Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
ИЗЛОЖЕНИЕ
Кадастърът е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и
размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани,
представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен законов
ред. Обхвата на кадастъра се разпростира и над данните за правото на собственост
вурху недвижимите имоти, данни за другите вещни права по недвижимите имоти,
данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици,
землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.
Основна единица на кадастъра е поземленият имот, като обект на кадастъра са още
сградите (вкл. груб строеж) и самостоятелните обекти в сгради. Целта на кадастъра е да
отразява максимално точно и акуратно основните данни за местоположението,
границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Р.България. За
осъществяване на тази цел се създават кадaстрални карти и кадастрални регистри.
Кадастралната карта съдържа: държавните граници, границите на административно-
териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво
трайно предназначение; поземлените имоти с границите и идентификаторите им;
сградите и идентификаторите им; наименованията на местности, улици, водни течения
и площи; точките от геодезическата основа. Кадастралният регистър включва: основни
данни за имота без данните за граници на поземлен имот и очертание на сграда;
данните за собственика на поземления имот и за акта, от който той черпи правото си;
данните за други вещни права върху недвижимият имот; номерата на партидата на
имота в имотният регистър; геодезическите основни точки; точките от работната
геодезическа основа; идентификаторите и промените им.
Изграждане, въвеждане и функционирането на кадастъра изисква да се отчита
характера на собственоста върху земята; вида и характера на аграрните предприятия; да
се осигурява достоверна информация за количеството и качеството на земята;
кадастарът трябва постоянно да се актуализира като своевременно се отчитат всички
промени от икономически, технически и юридически характер.
КАДАСТЪР – същност, предмет и обект на кадастъра
Със Закона за кадастъра и имотния регистър, в сила от 01.01.2001г., се урежда
организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и
имотния регистър.
Кадастърът е публичен и се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и
благоустройството. Чл.2 от ЗКИР изяснява същността на кадастъра. Той представлява
съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на
недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни,
поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен ред. Освен това
кадастъра обхваща и данни за правото на собственост върху недвижимите имоти; за
другите вещни права върху недвижимите имоти; данни за държавните граници, за
административно-териториалните единици, землищните граници и границите на
територии с еднакво трайно предназначение. Тези данни се нанасят върху кадастрална
карта и се записват в кадастрални регистри.
Финансирането на дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на
кадастъра се осъществява чрез субсидия от бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, с такси по този закон, с други приходи,
както и със средства по национални и регионални програми за развитие на
техническата инфраструктура, по международни програми, проекти и споразумения.
Обект на кадастъра са следните недвижимости: поземлен имот; сграда,
включително и груб строеж; самостоятелен обект в сграда. Така подредени обектите
логически се разбира, че поземленият имот е основна единица на кадастъра. Той е част
от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена
с граници съобразно правото на собственост. Поземлените имоти образуват
територията на страната, определена от държавните граници, без да се припокриват
един с друг. Държавните граници, границите на административно-териториалните
единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно
предназначение са граници и на поземлени имоти. Всеки поземлен имот има трайното
предназначение на територията, в границите на която се намира.(чл. 24 и чл.25 от
ЗКИР)
Всеки недвижим имот, обект на кадастъра, получава идентификатор - уникален
номер, чрез който той се посочва еднозначно за територията на страната.
Идентификаторът включва задължително кода по ЕКАТТЕ (Единен класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици) на населеното място, на
чиято територия е имотът. Идентификаторът се дава от службата по геодезия,
картография и кадастър и има предназначение на двустранна връзка между кадастъра и
имотния регистър. Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се
получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права
върху недвижим имот се получават в кадастъра от имотния регистър.
Основни кадастрални данни за обектите на кадастъра са съответно:
- за поземлен имот - идентификатор; граници, определени с геодезическите
координати на определящите ги точки; площ; трайно предназначение; начин на
трайно ползване; адрес;
- за сграда - идентификатор; очертание на сградата, определено с геодезическите
координати на определящите го точки; застроена площ; брой етажи;
предназначение; адрес;
- за самостоятелен обект в сграда - идентификатор; местонахождение; етаж;
предназначение.
Основни кадастрални данни са и данните за държавните граници, границите на
административно-териториалните единици, землищните граници и границите на
територии с еднакво трайно предназначение. За недвижими имоти, свързани с
отбраната и сигурността, кадастърът съдържа само идентификаторите и данни за
границите на съответните поземлени имоти.
Основните кадастрални данни се съдържат в кадастралните карти и кадастралните
регистри.
Освен основните кадастрални данни ведомствата, общините и другите юридически
лица организират набирането, поддържането в актуално състояние и представянето на
специализирани данни, а именно:
- за недвижими имоти, различни от основните данни;
- за строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за
надземните и подземните проводи и съоръжения без сградите и самостоятелните
обекти в сгради;
- за водни течения и водни площи;
- за природни богатства в земните недра.
Тези данни също се включват в кадастъра като допълнителни данни.
КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ –
съдържание и процедура по създаването и поддържането им
Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението,
границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на
недвижимите имоти. Кадастралните регистри съдържат информация и за
собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят
правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за
идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени. Кадастралната карта и
кадастралните регистри се изработват за цялата територия на Република България,
определена от държавните й граници. Те служат и за основа при създаването на имотен
регистър, изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти, създаване на
специализирани карти, регистри и информационни системи и други случаи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 яну 2020 в 22:17 ученик на 27 години от Руен - СОУ "Отец Паисий", Люляково, випуск 2012
03 яну 2020 в 01:49 ученичка на 26 години от Монтана - ПГСАГ, випуск 2013
27 дек 2019 в 11:42 студент на 45 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", випуск 2013
24 апр 2019 в 20:09 потребител
 
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
27
1
2 мин
08.11.2016
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
14
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Същност на кадастъра

Материал № 624410, от 21 фев 2011
Свален: 122 пъти
Прегледан: 131 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 16
Брой думи: 4,944
Брой символи: 32,236

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на кадастъра"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
64

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
67

виж още преподаватели...
Последно видяха материала