Големина на текста:
7.Общи научнио методи за анализ
Метод на анализ и синтез
Анализ
изучаване на обекта по части .Напр.:анализ на
показателите на себестойността на елементи
на разходите(суровини , матер.)
Синтез
изучаване на обекта на цяло.Напр:опред.
Показателите на себестойността на продукта.
Метод на индукция и дедукция
Индукция
обобщаване => частни факти ==>общо
Дедукция
положение==> извеждане => частни изводи
Метод наАбстракция и Конкретизация
Абстракция (отделяне)
Мислено отделяне . Изследване на признаци и
връзки от други несъществуващи.
Конкретизация(затвърдява се)
абстрактната представа се пренася към реално
съществуващ обект в конкр.случай.
Метод на Аналогия и Моделиране
Аналогия
получаване на знание на обекта или явление на
основата на това че има сходство с др. обект
или явление.
Моделиране
Знания на изучаване . Процес със
спец.аналогов модел който се използва.
Метод на Сравнение и Класификация
Сравнение
Съпоставяне на знания за процеси или явления
; за откриване на сходства или отличителни
признаци .
Класификация
Разделяне на процеси или явлениявъз основа
на белези по между им.
Трябва да се отчита различията в най-важните обективни условия ;
Сравняване по различни агрегати ;
Сравняване на цените на горива , машини ,ремонт;
Отстраняване на методиката .
8.Теоритични методи за анализ
1.Формализация – изследване на обектите в пъти на представяне на елементите във вид на
спец. Символи.
2.Хипотетичен- научни предположения наречени хипотези.
3.Аксиоматичен – основни насъждения които се приемат за верни без доказателства
4.Създаване на теории – метод на обобщаване на резултатите от изследването.Намиране на
общи закономерности в поведението на изследваните обектии разпространението на резултатите
от изследване на други обекти .
5.Системен – изследвания обект се разглежда като съвкупност от елементи образуващи система.
6.Функционално-структорен метод – изследване на обектите по неговите функции и
стойности на параметрите.
7.Морфологичен – изследване на варианти и ситуации при промяна на базовите условия и най-
важните фактори т.нар. Морфологична матрица с която се изследват взаимовръзките.
9.Емпрични методи
1.Наблюдение – изследване на явлението в такъв вид в какъвто те съществуват.
2.Качество и количество – количествено с числа .Зада е ползотворен –
планомерен,системен,целенасочен,активен.
3.Измерване – опред.количествените стойности на изучавания обект или параметри.Рановидност
на измерването е броенето.
4.Експеримент – може да се получат важни изследвания.Изследвасе в точно определени условия
задавани от изследователя позволяващи да се управлява и следи изучаваното явление.Съчетава
се с метода моделиране. Той бива :активен (еднофакторен и многофакторен) , активно-пасивен ,
пасивен .
10.Специални методи за анализ на стопанската дейност
Свързва се с метода на моделирането.Най широко се използват математическите;икономически.
1.Математическите – дигиталн и интеграми ,изчисляване
2.Статистика – теория на вероятностите ,математ.стратегии,регресивен анализ,корелационен ан.
3.Математически програми – линейно програмиране , изпитателно програмиране ,целочислено.
4.Икономически – метод за прогнозиране .
Всеки от погоре посочените методи има своите предимства и недостатъци . Поради тази
причина се препоръчва при анализа на дейността на аграрните предприятия да използват
няколко метода.Колкото повече по добре.
11.Анализ на производителността на труда
Производителността на труда определя не само количеството , а и качеството на извършваните
дейности в даддено земед.предприятие. Всеки разтеж на този показател по същество
представлява по добро използване на трудовите ресурси и води до по добри
резултати.Производството на труда се дава като количеството продукция произвеждана от един
работник за 1 време.В най -общия случай се определя от следната формула : ПТ=V/Бр.Р (ч.ч.)
V – общия обем дейности ; Бр.Р- средно списъчен бр.работници.
За отразяване обема на дейности се използват следните показатели:
за земед.предприятие които развиват търг.дейност е стокооборота;
за земед.предприятие които изкупуват продукция е обема на изкупена продукция;
за земед.предприятие производители е продадената продукция.
ПТ = V/ Бр.Р
Има 3 начина за увеличаване производителността на труда :
1. При неизменен бр.работници да увеличим обема на извършваните дейности .
2.Да осъществим същия обем дейности с по-малък бр.работници.
3.Комбинация от 1 и 2 .
Настъпващите промени в производителността на труда да се анализират в абсолютни и
относителни. д ПТ=ПТ1 – ПТо (-) ->намаляване на произв.на труда
%ПТ=ПТ1 / ПТо . 100
Върху произв.на труда влияят следните фактори – механизация и автоматизация;добивността на
културите и животните;специализацията на производството;образование;квалификация и др.
12.Анализ на движението на числеността на персонала
Анализ на движението на персонала се изразява следните 3 коефицента :
Кп = новоприети / Бр.Р - за приемане
Кн =напуснали / Бр.Р - за напуснали
Кт =напус.по собствено желание + дисцип.уволнени / Бр.Р - за текучество.
Този вид анализ трябва да се конкретизира върху Кт защото колкото е по голямо , по-големи
проблеми има :
1.Лоши усл.на труд.
2.Лоша организация на заплащането.
3.Лоша организация на дейността.
4.Лош микроклимат.
5.Авторитерен стил на управление.
Колкото е по висока Кт толкова е по ниска производ.на труда.
Анализ на числеността на персонала – това е съотвествие(несъотв.) между обема на
осъществените дейности и бр.работници. Чрез следната формула: Бр.Рк = Бр.Ро . дV
Рк – коригиран ; Ро – базов ; дV – промяната .
13.Анализ на използването на работното време
За целите на този анализ се използват 4 осн.показателя :
1.Календарен фонд работно време – вкл.всички дни на годината.
2.Номинален фонд – календарния намален с почивни дни и празници.
3.Режимен фонд – номиналния фонд намален с дните на резонния год.отпуск.
4.Фактически фонд – режимен намален с загуби от престой и неявяване.
Анализът трябва да е насочен към последните 2 фонда,защото те показват фактическото
отработено време,неявяването на раб.,престой и др. Използването на дневния фонд раб.време се
харак.с отношение на ср.продължителност на раб.ден към нормативно
определената.Използването на годишен фонд се харак. С коефц.на непрекъснатост като
отношение на отработеното време към календарния фонд.
Увеличаването на дневния и год.фонд раб.време е израз на увеличаването на реалното раб.време.
Анализа трябва да даде отговор до каква степен е възможно това,защото увеличаването на
раб.време трябва да бъде свързано с допълнително заплащане.Увеличението на раб.време има
смисъл само ако води до увеличаване на производителността на труда.
14.Анализ на заплащането на труда
Този анализ е средоточен върху фонд раб.заплата ФРЗ=СРЗ х Бр.Р
Анализът трябва да установи дали фонда расте за сметка на Бр.Р или СРЗ. По добрият вариант е
ако фонда фонда се увелч. за сметка на СРЗ ,което показва увелич.на заплатите. Анализът
трябва да се отарзи в абсолютни и относителни величини.
Анализът трябва да установи какви са темповете на изменение на СРЗ и да ги съпостави с тези
на производ.на труда.Основното правило е че темповете на нарастване на произв.на труда трябва
да се изпреварват с тези на СРЗ и относителната производ.на труда.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на движението на числеността на персонала

Морфологичен – изследване на варианти и ситуации при промяна на базовите условия и най-важните фактори т.нар. морфологична матрица с която се изследват взаимовръзките...
Изпратен от:
Honda Hondov
на 2011-02-22
Добавен в:
Теми
по Бизнес анализ
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
6
1
5 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Анализ на движението на числеността на персонала

Материал № 625251, от 22 фев 2011
Свален: 16 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,201
Брой символи: 7,549

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на движението на числеността на персонала "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала