Регионален исторически музей - град Плевен
Регионален Исторически музей -
Регионален Исторически музей -
Плевен
Плевен
Профил
Профил
Регионалният исторически музей в Плевен е научен и културно-просветен
Регионалният исторически музей в Плевен е научен и културно-просветен
институт, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към
институт, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към
Община Плевен. Осъществява своята дейност по издирването,
Община Плевен. Осъществява своята дейност по издирването,
проучването, представянето, опазването и популяризирането на
проучването, представянето, опазването и популяризирането на
паметниците на културата, природните образци, флората и фауната на
паметниците на културата, природните образци, флората и фауната на
територията на Плевенска област, където са разкрити значими
територията на Плевенска област, където са разкрити значими
археологически обекти - римският град Улпия Ескус при с. Гиген,
археологически обекти - римският град Улпия Ескус при с. Гиген,
късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия край Плевен,
късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия край Плевен,
средновековната българска крепост в Никопол. По профил музеят е
средновековната българска крепост в Никопол. По профил музеят е
общоисторически с природонаучен отдел. В структурата му са включени
общоисторически с природонаучен отдел. В структурата му са включени
следните основни специализирани отдели и обслужващи звена: Археология,
следните основни специализирани отдели и обслужващи звена: Археология,
История на България ХV - ХІХ в., Нова и най-нова история, Етнография,
История на България ХV - ХІХ в., Нова и най-нова история, Етнография,
Природа, Фондове и научен архив, Връзки с обществеността, Ателие за
Природа, Фондове и научен архив, Връзки с обществеността, Ателие за
реставрация и консервация, Фотолаборатория, Библиотека.
реставрация и консервация, Фотолаборатория, Библиотека.
Музеят и музейните фондове са разположени в представителна двуетажна
Музеят и музейните фондове са разположени в представителна двуетажна
сграда - паметник на културата с национално значение, с обща площ от
сграда - паметник на културата с национално значение, с обща площ от
около 7000 м2 и парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Основният
около 7000 м2 и парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Основният
фонд на музея включва над 180 000 музейни единици. Специализираната
фонд на музея включва над 180 000 музейни единици. Специализираната
библиотека на музея разполага с над 10 000 тома научна литература и
библиотека на музея разполага с над 10 000 тома научна литература и
периодични издания.
периодични издания.
От 1976 г., съвместно с музеите във Враца, Видин и Монтана, музеят в
От 1976 г., съвместно с музеите във Враца, Видин и Монтана, музеят в
Плевен участва в издаването на годишник - Известия на музеите в
Плевен участва в издаването на годишник - Известия на музеите в
Северозападна България, от който до сега са отпечатани 27 тома.
Северозападна България, от който до сега са отпечатани 27 тома.
Исторически сведения
Исторически сведения
Многовековна и богата е историята на град Плевен и селищата от прилежащия му район, датираща
Многовековна и богата е историята на град Плевен и селищата от прилежащия му район, датираща
от преди 50 - 45 хил. г. пр. Хр. Разположен на средищно място в Дунавската равнина, характерно за
от преди 50 - 45 хил. г. пр. Хр. Разположен на средищно място в Дунавската равнина, характерно за
района е и богатото му геологично минало. Разкритите палеонтологични находки свидетелстват
района е и богатото му геологично минало. Разкритите палеонтологични находки свидетелстват
за живот от преди 70 млн. години.
за живот от преди 70 млн. години.
Богатото историческо минало и запазените руини от древни крепости и градища отрано
Богатото историческо минало и запазените руини от древни крепости и градища отрано
провокират интересът на плевенски интелектуалци-ентусиасти към тяхното проучване. През
провокират интересът на плевенски интелектуалци-ентусиасти към тяхното проучване. През
1903г. е учредено Археологическо дружество, което си поставя за цел създаването на музей и
1903г. е учредено Археологическо дружество, което си поставя за цел създаването на музей и
започва издирването и проучването на паметници за минало на града и района. През май 1905г., под
започва издирването и проучването на паметници за минало на града и района. През май 1905г., под
ръководството на Юрдан Кантарджиев, дружеството организира и провежда първите
ръководството на Юрдан Кантарджиев, дружеството организира и провежда първите
археологически разкопки на крепостта “Сторгозия” в парк Кайлъка, край Плевен.
археологически разкопки на крепостта “Сторгозия” в парк Кайлъка, край Плевен.
Издирените материали за миналото на Плевен позволяват на археологическото дружество да
Издирените материали за миналото на Плевен позволяват на археологическото дружество да
разкрие през 1911г. музейна сбирка. По-късно (след 1923г.) тази дейност продължава под
разкрие през 1911г. музейна сбирка. По-късно (след 1923г.) тази дейност продължава под
ръководството на читалище “Съгласие”, където са пренесени събраните материали и е уреден
ръководството на читалище “Съгласие”, където са пренесени събраните материали и е уреден
музей. Но най-значимо развитие музейното дело в Плевен бележи след 1953г. когато се създава
музей. Но най-значимо развитие музейното дело в Плевен бележи след 1953г. когато се създава
държавен общ народен Исторически музей.
държавен общ народен Исторически музей.
С постановление №153 на Министерския съвет на Република България от 1 юли 2000г. музеят е
С постановление №153 на Министерския съвет на Република България от 1 юли 2000г. музеят е
преобразуван в Регионален исторически музей - Плевен с обхват на своята дейност на територията
преобразуван в Регионален исторически музей - Плевен с обхват на своята дейност на територията
на Плевенска и Ловешка област.
на Плевенска и Ловешка област.
От 1984г. музеят е разположен във внушителна по размери с художествено-архитектурна и
От 1984г. музеят е разположен във внушителна по размери с художествено-архитектурна и
историческа стойност двуетажна сграда – паметник на културата с национално значение,
историческа стойност двуетажна сграда – паметник на културата с национално значение,
построена през 1884-1888г. по италиански проект за казарма.
построена през 1884-1888г. по италиански проект за казарма.
В резултат от безкористната патриотична дейност на вече три поколения музейни работници
В резултат от безкористната патриотична дейност на вече три поколения музейни работници
днес Историческият музей в гр. Плевен е един от най-добрите и с най-богатите експозиции музеи в
днес Историческият музей в гр. Плевен е един от най-добрите и с най-богатите експозиции музеи в
България, с фонд от над 180 000 бр. музейни ценности – документални и веществени свидетелства
България, с фонд от над 180 000 бр. музейни ценности – документални и веществени свидетелства
за историята, материалната и духовната култура, образци от живата и неживата природа, които
за историята, материалната и духовната култура, образци от живата и неживата природа, които
са неделима част от националното ни културно-историческо наследство. С високата си
са неделима част от националното ни културно-историческо наследство. С високата си
художествена, историческа и природонаучна стойност те са изключително ценни свидетелства не
художествена, историческа и природонаучна стойност те са изключително ценни свидетелства не
само за българската история и култура, за палеонтологичното и антропологичното минало на гр.
само за българската история и култура, за палеонтологичното и антропологичното минало на гр.
Плевен и региона, но и за историята на различни култури и народи, оставили трайни дири по
Плевен и региона, но и за историята на различни култури и народи, оставили трайни дири по
нашите земи и в европейското културно пространство.
нашите земи и в европейското културно пространство.

Това е предварителен преглед. За да прегледате цялата презентация, натиснете бутона по-долу.

Виж цялата презентация
Преглеждането на цялата презентация онлайн ще ви струва един кредит.
Слайд 1 от 29
свали

Регионален исторически музей - град Плевен

Регионалният исторически музей в плевен е научен и културно-просветен институт, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към община плевен. Осъществява своята дейност по издирването...
Изпратен от:
thierryhenry
на 2011-02-13
Добавен в:
Презентации
по Музейно дело
Статистика:
164 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Развитие на Археологически музей Варна до 1989 г.

28 май 2016
·
6
·
6
·
874

Проследена е историята на Археологическият музей във Варна от създаването му до 1989 г....
 

Национален политехнически музей

08 апр 2012
·
52
·
14
·
2,857
·
1

Национален политехнически музей- създаване,развитие ,бъдеще...
 

Регионален исторически музей "Искра" – Казанлък

18 апр 2012
·
61
·
8
·
1,834

Музеят опазва, изследва и популяризира цялото историческо наследство на Казанлъшкия регион, в това число и всички тракийски гробници от Долината на тракийските владетели...
 

Музеи и музейното дело във Враца

27 май 2012
·
126
·
70
·
17,074

Предмет на разработената от мен дипломна работа е развитието на музея и музейното дело във Враца от неговото създаване и дейността му през ХХ век, постиженията на музея в областта на събирателската, научно-изследователската...
 

Екзотични музеи в Европа

28 апр 2013
·
54
·
17
·
4,200

Екзотични музеи в Европа: Музеят "Албертина" - Виена. Природно научен музей във Виена. Виктория и Алберт музей - Лондон. Византийски музей – Атина. Национален археологически музей - Атина. Музеят "Прадо" - Испания...
1 2 3 4 5 » 7
 

Регионален исторически музей - град Плевен

Материал № 618359, от 13 фев 2011
Свален: 164 пъти
Прегледан: 310 пъти
Предмет: Музейно дело, Култура и изкуство
Тип: Презентация
Брой страници: 29
Брой думи: 1,755
Брой символи: 11,680

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регионален исторически музей - град Плевен"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала