Големина на текста:
1
Указания за провеждане на Курсова работа по
дисциплина Синтез и анализ на алгоритми
за студенти от втори курс специалност КСТ
1.Технология за провеждане
Курсовата работа се разработва самостоятелно от студентите.
Курсовата работа се провежда на консултативен принцип. Студентите могат да
получат консултации от преподавателя в обявеното от него време за
консултации, което се съобщава при задаване на курсовата работа.
Курсовата работа се предава в електронен вид не по-късно от петък 24:00
предпоследната седмица на семестъра по електронна поща (на адрес
Ivan.Stanev@ait.ru.acad.bg), като се предават три файла със следните имена и
следното съдържание:
Full - Gr - xx - y - FN - zzzzzz . doc – съдържащ пълния текст на записката,
отговаряща на всички изисквания за нейното оформяне, които могат
да бъдат намерени в края на този документ. Файла трябва да е във
формат WinWord 2000 или по-късна версия.
Full - Gr - xx - y - FN - zzzzzz . pas – съдържащ текста на курсовата работа
на език Pascal (версия Borland Pascal for Windows Version 7.0).
Full - Gr - xx - y - FN - zzzzzz . zip съдържащ двата файла Part-Gr-xx-y-FN-
zzzzzz.doc и Part-Gr-xx-y-FN-zzzzzz.pas.
Заб.: По електронна поща се изпраща като Attachment само файла Part-Gr-xx-y-
FN-zzzzzz.zip, който съдържа в себе си останалите два файла.
Заб.: xx – представлява номера на групата, от която е студента, y – буквата на
подгрупата, zzzzzz – факултетния номер на студента (задължително – 6
цифрен).
Груповите отговорници предават папките с курсовите работи на студентите,
оформена по инструкциите от края на този документ при заверка на книжките.
Заверка не се получава при непредадена курсова работа. Курсовата работа
се защитава по време на изпита и оценката от курсовата работа
представлява важна част от изпитната оценка.
2.Задание
Заданието се оформя като за база се използва следния текст:
Да се разработят на програмен език (програмен език) процедури за:
a)Създаване на (тип структурата 1) с елементи от следния тип (тип
елемент).
b) Прехвърляне на информацията от създадената в процедура а)
структура в (тип структурата 2).
c) Сортиране на създадената в процедура b) структура.
2
d) Да се обработи създадената в процедура c) структура като за
обработката се използва (условие).
e) Запазване на създадената в процедура c) структура като файл.
f) Възстановяване на създадената в процедура e) структура от файл.
В този текст на мястото на поставените в скоби и подчертани пасажи се
поставя текста от едноименните колони на Таблица No1, в реда, в който в
колона No Вар е посочен номера на зададения на студента от ръководителя на
курсовата работа вариант. Номерът в колона Тип Ел. (Тип елемент) сочи
съответния ред от Таблица No2, а номерът в колона Усл. (Условие) сочи
съответния ред от Таблица No3. Ако след поставянето на текстовете от
таблиците в базовия текст така полученото задание за курсова работа е
многозначно или противоречиво, студента трябва да нанесе корекции в
условието, да съгласува коригираното задание с ръководителя на курсовата
работа и да изпълнява новополученото задание. Промяна на текста на
заданието при непротиворерчив първи вариант е недопустима и се приравнява
на непредадена курсова работа.
3.Варианти
Таблица No1: Варианти на задания
NoNo
Ва
р
Прог
Език
Тип Структ 1Ти
п
Ел
Тип Структ 2УслФНКомент.
1.1ПаскалДвумерен масив1Едносв. Списък1
2.2ПаскалМногом. масив 2Едносв. Списък2
3.3ПаскалЕдносв. списък 3Двусв. Списък 3
4.4ПаскалДвусв. списък 4Едносв. Списък4
5.5ПаскалБинарно дърво 5Едносв. Списък5
6.6ПаскалМногох. дърво6Едносв. Списък6
7.7ПаскалДинам. граф 7Едносв. Списък7
8.8ПаскалСтатичен граф8Едносв. Списък8
9.9ПаскалТекстов файл 9Едносв. Списък9
10.10 ПаскалДвумерен масив1 Едномер. масив10
11.11 ПаскалМногом. масив 2 Едномер. Масив11
12.12 ПаскалЕдносв. списък 3 Едномер. Масив12
13.13 ПаскалДвусв. списък 4 Едномер. Масив13
14.14 ПаскалБинарно дърво 5Едномер. Масив14
15.15 ПаскалМногох. дърво6 Едномер. Масив15
16.16 ПаскалДинам. граф 7 Едномер. Масив16
17.17 ПаскалСтатичен граф 8Едномер. Масив17
18.18 ПаскалТекстов файл9Едномер. масив18
19.19 ПаскалДвумерен масив1 Текстов файл1
20.20 ПаскалМногом. масив 2 Текстов файл2
21.21 ПаскалЕдносв. списък 3 Текстов файл3
22.22 ПаскалДвусв. списък 4 Текстов файл4
23.23 ПаскалБинарно дърво 5Текстов файл5
24.24 ПаскалМногох. дърво6 Текстов файл6
25.25 ПаскалДинам. граф 7 Текстов файл7
26.26 ПаскалСтатичен граф 8Текстов файл8
27.27 ПаскалТекстов файл9Двусв. списък9
3
NoNo
Ва
р
Прог
Език
Тип Структ 1Ти
п
Ел
Тип Структ 2УслФНКомент.
28.28 ПаскалДвумерен масив1 Двусв. Списък 10
29.29 ПаскалМногом. масив 2 Двусв. Списък 11
30.30 ПаскалЕдносв. списък 3 Двусв. Списък 12
31.31 ПаскалДвусв. списък 4 Едносв. Списък13
32.32 ПаскалБинарно дърво 5Двусв. Списък 14
33.33 ПаскалМногох. дърво6 Двусв. Списък 15
34.34 ПаскалДинам. граф 7 Двусв. Списък 16
35.35 ПаскалСтатичен граф 8Двусв. Списък 17
36.36 ПаскалТекстов файл9Двусв. Списък 18
37.37 ПаскалДвумерен масив1 Лекс. Бин. дърво1
38.38 ПаскалМногом. масив 2 Лекс. Бин. Дърво2
39.39 ПаскалЕдносв. списък 3 Лекс. Бин. Дърво3
40.40 ПаскалДвусв. списък 4 Лекс. Бин. Дърво4
41.41 ПаскалБинарно дърво 5Текстов файл5
42.42 ПаскалМногох. дърво6 Лекс. Бин. Дърво6
43.43 ПаскалДинам. граф 7 Лекс. Бин. Дърво7
44.44 ПаскалСтатичен граф 8Лекс. Бин. Дърво8
45.45 ПаскалТекстов файл9Лекс. Бин. дърво9
46.46 ПаскалДвумерен масив1 Двусв. цикл.списък10
47.47 ПаскалМногом. масив 2 Двусв. цикл.списък11
48.48 ПаскалЕдносв. списък 3 Двусв. цикл.списък12
49.49 ПаскалДвусв. списък 4 Текстов файл13
50.50 ПаскалБинарно дърво 5Двусв. цикл.списък14
51.51 ПаскалМногох. дърво6 Двусв. цикл.списък15
52.52 ПаскалДинам. граф 7 Двусв. цикл.списък16
53.53 ПаскалСтатичен граф 8Двусв. цикл.списък17
54.54 ПаскалТекстов файл9Двусв. цикл.списък18
55.55 ПаскалДвумерен масив1 Едносв. Цикл. списък1
56.56 ПаскалМногом. масив 2 Едносв. Цикл. Списък2
57.57 ПаскалЕдносв. списък 3 Текстов файл3
58.58 ПаскалДвусв. списък 4 Едносв. Цикл. Списък4
59.59 ПаскалБинарно дърво 5Едносв. Цикл. Списък5
60.60 ПаскалМногох. дърво6 Едносв. Цикл. Списък6
61.61 ПаскалДинам. граф 7 Едносв. Цикл. Списък7
62.62 ПаскалСтатичен граф 8Едносв. Цикл. Списък8
63.63 ПаскалТекстов файл9Едносв. Цикл. списък9
64.64 ПаскалДвумерен масив1 Статичен Стек10
65.65 ПаскалМногом. масив 2 Статичен Стек11
66.66 ПаскалЕдносв. списък 3 Статичен Стек12
67.67 ПаскалДвусв. списък 4 Статичен Стек13
68.68 ПаскалБинарно дърво 5Статичен Стек14
69.69 ПаскалМногох. дърво6 Статичен Стек15
70.70 ПаскалДинам. граф 7 Статичен Стек16
71.71 ПаскалСтатичен граф 8Статичен Стек17
72.72 ПаскалТекстов файл9Статичен Стек18
73.73 ПаскалДвумерен масив1 Динамичен стек 1
74.74 ПаскалМногом. масив 2 Динамичен стек 2
75.75 ПаскалЕдносв. списък 3 Динамичен стек 3
76.76 ПаскалДвусв. списък 4 Динамичен стек 4
77.77 ПаскалБинарно дърво 5Динамичен стек 5
78.78 ПаскалМногох. дърво6 Динамичен стек 6
79.79 ПаскалДинам. граф 7 Динамичен стек 7
80.80 ПаскалСтатичен граф 8Динамичен стек 8
81.81 ПаскалТекстов файл9Динамичен стек 9

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Курсова работа по дисциплина синтез и анализ на алгоритми

За студенти от втори курс специалност КСТ.
Изпратен от:

на 2006-10-23
Добавен в:
Анализи
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
491 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Преглед на мрежовите ОС на MS


Проектът е сварзан с мрежовите операционни системи на Microsoft.
 

Изследване на свързани четириполюсници


Теоретична част, формули, изчисления, таблици, схеми и др.
 

Същност и развитие на локалните мрежи


Особенностите на локалните мрежи, видове и анализ на топологии, сръвнение на локалните мрежи, повторители, мостове, маршрутизатори и още доста полезна информация...
 

База данни (38 страници)

02 дек 2007
·
953
·
37
·
10,647
·
424
·
1

Базата от данни (БД) представлява склад за информация, която може да бъде използувана за много приложения и да осигурява възможност за гъвкаво извличане на информация. Главните характеристики на съвременните база от данни...
 

Управленска инфо система на фирма


Свързан е с управленската информационна система на конкретно предприятие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
47
1
20.08.2013
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Курсова работа по дисциплина синтез и анализ на алгоритми

Материал № 6265, от 23 окт 2006
Свален: 491 пъти
Прегледан: 184 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Анализ
Брой страници: 8
Брой думи: 993
Брой символи: 8,757

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова работа по дисциплина синтез и анализ на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
152 36

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
346 77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения