Големина на текста:
Водата е уникален компонент на околната среда и един от
най-важните ресурси за живота на Земята. Тя има
изключително важно значение за формирането на климата,
релефа и почвите, както и за зараждането на живота на нашата
планета. Водата е ценен източник за добив на електроенергия,
незаменимо средство и суровина за някои видове
производства. Реките и езерата се използват от древни
времена за напояване и воден транспорт. Неслучайно
човешката цивилизация е възникнала около реките, езерата,
моретата.
Но с развитие на цивилизацията, възникват и се задълбочават
проблемите с осигуряването на необходимите количества
пресни води и опазването на тяхната чистота. Според доклад
на Световната банка в 80 страни в света, в които живее над
40% от населението на Земята, питейната вода недостига, а
над 1 млрд. души са перманентно лишени от годна за пиене
вода.
Независимо от това, че водата заема 71% от повърхността на
Земята, само 2,5% е сладка вода. Тя се формира от плитките
подземни, ледниковите, езерните, почвените, речните и
атмосферните води, по-голямата част от които са трудно
използваеми. Едва 0,6% от сладката вода, което е 0,014% от
наличната на Земята, може да бъде използвана за битови,
индустриални и селскостопански нужди.
Водният проблем придобива глобален характер.
Ограничеността на водните ресурси на Земята; непрекъснато
увеличаващото се население в световен мащаб;
неконтролируемия растеж на консумация на вода в
промишлеността, селското стопанство и бита; продължаващото
замърсяване на водните обекти; изсичането на горите са само
някои от щрихите в тревожната картина описваща водната
криза.
Съгласно резултатите от изследването на Световният институт
по ресурсите /САЩ/ глобалната консумация на вода в света се
увеличава 2 пъти на всеки 20 години, като ръстът на
потреблението на вода е два пъти по-голям от фактическия
ръст на населението. Учените прогнозират, че през 2025 г. 3,5
млрд. души на Земята ще живеят в условия на остър недостиг
на вода за пиене, а през 2010 г. недостигът на вода за
1
напояване ще възлиза на 160 млрд. м3 и това ще причини
намаляване на производството на храни в света с 10%.
България е в числото на най-бедните на водни ресурси страни в
Европа. Около 1/3 от територията на страната е на постоянен
или сезонен режим на подаване на вода. Глобалното затопляне
на климата и засушаване влияят негативно на естествения
хидрологичен цикъл и водят до акумулиране на по-малки обеми
вода в язовирите. Намаляването на количеството прясна вода
затруднява задоволяването на питейните нужди на
населението.
Годишният среден поток на реките в България е около 21 млрд.
м3, а общата консумация на вода е около 12 млрд. м3., като тя
се разпределя по следния начин:
7-8% питейна вода;
33-35% за напояване;
24-26% за промишлени цели;
15-33% за енергетиката.
Водоснабдителни услуги в РБългария се предоставят от 48
водни компании. 20 от тях обслужват по една община, 28 са
регионални и обслужват между 3 и 20 общини.
Водопроводната мрежа на България е развита добре и обхваща
около 98% от населението на страната. Броят на
водоснабдените населени места е 4517, което представлява
84,6% спрямо всички населени места (100% от градовете и
81,32% от селата).
По-голямата част от ВиК дружествата в България работят с
незадоволителни експлоатационни резултати. Основна причина
за това са износените (амортизирани) водоснабдителни
системи и липсата на средства за тяхното възстановяване и
модер-низиране. Старата и амортизирана водопроводна мрежа
води до големи загуби на вода. По оценки на специалисти
загубите на питейни води в България възлизат на около 52%, в
същото време международният стандарт е под 20%. Загубите
на питейна вода най-често се дължат на пукнатини в азбесто-
циментовите тръби (които са в експлоатация в продължение на
повече от 20 години), водонапорната система и липсата или
2
невъзможността за сервизно обслужване.
Освен чисто техническите и организационни проблеми в
питейно-битовото водоснабдяване, в много райони на страната
с голяма острота се налагат проблемите свързани със
засушаването и режима на питейната вода. Факторите
предизвикващи тревожното намаляване на водните ресурси в
България имат както глобален, така и локален характер.
Парниковият ефект и предизвиканото затопляне на климата, в
комбинация с малките стационарни запаси на сладки води,
нарастващите обществени потребности от вода, както и
неефективното водоползване, налагат необходимостта от
усъвършенстване на традиционните и въвеждане нови
прогресивни принципи за управление на водоползването и
опазването на водните ресурси в България.
Политиката на Европейския съюз по отношение на
опазването на околната среда и природните ресурси придобива
все по-голямо значение след 80-те години на миналия век.
Причината за това е, че процесите, свързани с нанасянето на
екологични щети и изчерпването на природните ресурси, засега
не са поставени под контрол. За щастие много хора започват да
оценяват все по-точно скритите опасности и да настояват за по-
решителни действия за опазване на околната среда на
национално и най-вече на европейско ниво.
Някои въпроси са от особено значение за много хора. Един от
тях е управлението на водите, макар че повечето граждани на
Европейския съюз смятат за нещо съвсем естествено да имат
достъп до чиста вода в изобилни количества. Консумацията на
вода в световен мащаб е нараснала седем пъти в рамките на
ХХ век. Въпреки това в Европа повечето хора получават
достатъчно прясна, чиста вода. В промишлеността се използват
големи количества вода за охлаждане и почистване. В
земеделието водата се използва главно за напояване.
Посочените дейности натоварват нашите водни ресурси. Затова
Европейският съюз прилага широк кръг от предимно
законодателни мерки, за да осигури устойчиво управление на
количеството и качеството на водите.
Директива за качеството на питейната вода (80/778/ЕЕС).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на качеството на питейната вода

Стандарти, регламентиращи процеса на управление на качеството на водата за пиене...
Изпратен от:
samolet_5
на 2011-02-16
Добавен в:
Курсови работи
по Управление на качеството
Статистика:
87 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на качеството на питейната вода

Материал № 620557, от 16 фев 2011
Свален: 87 пъти
Прегледан: 180 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 2,999
Брой символи: 17,557

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на качеството на питейната вода"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала