Големина на текста:
Обработка на инфекциозно огнище
Понятието инфекция е едно от най-старите понятия в медицинската
наука и епидемиология и произхожда от латинскта дума infectio или inficere в
по-широк и общ смисъл на думата означава поражение, изменение към лоша
страна, развала.
При бедствени ситуации се създават всички условия за възникване на
различни епидемии. В тези случаи се говори за епидемично огнище и огнище
на биологично заразяване. За епидемично огнище се говори в мирно време, а
за огнище на биологично заразяване - във военновременни условия.
В епидемиологията под епидемично огнище се разбира територия, на
която възникват единични или групови заболявания, които са възможен
източник за развитието на епидемия.
Съществува огромно разнообразие в характеристиките на епидемичните
огнища, както и в спецификата на провежданите противоепидемични мерки.
Характерните особености на епидемичното огнище са:
- масово заразяване на хората;
- продължително действие на огнището;
- съкращаване на инкубационния период в резултат на постоянния
контакт с източника на инфекцията;
- липса на защита на населението при контакт със заразно болните.
При възникване на епидемично огнище медицинските загуби се делят:
- на първични - заболелите при заразяване чрез водата и
хранителните продукти,
-вторични - при заразяване от заболели хора.
Протовоепидемичните мерки в епидемичното огнище са насочени
в три направления – по отношение на болния, околните лица и външната
среда.
МЕРКИ СПРЯМО БОЛНИЯ
Спрямо болния се провеждат следните мерки:
ранно откриване и етиологична диагноза на заболяването;
регистрация и съобщение;
изолация на болния;
специфично лечение;
изписване на болния след оздравяване и когато не носи
заразата.
-Ранно откриване на инфекциозното заболяване. Осъществява
се при потърсена медицинска помощ от заболелия или активното му издирване
от здравните органи. Определя се характерът на заболяването и се поставя
доетиологична и етиологична диагноза. За правилното и своевременно
поставяне на диагнозата спомагат:
1
?Клиничният метод е главният под диагностицирането на
инфекциозните заболявания.
?Лабораторният метод е помощен метод в диагностиката на
заболяването, но често пъти той е решаващият, особенно при
такива като чума, холера, вариола, малария и др.
?Чрез епидемиологичният метод се добиват дaнни, които сочат
дали болният е общувал с болен или заразоносител, изяснава
се професията му, условията в семейството.
-Регистрация на инфекциозно болния. Извършва се в книгата за
регистрация на заразно болни, а съобщаването му до РИОКОЗ става с бързо
известие.
-Изолация на болния. Това е активно противоепидемично
мероприятие, насочено срещу извора на зараза, целящо възпрепятстване и
преустановяване разпространението на заразата. Съществува няколко форми
на изолация: домашна и болнична.
При домашна изолация по-трудно се постига прекъсване на
разпространение на заразата, поради продължаващо общуване на болния с
близките и познати, ползване на семейни кухненески съдове, наличие на мухи и
др.
Най-благоприятни условия за изолация се осигурява в болнична среда.
При нея не се допуска разпространение на инфекцията, осъществява се
правилно и качествено лечение на болния (с антибиотици и гамаглобулини) ,
ефективно провеждане на текущите дезинфекциозни мероприятия
(включително и дезинсекция и дератизация).
-Транспортиране на болния при хоспитализация. Извършва се
със специализиран транспорт, за да не се вреди на болния и да не се допусне
разпространение на инфекцията. След превозване на болния се извършва
задължително обеззаразяване на транспортното средство.
-Санитарна обработка на болния. Изкъпване, обезпаразитяване,
обеззаразяване на дрехите. Така се прекъсва предаването на паразитарните
тифове и има частично значение при чревните инфекции.
По време на болничния предтой се предприемат необходимите мерки за
недо
пускане разпространението на инфекцията сред мед. Персонал, останалите
болни, придружаващите лица и населенивто извън болницата, чрез строго
спазване на противоепидемичните мерки:
?Носене на лично предпазно облекло, ако е необходимо
противоепидемичен костюм
?Обеззаразяване на външната среда
?Имунизация на персонала
Спазването на хигиенно-противоепидемичния режим спомага за
намаляването и ликвидирането на ВБИ.
Всички отпадни води на болниците, особено от инфекциозни отделения,
трябва да бъдат обеззаразявани преди навлизането им в канализационната
мрежа.
-Специфично лечение . Провеждането на специфична и
2
индивидуална терапия на болните осигурява бързото освобождаване от
специфичните микроорганизми, бързо оздравяване и съкращаване на заразния
период.
-Изписване на болния. Важен момент, който трябва да се
извършва при клинично здрави лица и свободни от патогенни бактерии болни,
които подлежат на санитарна обработка при напускане на болницата. Болните
при които инфекциозния процес хронифицира, се изписват, съобщават се на
местните здравни служби и се водят на диспансерен отчет.
МЕРКИ СПРЯМО ОКОЛНИТЕ ЛИЦА – КОНТАКТНИ И
ЗАРАЗОНОСИТЕЛИ
Лицата, намиращи се в епидемичното огнище, могат да бъдат:
?Клинично здрави, общували с болния
?Заразоносители
Спямо контактните, общували с болния се установява времето, в което са били
контактни, адрес, професия и т.н. и в зависимост от това се провеждат
необходимите мерки.
Санитарна обработка се извършва на контактували с болни от паразитарни
тифове.
Медицинско наблюдение се извършва в продължение на един максимален
инкубационен период от деня на последното общуване с болния, включва
ежедневно разпитване, термометриране и преглед.
Карантина на контактните се провежда при контакт с болни или съмнително
болни от особено опасни инфекции и представлява наблюдение в условията на
изолация. Изолацията се извършва в специални помещения – изолатори. Не се
разрешават свиждания, извършват се изследвания, профилактика, имунизации,
лекарско обслужване и т.н.
В епидемиологичното огнище при някои инфекции се срещат лица, които макар
и клинично здрави, отделят заразата във външната среда, т.е. те са
заразоносители. Издирването на тези носители и важна противоепидемична
мярка.
Мерки спрямо заразоносители – заразоносителите представляват важен
извор на зараза, извършват се изследвания, като се взема носен и гърлен
секрет, фекалии, урина, кръв.
Саниране на заразоносителите – мярка, насочена към унищожаването и
очистването от патогенни МО. Важен елемент, но невинаги постижим при
коремен тиф, менингококов менингит, дифтерия и др.
Изолация на заразоносителите се провежда обикновенно при холерни носители
до пълното им излекуване и при други чревни инфекции.
Заразоносителството често е краткотрайно, но може да продължи и смесеци,
дори години.
Тези особености, понякога възпрепядстват извършването на резултатна
изолация на всички заразоносители за целия период на заразоносителството.
Затова изолацията се прилага в по-ограничени мащаби. При заболявания,
където заразоносителството протича остро и краткотрайно, а самото
заболяване клинично протича тежко.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 май 2020 в 16:12 студент на 23 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2019
26 мар 2020 в 18:39 студентка на 32 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2022
23 яну 2020 в 16:00 студентка на 34 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Медицински колеж - Пловдив, специалност - Медицинска сестра, випуск 2021
22 яну 2020 в 17:56 студент на 22 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2021
06 яну 2020 в 18:30 родител от София
10 дек 2019 в 13:53 студент на 39 години от Пловдив - МУ Пловдив, факулетет - Обществено здраве, специалност - медицинска сетра, випуск 2017
 
 

Обработка на инфекциозно огнище

Материал № 609963, от 01 фев 2011
Свален: 97 пъти
Прегледан: 138 пъти
Предмет: Епидемиология, Медицина
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 868
Брой символи: 5,958

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обработка на инфекциозно огнище"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала