Големина на текста:
ТЕМА І. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИИТЕ
Същност, значение и характерни особености на инвестициите
Инвестициите на предприятието са парични средства, изразходвани за придобиване на
активи, необходими са осъществяване на неговата дейност. В зависимост от придобитите
активи инвестициите могат да бъдат в материални активи, нематериални активи или
финансови активи. Освен това инвестициите могат да се разпростират и върху персонала и
пазарите.
В стопанската практика понятието инвестиции се употребява в тесен и в широк смисъл.
В тесен смисъл под инвестиции се разбират изграждането и придобиването на елементи на
дълготрайните материални активи като сгради, машини, съоръжения, транспортни средства и
др. Според най-широкото разбиране инвестициите са всички разходи на предприятието за
придобиване на активи, предназначени за получаване на доход в бъдеще време, превишаващ
размера на инвестираните средства.
Крайната цел на инвестициите според неокласическата икономическа теория е
повишаване благосъстоянието на собствениците на предприятието. То от своя страна може да
се изрази чрез увеличаване на покупателната способност на собствениците в резултат от
разпределение на доход (дивидент) или реализиране на капиталови печалби от увеличаване на
пазарната стойност на активите. Източник на благосъстоянието на собствениците е доходът от
направените инвестиции. Основна характеристика на инвестициите е, че те носят доход,
превишаващ техния размер. Наличието на печалба, която може да се получи в най-различни
форми, е основен и отличителен белег на фирмените инвестиции. Именно този превишаващ
доход е в основата на икономическия интерес на инвеститорите.
Втора важна характеристика на инвестициите е, че резултатите от направените
инвестиционни разходи се получават след известен период от време след тяхното реализиране.
Продължителността на този период е различна и се определя от технологичните и пазарни
особености. Желанието на инвеститорите е да получат колкото може по-голяма печалба и по
възможност за по-кратък срок. В известен смисъл инвестициите могат да се характеризират
като вид спекулативна сделка.
Третата характеристика на инвестициите е, че очакваните доходи се получават с
някаква степен на неопределеност. Наличието на риск е съществен момент в инвестирането и
прави вземането на инвестиционни решения трудно и нееднозначно. Понятието нерискови
инвестиции до голяма степен е условно. Дори и инвестициите с фиксиран доход носят риск по
отношение на такива фактори като инфлацията и валутните курсове.
1
На четвърто място инвестициите ангажират значителни по размер финансови ресурси
на предприятието, поради което инвестиционните решения се вземат на най-високото
управленско ниво. Вариантите за инвестиционни решения се разработват продължително
време, при което се правят се скъпи технически, технологични и пазарни проучвания.
На следващо място тези големи инвестиции са ангажирани за голям период от време,
което изисква умело и внимателно балансиране на паричните потоци на предприятието за да
се избегнат финансовите затруднения свързани с ликвидността и опасността от изпадане в
неплатежоспособност и последващ фалит и ликвидация на предприятието. Практиката
показва, че това е една от най-често срещаните причини за фалирането на предприятията.
Инвестициите и съответните методи на финансиране могат да окажат значително
влияние върху управлението на предприятието чрез привличане на стратегически инвеститори
и изменение на структурата на собствеността. Обикновено инвеститорите не одобряват
инвестиции, които могат да доведат до загуба на контрола над предприятието.
Инвеститори
Инвеститорите са лицата, които вземат решение за инвестициите, осигуряват
средствата за инвестициите (собствени или привлечени). Те могат да бъда индивидуални или
институционални. Индивидуалните инвеститори са физически лица, които инвестират
предимно собствени средства и носят целия риск на инвестирането. Инвестират в реални и
финансови инвестиции в зависимост от инвестиционните си предпочитания и цели.
Стойността на инвестициите на индивидуалните инвеститори е ограничен от размера на
собствените средства, от познанията в областта на инвестирането и от времето, необходимо за
анализ на инвестиционните възможности и реализация на инвестициите.
Институционалните инвеститори са банки, инвестиционни дружества, пенсионни
фондове, холдингови дружества. Характерна особеност на тази група е инвестирането във
финансови активи чрез придобиване на дялове, акции и облигации. Институционалните
инвеститори разполагат с екипи от квалифицирани специалисти, които анализират
състоянието и тенденциите на капиталовите пазари и емитентите. Тази група инвеститори
често се наричат портфейлни инвеститори, поради това че инвестират в ценни книжа от голям
брой емитенти като приодобива сравнително малка част от техния капитал. Единствено
холдинговите дружества инвестират в големи пакети от акции (над 25%) на дъщерни
дружества с цел да осъществяват контрол на дейността им. Самите институционални
инвеститори набират капитала си чрез емисия на акции и облигации като осигуряват на
инвеститорите приемливо съотношение между доходност и риск.
2
Държавата и общините инвестират в публичния сектор като размерът им се ограничава
от величината на националния доход и фискалната полиитика на държавата и общините.
Предприятията инвестират предимно в дълготрайни и краткотрайни активи,
необходими за осъществяване на тяхната дейност. Средствата, с които разполагат
предприятията (собствени и привлечени) са собственост на индивидуалните и
институционалните инвеститори. Чрез капиталовия пазар средствата на индивидуалните
инвеститори достигат до реалния сектор.
3
Индивидуал
ни
инвеститори
Инвестицион
ни дружества
Банки
Холдингови
дружества
Предприяти
я
Пенсионни
фондове

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въведение в инвестициите

1. Същност, значение и характерни особености на инвестициите 2. Инвеститори 3. Акционерно дружество 4. Холдинг 5. Инвестиционни дружества и договорни фондове 6. Дружества със специална инвестиционна цел...
Изпратен от:
Сиска
на 2011-02-22
Добавен в:
Лекции
по Финансови пазари и инвестиране
Статистика:
39 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Задача по финансова математика
добавена от adriana_20 07.06.2012
0
34
Подобни материали
 

Финансови пазари


Финансиране – тази функция е продиктувана от нуждите на стопанската и банкова практика, реализирането на проекти, кредитна дейност, динамиката на цените и различните видове пресмятания, освен посочените три функции. Финансовите пазари осигуряват...
 

Капиталови пазари


Корпоративните ценни книжа най-общо са ценни книжа, издадени от акционерни дружества, с цел финансиране на дейността. Те основно биват капиталови, дългови или деривативи...
 

Съвременна специфика на развиието на финансовите пазари


Финансовата криза е рязко намаляване на стойността на деривативните финансови инструменти. През XIX и XX век, повечето финансови кризи се обуславят от банкови кризи и възникващата на тази основа масова психоза, често преминаваща в паника...
 

Финансови пазари


Същност, понятия за финансовите пазари. Роля на финансовите пазари за развитието на обществената инфраструктура...
 

Видове финансови инструменти


По своята природа финансовите инструменти са волатилни т.е. цените им се променят в определена посока, често неочаквано и в голяма степен не се подчинява на индивидуалната инвеститорска логика и очаквания....
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Финансови пазари и инвестиране
Тест по фондови пазари за 4-ти курс
изпитен тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти от 4 курс
Тестът по фондови пазари се състои от 27 въпроса, всеки от тях само с по един верен отговор. Тестът покрива теми като индекси и промяна в стойността на индексите. Предназнаен е за студенти от УНСС, 4-ти курс, 7-ми семестър.
(Труден)
27
2
1
29 мин
21.08.2014
Тест по финансови пазари, фондови борси и ценни книжа
професионален тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти
Тестът съдържа 17 въпроса от областта на финансовите пазари, борсовата търговия и ценните книжа. Някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
24
1
1 мин
15.11.2013
» виж всички онлайн тестове по финансови пазари и инвестиране

Въведение в инвестициите

Материал № 625314, от 22 фев 2011
Свален: 39 пъти
Прегледан: 105 пъти
Предмет: Финансови пазари и инвестиране
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 4,361
Брой символи: 27,702

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в инвестициите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала