Големина на текста:
Лекция ­ 05.11.2010
Friday, November 05, 2010
10:59 AM
Основната цел на контрола е осигуряването на достоверна, обхватна,
своевременна и съпоставима информация за фактическото качество на
продуктите. За практическото й осъществяване е необходимо да бъдат изведени
базовите качествени характеристики на изделието /критерии за качество/ и
показателите за техните количествени стойности. Те представляват обектите на
контрола. За оценката на тези критерии се извеждат единични и комплексни
показатели.
Показателите за качеството биват:
1.Измерими /количествени/.
2.Неизмерими /качествени/.
Базовите показатели представляват номиналната стойност /целевата/ и
нормите /допуските/ на показателите. Те са нормативно установени или се
договарят.
3.Взаимовръзки между организационното поведение,
управлението на качеството и конкурентоспособността на
организациите.
Организационното поведение е основен инструмент за постигане на принципите
и функциите на управлението на качеството. Чрез него ръководството на
организациите е в състояние да влияе върху показателите на качеството на
продукцията, а на основата на техните стойности е възможно да се правят изводи
за степента на адекватност на организационните цели. В контекста на посоченото
следва, че за постигането на добри качествени показатели от дейността на
организацията ръководството е необходимо: и
1.Да изгради организационна култура насочена към качеството като
ценностна система.
2.Да формира поведенчески модели и подходи съобразени и съвместими с
организационните цели, насочени към постигането на качествените критерии
като фактори определящи възможностите за развитието на организацията.
3.Да разработят етичен кодекс.
4.Да разработят правила за професионално развитие на кадрите и тяхното
издигане в йерархията основани на конкурентния принцип.
5.Да осигури възможности за повишаване на знанията и уменията на
персонала и тяхното практическо прилагане.
6.Да разработи система за мотивиране на хората в организацята с основна
цел подобряване на резултатите от техните индивидуални и колективни
дейности, както и по отношение на тяхната лоялност и приемането на
организационните ценности за свои.
При изпълнението на посочените изисквания е необходимо да се постави акцент
върху факторите, които цялостно определят поведението на хората:
1.Индивидуални човешки особености.
2.Личностна ценностна система.
3.Личностна система за възприятие.
4.Мотивационни фактори.
5.Желанието на индивидите да участват в оганизационните процеси и
степента на тяхната съпричастност с целите и проблемите на фирмата.
6.Комплексните качества на хората и др.
Разгледаните фактори се характеризират със строго специфични /индивидуални/,
психологични и социални характеристики, които са обвързани в систематични
връзки и зависимости. Това налага ръководителите да прилагат системния
подход, когато оценяват взаимодействието между човешкия фактор,
качествените показатели и крайните резултати от дейността на организацията.
Постигането на добра съвместимост между посочените фактори позволява
постигането на синергични ефекти.
Основните принципи на организационното поведение пряко свързани с
изпълнението и постигането на посочените условия са:
1.Постигане на оптималност между фукнциите на управлението на
качеството, организационните функции и възможностите за развитието на
персонала.
2.Осигуряване на възможности за взаимозаменяемост на персонала.
3.Увеличаване на производствената и управленската ефективност.
4.Постигане на оперативност, комплексност, йерархичност, автономност,
съгласуваност, системност и прозрачност.
4.Фирмена политика за управление на качеството
Фирмената политика може да се разглежда като курс на действие или линия на
поведение на предприятието, които формират система от принципи, определящи
поведението на предприятието в контекста на неговите цели и стратегии. Тази
политика е израз на общите, трайни тенденции в равитието и управлението на
организациите за определен период. Главните елементи на фирмената политика
са:
1.Мисия на организацията - дава отговор на въпроса за какво е създадено
предприятието. Тя съдържа основното послание към клиентите и хората в
организацията и е в основата на организационните цели, стратегии, тактики,
планове и др. за тяхното постигане /в т.ч. и управлението на качеството
2.Цели на организацията.
3.Потребности и интереси на клиентите на организацията.
4.Процесите на целеполагане - най-важният елемент от стратегическото
управление на предприятието. Те трябва да са взаимно свързани и произтичащи
от мисията им.
5.Стратегическото управление и тактическото му осигуряване.
Лекция ­ 12.11.2010
Friday, November 12, 2010
10:50 AM
5.Управление на качеството и факторът "изисквания и очаквания на 
потребителите
 
Този фактор има отношение към научно­техническата и маркетинговата 
стратегия на организациитеОсновните потребителски качества и особености
които трябва да се вземат предвид при изграждането на политиките по 
качеството в предприятието са:
 
1.Интелект
2.Културни и морални ценности
3.Регионални и национални особености и традиции 
4.Интереси 
5.Покупателна възможност и други
 
На основата на тези показатели е необходимо преди да се изработи политиката 
по качествотопотребителите да бъдат структурирани в групи  по интереси 
относно изделията и услугитекоито предприятието предлагаСледователно 
изискванията на потребителите трябва да бъдат трансформирани в 
характеристики и показатели на качеството на продукцията.  За тази цел е 
изведен метода разгръщане на функцията на качеството /
Quality Function Deploymen ­ QFD/. Трансформираните чрез този метод 
характеристики се използват в процесите на проектиранепроизводство и 
изграждане на нови производствени структуриЗа първи път възниква в 
Япония през 1966 година и е въведен от профАкао в Митсубиши "Коббев 
процесите на производство на корабиПрактическото приложение  на този 
метод се извършва в следната последователност
 
ви етап ­ Създава се карта на изискванията за разгръщане на качеството
наричана още карта от типа "какво и как".  Разработва се на основата на взети 
решения по метода на мозъчната атака /Brainstorming/, които отразяват 
цялостно потребителския фактор.
 
ри етап ­ Разработване на карта на елементите на качествов която се 
посочват технико­технологичните компонентикоито оказват влияние върху 
потребителския факторТ.епревръщане на потребителските изисквания в 
показателикоито могат да се измерват
 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 окт 2020 в 23:31 студент на 35 години от Благоевград - Технически колеж, Благоевград, факулетет - Електроника и комуникационна техника и технологии, специалност - КТТ, випуск 2017
10 апр 2018 в 22:42 студентка на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2018
20 яну 2018 в 21:26 студент на 27 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнесикономика, випуск 2018
18 яну 2018 в 13:00 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
10 май 2016 в 00:59 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2016
24 фев 2016 в 15:01 в момента не учи на 33 години
06 юни 2015 в 23:48 студент на 29 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2015
05 юни 2015 в 11:28 студент на 28 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - ТПИ, випуск 2016
30 апр 2015 в 18:18 студент на 31 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, випуск 2013
13 яну 2015 в 05:50 в момента не учи на 32 години
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на качеството

Материал № 617602, от 12 фев 2011
Свален: 80 пъти
Прегледан: 165 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 3,307
Брой символи: 22,164

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала