Големина на текста:
Водата е уникален компонент на околната среда и един от
най-важните ресурси за живота на Земята. Тя има
изключително важно значение за формирането на климата,
релефа и почвите, както и за зараждането на живота на нашата
планета. Водата е ценен източник за добив на електроенергия,
незаменимо средство и суровина за някои видове
производства. Реките и езерата се използват от древни
времена за напояване и воден транспорт. Неслучайно
човешката цивилизация е възникнала около реките, езерата,
моретата.
Но с развитие на цивилизацията, възникват и се задълбочават
проблемите с осигуряването на необходимите количества
пресни води и опазването на тяхната чистота. Според доклад
на Световната банка в 80 страни в света, в които живее над
40% от населението на Земята, питейната вода недостига, а
над 1 млрд. души са перманентно лишени от годна за пиене
вода.
Независимо от това, че водата заема 71% от повърхността на
Земята, само 2,5% е сладка вода. Тя се формира от плитките
подземни, ледниковите, езерните, почвените, речните и
атмосферните води, по-голямата част от които са трудно
използваеми. Едва 0,6% от сладката вода, което е 0,014% от
наличната на Земята, може да бъде използвана за битови,
индустриални и селскостопански нужди.
Водният проблем придобива глобален характер.
Ограничеността на водните ресурси на Земята; непрекъснато
увеличаващото се население в световен мащаб;
неконтролируемия растеж на консумация на вода в
промишлеността, селското стопанство и бита; продължаващото
замърсяване на водните обекти; изсичането на горите са само
някои от щрихите в тревожната картина описваща водната
криза.
Съгласно резултатите от изследването на Световният институт
по ресурсите /САЩ/ глобалната консумация на вода в света се
увеличава 2 пъти на всеки 20 години, като ръстът на
потреблението на вода е два пъти по-голям от фактическия
ръст на населението. Учените прогнозират, че през 2025 г. 3,5
млрд. души на Земята ще живеят в условия на остър недостиг
на вода за пиене, а през 2010 г. недостигът на вода за
1
напояване ще възлиза на 160 млрд. м3 и това ще причини
намаляване на производството на храни в света с 10%.
България е в числото на най-бедните на водни ресурси страни в
Европа. Около 1/3 от територията на страната е на постоянен
или сезонен режим на подаване на вода. Глобалното затопляне
на климата и засушаване влияят негативно на естествения
хидрологичен цикъл и водят до акумулиране на по-малки обеми
вода в язовирите. Намаляването на количеството прясна вода
затруднява задоволяването на питейните нужди на
населението.
Годишният среден поток на реките в България е около 21 млрд.
м3, а общата консумация на вода е около 12 млрд. м3., като тя
се разпределя по следния начин:
7-8% питейна вода;
33-35% за напояване;
24-26% за промишлени цели;
15-33% за енергетиката.
Водоснабдителни услуги в РБългария се предоставят от 48
водни компании. 20 от тях обслужват по една община, 28 са
регионални и обслужват между 3 и 20 общини.
Водопроводната мрежа на България е развита добре и обхваща
около 98% от населението на страната. Броят на
водоснабдените населени места е 4517, което представлява
84,6% спрямо всички населени места (100% от градовете и
81,32% от селата).
По-голямата част от ВиК дружествата в България работят с
незадоволителни експлоатационни резултати. Основна причина
за това са износените (амортизирани) водоснабдителни
системи и липсата на средства за тяхното възстановяване и
модер-низиране. Старата и амортизирана водопроводна мрежа
води до големи загуби на вода. По оценки на специалисти
загубите на питейни води в България възлизат на около 52%, в
същото време международният стандарт е под 20%. Загубите
на питейна вода най-често се дължат на пукнатини в азбесто-
циментовите тръби (които са в експлоатация в продължение на
повече от 20 години), водонапорната система и липсата или
2
невъзможността за сервизно обслужване.
Освен чисто техническите и организационни проблеми в
питейно-битовото водоснабдяване, в много райони на страната
с голяма острота се налагат проблемите свързани със
засушаването и режима на питейната вода. Факторите
предизвикващи тревожното намаляване на водните ресурси в
България имат както глобален, така и локален характер.
Парниковият ефект и предизвиканото затопляне на климата, в
комбинация с малките стационарни запаси на сладки води,
нарастващите обществени потребности от вода, както и
неефективното водоползване, налагат необходимостта от
усъвършенстване на традиционните и въвеждане нови
прогресивни принципи за управление на водоползването и
опазването на водните ресурси в България.
Политиката на Европейския съюз по отношение на
опазването на околната среда и природните ресурси придобива
все по-голямо значение след 80-те години на миналия век.
Причината за това е, че процесите, свързани с нанасянето на
екологични щети и изчерпването на природните ресурси, засега
не са поставени под контрол. За щастие много хора започват да
оценяват все по-точно скритите опасности и да настояват за по-
решителни действия за опазване на околната среда на
национално и най-вече на европейско ниво.
Някои въпроси са от особено значение за много хора. Един от
тях е управлението на водите, макар че повечето граждани на
Европейския съюз смятат за нещо съвсем естествено да имат
достъп до чиста вода в изобилни количества. Консумацията на
вода в световен мащаб е нараснала седем пъти в рамките на
ХХ век. Въпреки това в Европа повечето хора получават
достатъчно прясна, чиста вода. В промишлеността се използват
големи количества вода за охлаждане и почистване. В
земеделието водата се използва главно за напояване.
Посочените дейности натоварват нашите водни ресурси. Затова
Европейският съюз прилага широк кръг от предимно
законодателни мерки, за да осигури устойчиво управление на
количеството и качеството на водите.
Директива за качеството на питейната вода (80/778/ЕЕС).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 ное 2019 в 20:57 родител на 46 години
09 окт 2019 в 22:42 в момента не учи на 45 години
04 сеп 2019 в 19:51 родител на 66 години от София
02 апр 2018 в 12:30 в момента не учи на 45 години
20 мар 2018 в 23:13 ученичка на 25 години от Варна - НГХНИ " Константин Преславски ", випуск 2015
16 окт 2017 в 17:33 студент на 26 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стокознание, випуск 2017
12 мар 2017 в 10:09 студент на 29 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2016
11 май 2016 в 22:20 студентка на 27 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Екоикономика, випуск 2016
30 яну 2016 в 14:04 учител на 55 години
06 дек 2015 в 18:13 студентка на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на качеството на питейната вода

Материал № 620557, от 16 фев 2011
Свален: 87 пъти
Прегледан: 180 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 2,999
Брой символи: 17,557

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на качеството на питейната вода"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала