинация Плевен

27 фев 2008
·
249
·
7
·
1,826
·
195
·
1

Забележителности и туристически обекти в град Плевен. Подробно описание на същите и географското им разположение. Анализ и препоръки за развитието на туризма в град Плевен.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Много лесен)
20
37
2
2 мин
14.10.2016
Тест по маркетинг на туристическия бизнес
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест по маркетинг на туристическия бизнес за студенти, от специалностите туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
18
1
7 мин
30.09.2013
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Лекции по ресторантьорство

Материал № 628971, от 27 фев 2011
Свален: 760 пъти
Прегледан: 1,029 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 35
Брой думи: 8,823
Брой символи: 60,753

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по ресторантьорство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Олга Бончева
преподава по Туризъм
в град Варна
с опит от  22 години
63

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,272 333

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения