Големина на текста:
1.Общонаучни методи
Методите на анализ и синтез
представляват възможност за
изучаване на протичащите
процеси и явления в дадено
предприятие на части (чрез
анализ) и като
цяло(синтез).Понятието
анализ има гръцки произход и
означава
разделяне,разчленяване.В
тесния смисъл това означава
разчленяване на дадено явление
или стоп.процес на основните
му елементи за изучаването им
като част от цялото.Това
позволява да се разбере
вътрешната същност на този
стоп.процес и явление и да се
опр.ролята на всички елементи
в него.
Индукцията и дедукцията са 2
противоположни по
взаимодействие на движение на
мислите от частното към
общата(индукция) и обратно от
общото към частното
(дедукция)
Абстрахирането и
конкретизацията са взаимно
свързани
методи.Абстрахирането е
мисленно отделяне на
интересуващите изследователя
признаци и връзки от други
несъщественни.
Конкретизация-когати
абстрактната представа за
сбойствата на обекта се връща в
реално съществуващ обект в
конкретни условия.
Аналогия и моделиране-
аналогията е получаване на
знания за обекти или
протичащти в него стоп.явления
и процеси на основата на това че
има сходство с други обекти или
явления.
Моделирането-получаване на
знания за даден стоп.процес или
явление със спец. Аналог-модел.
Метод на сравнение и
класификация.
Класификацията е групиране или
разделяне на стоп.процеси или
явление въз основа на сходни
белези помежду им.Преди да
преминем към метода сравнение
трябва да направим
класификация или групировка.
Сравнението е съпоставяне на
знания за процеси или явление
откриване на сходни или
отличителни признаци.
Методът на сравнението трябва
да се прилага много внимателно
защото сравняването на
несъпоставими показатели ще
доведе до неправилни
изводи.Необходимо е да се
сравняват само качественно
еднородни величини.
Това налага да се отчитат
различията в които
функционират отделните
предприятия-природни,иконом.и
др.
-Сравняването на предприятията
трябва да се провежда за еднакви
отчетни периоди.
–При сравняване на показателите
за няколко години е необходимо
да се отчитат настъпилите
изменения в цените и в общите
икон.у-я.
–При сравняване на показателите
винаги трябва да се отстраняват
различията в методиките за
определянето им.
2.Теоретични методи за
анализ на стоп.дейност
Форманлизацията е –метод
на изследване на обекта по
пътя на представяне на
елементите му във вид на
спец.символи.
Хипотетичен-е методът
който е основан на научни
предполойения издигнати за
обявяването на даден
стоп.процес.Издигнатите
хипотези се подлагат на
проверка в резултат на което
се приемат или отхвърлят.
Аксиоматичен-основава се
на съждения които се приемат
за вярни без доказателства т.е
аксиоми (очевидни
истини,които не се нуждаят
от доказателства)
Създаване на теории-е метод
на обобщаване на резултатите
от изследване,намиране на
общи закономерности в
поведението на изследваните
обекти,а така също
разпространяването на
резултатите в/у други
обекти и явления.
Системен метод-е този
при който изследвания
обект се разглежда като
съвкупност от елементи
образуващи система.Това
налага да се отчитат
взаимовръзките на обекта с
останалите.
Функционално
структурен метод- това е
метод на изследване на
обекта по негови функ.и
стойности на
параметрите.Използва се
при изучаване на
иконом.ефективност на
дадено предприятие.
Морфологичен анализ-
представлява изследване
на вариянти и ситуации
при промяна на опр.базови
и най важни фактори и у-
я.Посторява се
морфологична матрица
чрез кояти се изследват
взаимовръзките.
3.Емпирични методи
Наблюдението е –метод
на изследване на
опр.стопански процеси и
явления,които протичат
във вида в който се намира
естественното състояние
на изучавания обект-
общество,предприятие и
др.Наблюдава се това
което е важно от гледище
на анализа на дадено
предприятие.В
съвременността този метод
се провежда чрез
използване на технически
средства GPS системи и
др.
Измерване-е процедура за
определяне на
кол.стойности на
изучавания обект или
параметър.
Този метод е по точен от
сравнението заради това се
препоръчва преди
сравнението да се използва
той.
Експеримент-е метод на
изучаване на даден обект в
точно опр.у-я които
позволяват да се разкрие
същността на анализирания
стоп.процес.Този метод се
използва успешно със
съчетание с метода
моделиране.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 яну 2020 в 12:11 студент на 35 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
тест върху Business Intelligence
добавена от aneliazdravkos 22.05.2013
0
16
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
6
1
5 мин
08.10.2019
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
7
1
2 мин
19.08.2014
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Бизнес анализ

Материал № 623226, от 20 фев 2011
Свален: 73 пъти
Прегледан: 91 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 1,380
Брой символи: 8,480

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала