Големина на текста:
Полицейската система в РБ.
Принципи на организация
Цялостната дейност на органите на полицията в РБ протича на
основата на закона и в рамките на закона. Тя е организирана законодателно
като един изпълнително – разпоредителен орган, които осъществява
държавно управление в упределена сфера на дейност.
Непосредствено след приемането на Конституцията на РБ през 1991 г.
динамично протичащият в страната динамичен процес на децентрализация
и демонополизация на властта налага приемането на устройствен закон на
МВР. Неговата цел е да създаде съвременна система за защита на
сигурността и обществения ред, стабилност в структурата и функциите на
министерството и възможност за осъществяване на обществен контрол
върху дейността на органите на вътрешното министерство.
Законът за националната полиция от 1993 г. урежда изграждането на тази
полицейска структура и я определя като „специализирана служба на МВР”.
Целта на службата е да опазва обществения ред, да предотвратява,разкрива
и разследва престъпления. Дирекцията на Националната полиция има
ръководни, координиращи, методически и контролни функции и
непосредствено осъществява полицейска дейност на територията на
страната. Службите „Полиция” в СДВР и РДВР действат на съответната
територия. Районните полицейски управления се установяват като
структурни подразделения на службите „Полиция” и районите им на
действие се определят с оглед състоянието на престъпността, обществения
ред, особеностите на територията и броя на населението. В тях се създават
Полицейски участъци. Законът регламентира изграждането на
специализирани полицейски звена за охрана на сгради и помещения на
министерства, за съдебни и други органи и на обекти с национално
значение.
Осигуряването на полицейската система в България с човешки ресурси,
организационно – структорни комуникации, материално и финансово
ресурсно е възможно преди всичко чрез нейното правно осигуряване. На
основата на правни норми се определят условията и редът за назначаване
на служители в полицейската система, тяхното обучение,
информационните системи, чрез които намират и обработват информация
за постигане целите на полицейската система, доставката, производството
и ремонтът на техника и въоръжение, оборудване, друго имущество и
текущо финансиране.
Министерството на вътрешните работи е централен орган на държавно
управление. То осъществява ръководството, организацията и изпълнението
на държавната политика в специфична сфера на държавно управление за
цялата страна. Дейността му се отнася върху територията на цялата страна.
Административните актове, които се издават от органите на МВР имат
правно действие за цялата територия на страната.
„Полицейската служба в МВР” е специфична по вид държавна
дейност и имайки в предвид итегрирането на българската полицейска
институция с европейските и евроатлантическите структури, както и
превеждането на националното законодателство с европейските норми и
стандарти de lege feranda e направено предложение за регламентирането и
в бъдещото законодателство за дейността на МВР
Като система Българската полиция представлява съвкупност от
правоохранителни елементи, свързани в едно цяло по определени
признаци: НСП, НСБОП, НСГП, НСЖ, като част от системата на МВР; СП
– част от системата на правосъдието; ВП – част от системата на
министерството на отбраната.
Всяка система притежава единни свойства: цялостност, делимост,
взаймосвързаност и емерджертност.
Полицията както система от социален порядък притежава всички
свойства съдържащите се в законовата и подзаконовата нормативна уредба
– конституция на РБ, ЗМВР, ТЗ, НК, ПМС, и др. нормативни актове
регламентиращи дейността на отделните служби.
Възможноста да се събере информация за цялостното състояние на
оперативната обстановка по линия на националната полиция, на съдебната
и на военната полиция не е в възможностите и в компетенциите на
отделните видове полиция в страната.
При провеждането на комплексни операции по места с участието на
всички полицейски формирования безспорно ударната мощ на системата
неможе да се сравнява с възможностите на отделния вид полиция. Всеки
елемент на системта има свои присъщи специфични свойства, както и
свойства, който имат и други елементи на системата.
Всички полицейски звена от гледна точка на характера на
изпълняваните функции и предоставените им компетенции са
специализирани правоохранителни органи. Те осъществяват правомощията
си само в една област – осигуряване реда и сигурноста в обществото, в
отделни райони, обекти, жилища и хора. В тази област вземат участие и
другите специализирани държавни органи – следствието, прокуратурата и
съда.
По този признак отделният вид полиция се явява подсистема на
системата от по – висш порядък. На свои ред всяка подсистема има свои
подразделения и представлява сложно системно образувание. Иерархията
на всеки елемент от системата, на които и да е вид полиция изпълнява две
роли:
-като елемент от структурата на висшестоящата система;
-като самостоятелна система с присъщите и специфични черти.
Полицията като система за управление има своя външна среда т.е.
заобикалящата я околност от ред други системи от криминогенно и
антикриминогенно естество. Именно те пораждат обема и характера на
задачите и функциите осъществявани от различните звена на полицията,
определят техният вид. Съществено значение има мястото на един или
друг орган в йерархическата система от полицейски орган, обемът на
осъществяваната работа, териториалният обсег и др. Функциите, задачите
и компетенциите формират структората на системата на полициата. Силно
влияние върху структурата оказват организационните промени в
структората на централните органи, създаването на нови звена с цел
подобряване на вътрешното управление на системата и външната дейност
с възлагането на нови функции и задачи във връзка с измененията в
нормативната уредба и др.
Според различните критерии полицейските органи като система могат
да бъдат класифицирани в различни групи. Според териториалният обсег –
централни и териториални. Всеки териториален орган на МВР е
едновременно и съставна част от отрасловата подсистема, но е ограничен в
рамките на определена територия, в пределите на която този орган носи
своята отговорност за охраната на обществения ред, за безопасноста на
движението и борбата с престъпноста.
В съответствие с териториалното деление по мащаб и компетенци се
измени и степента на централизация на системата, като се формират
няколко равнища на управление:
1 Висше: МВР – Дирекция на националната служба;
2 Средно: РДВР – Служба „ Полиция”, „Сигурност”, БОП
3 Ниско: РПУ
4 Начално: ПУ
Организацията на полицейската служба в МВР в България е сложна
динамична система от системата на вътрешното ведомство, която винаги е
била правно регламентирана и изграждана на определение принципи. По –
важните от тях са и законодателно уредени. Теса високо устоичиви за
даден период на организацията и неспазването им води до неефективност
на дейностите на полицейските органи.
Основните принципи са главната, съществената част, базата върху която се
изгражда организацията на полицейската служба в МВР. Основните
принципи са предпоставка за ефективното постигане на целите на
полицейската организация. Основни принципи за изграждане на
полицейската система са: централизъм и децентрализъм; публичност и
секретност; целесъобразност; научност; плановост; системност;
комплексност; икономичност; нормативност.
Принципът целесъобразност на организацията изразява
съответствието u за достигане на една обща цел и определени функции,
тоест организацията на полицейската служба в МВР обазването на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 мар 2019 в 18:10 студент на 29 години от София - ВСУ "Любен Каравелов", випуск 2012
23 ное 2018 в 19:30 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "П.Хилендарски", факулетет - филолгически, специалност - БЕИ, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
1
1
2 мин
31.08.2018
Подбор на кадри в охранителната дейност - тест
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 12 курс
Тестът е финален по дисциплината "Подбор на кадри и действия в кризисни ситуации" за Частен професионален колеж "Св. Георги Победоносец"...
(Труден)
14
74
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Полицейската система в Република България

Материал № 611011, от 02 фев 2011
Свален: 61 пъти
Прегледан: 81 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,808
Брой символи: 18,600

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Полицейската система в Република България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения