Големина на текста:
ОГЪН
МАГМА И ВИДОВЕ ВУЛКАНИ
Магма
Магмата представлява разтопена или полуразтопена скала,намираща се
под повърхността на земята.Магмата се образува,когато скалите дълбоко в
земните недра се топят под въздействие на високите температури и
пристискат земята отвътре.Тъй като магмата е по-лека от ограждащата я
скала,тя се опитва да излезе отгоре.Като се движи нагоре,магмата се
сблъсква с по-студена скала и започва да се охлажда.В случай че
температурата на магмата падне достатъчно ниско,тя кристализира под
земята,за да оформи скала.Скала,която се оформила по такъв начин,се
нарича интрузивна или плутонична(вулканична,огнена скала),която
магмата е формирала като я е внедрила между другите скали.Ако
кората,през която преминава магмата,е достатъчно плитка,топла или
натрушена и ако магмата е достатъчно топла и течна,изригва на
повърхността на земята,вероятно формирайки вулкани.Магмата,която
изригва,се нарича ,,лава”.
Магмите са течности,които съдържат множество разтопени материали и
разтопени газове.Тъй като магмите се формират дълбоко под
земята,геолозите не могат точно да наблюдават и измерват техния
първоначален състав.Тази тръдност е довела до спор относно същинския
химичен състав на магмите.Геолозите не могат просто да предположат,че
той е същият като състава на скалите в изследвания район.Една от
причините за това е,че скалата-източник може да се топи само
отчасти,освобождавайки само минерали с най-ниска точка на
топене.Поради тази причина съставът на магма,получена при стопяване на
1% от скала,е различен от състава на магма,получена при стопяване на
20% скала.Експериментите показват,че температурата и налягането на
опреде;ено място в земята и количесвото вода,намиращо се на това
място,влияят на количеството на топене.Понеже температурата и
налягането нарастват с нарастване на земната дълбочина,топенето на
идентична скала-източник на различна дълбочина,ще произведе магми с
различен състав.Обединявайки тези наблюдения с факта че съставът на
скалата-източник може да бъде различен в различни географски райони,се
получава значителен обсег от възможни състави на магмата.
Когато магмата се движи към повърхността, налягането и тепмературата
намаляват,което причинява частична кристализация или формирането на
минерални кристали в магмата.Съставите на минералите,които
кристализират са различни от първоначалния състав на магмата поради
промените в температура и налягане.Оттук и съставът на останалата
течност се променя.Получените кристали могат да се отделят от течността
чрез потъване или чрез процес,известен като ,,филтър-преса”,в който
налягането сгъстява течността и я кара да се движи към места с по-ниско
налягане,докато оставя кристалите зад себе си.Като резултат,съставът на
оставъщата магма е различен от този на първоначалната магма.Този
процес е известен като ,,магматична диференциация” и е основният
механизъм,чрез който голямо разнообразие от магма и скали,може да бъде
получено от една единствена първична магма
Съставът на магмата може също да бъде изменен чрез химически
взаимодействия със скали,през които тя преминава по пътя си нагоре.Този
процес е известен като ,,асимилация”.Магмата обикновено не може да
осигури достатъчно топлина,за да разтопи голямо количество от
обграждащата я скала,така че асимилацията рядко предизвиква значителна
промяна в състава на магмата.
Магмите съдържат също разтворени газове,защото газовете са особено
лесно разтворими в течности,когато течностите са под
налягане.Магмата,дълбоко под земята,е под хиляди атмосфери
налягане,поради теглото на лежащите отгоре скали.Обикновено
разтворените в магмата газове са въглероден диоксид,серен диоксид и
други.
Гъстотата и вискозитета или плътността на магмата са ключови физични
фактори,които влияят на нейното нанагорно преминаване.Повечето скали
се увеличават с около 10% когато се топят и оттук следва,че повечето
магми имат гъстота от около 90% от еквивалентната им твърда скала.Тази
разлика в гъстотата предизвиква достатъчна издръжливост в
магмата,карайки я да се издига към повърхността.
Вискозитетътна дадена течност е мярка за устойчивостта й да
тече.Вискозитетът на магмата въздейства за това колко бързо ще се
издигне магмата и той определя дали кристалите със значително различна
гъстота ще потънат достатъчно бързо,за да променят обемния състав на
магмата.Вискозитетът влияе също и на степента на отделяне на газове от
магмата,когато се освобождава налягане.Магменият вискозитет е тясно
свързан с химическия й състав.Магма,богата на силикон и бедна на
магнезий и желязо,е много лепкава и гъста.Магма,бедна на силикон и
богата на магнезий и желязо,е доста течна.
Някои магми достигат до повърхността на земята и изригват от вулкани
или пукнатини преди да се втвърдят.Други магми не успяват да достигнат
отделно повърхността преди да се втвърдят.Магма,която достигне
повърхността вследствие на изригване или изтласкване навън,формира
екструзивни вулканични скали.Магма,която се внедрява или си пропрява
път в скалите дълбоко в земните недра и се втвърдява там,формира
интрузивни вулканични скали.
Вулканите са конусовидни планини,формирани от изригването на
лава.магмата се събира в резервоар,заобиколен от скали,наречен магмена
камера,на около10-20км под вулкана.Канал,познат като вулканична
тръба,пропрява път за магмата от магмената камера до вулкана.Щом
магмата се изкачи в канала,налягането на лежащата отгоре скала
спада.Газовете се разширяват и започват да изплуват вън от
магмата,кадето са стояли разтворени от налягането.Бързо разширяващите
се газове изтласкват магмата нагоре по вулканичната тръба,избутвайки
магмата до повърхността и водейки до изригване.Същият процес
настъпва,когато раздрусана бутилка сода се отвори изведнъж.
Вискозитетът и съдържанието от разтворено газове на магмата
контролира вида на изригването.Магмите с нисък вискозитет често имат и
ниско съдържание на газ.Те текат лесно от вулканичните канали и се
характеризират с отностително тихи изригвания.Щом веднъж магмата
достигне повърхността,тя бързо се разпръсква навън и върху
вулкана.Такава течна лава съсдава широки,нежно разляти
вулкани,наречени вулкани-щитове.(Защото наподобяват гигантски
щитове,лежащи на земята.)
Ниско вискозитетната лава може също да тече от пукнатини,формирайки
огромни езера от лава.Повтарящите се изригвания формират т.нар.
,,разляти базалти”.Колумбийското Плато,в щатите Вашингтон,Орегон и
Айдахо,е разлят базалт,който покрива почти 200 хил.кв.км. и е повече от
4000м дебело на места.
Ако магма с нисък вискозитет съдържа умерени количества разтворен
газ,освободените газове могат да извадят магмата от върха на вулкана с
достатъчно сила,че да формират фонтан от лава.Капките лава,които са
изхвърлени във въздуха,се наричат ,,пирокластити”.Те се събират около
долната част на фонтана,формирайки конус от пепел.
Средно вискозитетните магми обикновено съдърват по-големи
количества газове.Те се гриват за формирането на ,,стратовулкани”.По-
големите количества газове в магмата водят до много експлозивни
изригвания,които бълват огромни количества вулканичен
материал.Стратовулканите имат по стръмни страни от вулканите-
щитове.Те също са познати и като комбинирани вулкани,тъй като са
направени от редуващи се пластове течаща лава и пирокластити.
Високо вискозитетните магми не преминават лесно дори през
вулканичните канали.Те често имат високо съдървание на газ,което може
да причини катастрофални изригвания.И двата варианта показват
експлозивно поведение,такова като наблюдаваното на 18май 1980г. на
вр.Св.Елена във Вашингтон,когато около 400-метрова скала е изтласкана
от върха.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 яну 2016 в 21:36 в момента не учи на 50 години от Пазарджик
 
Подобни материали
 

Изригването на вулканите

12 юли 2007
·
218
·
2
·
451
·
18
·
1

Изригването на вулканите представляват разкъсване на земната кора и отварят път на огнена магма, газове и прах да излязат на земната повърхност.
 

Вулканизъм

28 мар 2008
·
235
·
3
·
767

съдържа информация за видовете вулкани, поствулкански явления и географско разпространение на вулканите.
 

Магматизъм: вулканизъм, плутонизъм

24 яну 2014
·
39
·
16
·
2,789
·
51
·
2

Магма и нейните характеристики. Магмени скали ултрабазични, базични, средни, кисели, ултракисели. Полезни изкопаеми...
 

’’Изследване измененията на якостно - деформационните свойства на мрамор при високи температури’’

06 мар 2012
·
21
·
51
·
9,702
·
43

Камъкът винаги е бил неотменима част от материалната култура на човечеството. С необходимостта от обработка на камъка за получаване на жизнено необходими предмети, човекът се е сблъскал още в зората на своето развитие...
 

Минерали - описание

20 ное 2009
·
120
·
8
·
963
·
110

Минералите са химични елементи и съединения, които се характеризират с постоянен химичен състав, структура и физични свойства, образуват се при определени физико-химични условия в резултат на разнообразни геоложки процеси...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Геодезия
Тест по навигация и геодезия
междинен тест по Геодезия за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията по навигация за студенти от Техническия университет във Варна, специалност корабоводене. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
42
1
1 мин
17.07.2012
» виж всички онлайн тестове по геодезия

Магма

Материал № 62211, от 13 дек 2007
Свален: 211 пъти
Прегледан: 34 пъти
Качен от:
Предмет: Геодезия
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 843
Брой символи: 6,898

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Магма "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения