Големина на текста:
Урокът
Урокът е вид формална организация на единството между дейността на ученика и
дейността на учителя, с помощта на която се разработва и усвоява определена тема
от учебната програма за определено учебно време. Урокът се конструира и
реализира в технологичен план от учителя. Той подбира учебния материал,
методите и средствата, които ще използва, определя продължителността на
различните дейности на учениците, обособява основните етапи на урока и тяхното
съдържание, осигурява единството между преподаването и ученето, единството
между обучението и възпитанието в урока. В процеса на конструирането на урока
целта играе особено важна роля. Целта на урока проитича от общопедагогическите
и дидактическите цели, от целите на образуванието и обучението. Тя се
диференцира на възпитателни и образувателни цели. Разрешаването на
дидактическите задачи води до достигане на дидактическата цел. Планирането на
урока вкючва както формулирането на неговите цели, така и определянето на
конкретните му задачи. Някои учители подценяват предварителната подготовка на
урока. Истински източник на вдъхновение за учителя е доброто познаване на
учебния предмет, на механизмите и технологията на учителския труд, на
своеобразието на учениците от различни възрастови групи. Знанието и
вдъхновението са тясно свързани. Разграничаваме 2 вида подготовка на учителя за
урока:
1. Подготовката на учителя за учебната година се извършва в началото на самата
година. Проучва се учебната програма, извършва се запознаване с
особеностите на класа, с който ще се работи. Особено внимание трябва да се
отдели на: усъвършенстването на знанията по учебния процес ;
усъвършенстването на знанията по педагогика и психология ; запознаването с
положителния педагогически опит.
2. Подготовката на учителя за урока, за учебната тема се нарича конкретна
подготовка. Основните задачи, които учителят трябва да реши при
предварителната подготовка са : формулиране на темата; формулиране
образувателните и възпитаелните цели ; подбор на конкретния материал за
разработване на темата ; определяне структурата на избрания тип урок ;
определяне на методите и прийомите за всяка фаза на урока ; подготовка на
дидактическите средства и материали; определяне формата на контрола и
оценката на знанията, уменията и навиците ; точно определяне на мястото и
ролята на наблюденията, демонстрациите и опитите в рамките на урока.
3. Времето,което учителят трябва да използва за подготовка на урока е
различно,то варира между в зависимост от много обстоятелства: от от
подготовката на учебната година,от еродицията на учителя,от особеностите
на учебния материял,от развитието на учениците, от характера на
дидактическите цели, и т. н.
4. Подготовката на учителя трябва да завърши с урочен план.
Общи изисквания към урока
М.И. Махмутов формулира някоко правила- изисквания за организацията на урока:
?Да се определи целта,която трябва да се достигне,включваща
учебни,развиващи и възпитатели подцели
?Да се определи обемът и сложноста на учебното съдържание в съответствие с
поставента цел и възможностите на учениците.
?Да се определят дидактическите задачи на урока
?Да се подбере най-ефективното съчетание на методи и прийоми за обучение в
съответствие с целта
?Да се определи и обоснове структурата на урока
?Всички дидактически задачи да се разрешат в урока учителя да не сепренасят
върху домашната работа на учениците
Структурата на урока се детерминира главно от основните дидактически задачи:
разработването на новия учебен материал, затвърдяването на знанията,
формирането на умения и навици и проверката и оценката на знанията, уменията
и навиците. Структурата на урока трябва да изглежда така, че да реализира тези
основни задачи. Макроструктурата се определя от онези дидактиктически
задачи, които се решават постоянно от даден тип урок. Уроците от даден тип
имат еднакви макроелементи, еднаква макроструктура, защото предследват
еднаква дидактическа цел. Освен основната макроструктура всеки тип урок има
още една вътрешна микроструктура. Тази микроструктура е най-мобилна.
Нейната точна разработка дава възможност за гъвкаво използване на цялата
структура на урока. Основното й съдържание е технологията на обучението.
Характеристика на типовете уроци:
?Комбиниран урок – най-същественото при комбинирания урок е не самото
комбиниране на дидактическите задачи, а какво, с какво и как да се
комбинира. Структура – а)организиране на класа за работа и проверка на
домашните задачи; б) проверка (контрол) на усвоените по-рано знания; в)
разработване на новите знания, възприемане на нов материал; г) затвърдяване
на новите знания; д) даване на домашна работа.
?Урок за разработване и усвояване на нови знания учителя има няколко
възможности за разработване на новия учебен материал: а) учителят може да
излага сам целия предвиден материал, а учениците го осмислят или
затвърдяват в клас или вкъщи; б) учителят излага само основните въпроси, а
учениците самостоятелно усвояват останалия материал; в) учителят само
въвежда в съдържанието на урока, а учениците работят под негово
ръководство самостоятелно върху новия материал; г) урокът започва със
съобщения на учениците, а след това учителят обяснява същественото; д)
учителят само организира и насочва самостоятелната работа на учениците
върху новия материал; е) новите знания се съобщават с помощта на
технически аудиовизуални средства; ж) урокът за нови знания може да
протича под формата на лекция в последните класове от гимназиалния етап и
във висшите учебни заведения.
Макроструктура на урока за нови знания- 1-ви етап – актуализиране на
сетивния опит и опирните знания на учениците; 2-ри етап- мотивиране на
учебната дейност на учениците; 3-ти етап- съобщаване на темата, целите и
задачите на урока; 4-ти етап- възприемане и първично осъзнаване на новия
материал; 5-ти етап осмисляне на обективни връзки и отношения в
изучавания материал ; 6-ти етап – обобщаване и систематизиране на
знанията; 7-ми етап формулиране на изводи за урока; 8-ми етап – съобщаване
на домашните задачи.
?Урок за формиране на умения и навици в основата на този вид урок се
поставят различните видове упражнения- пропедевтически ( подготвителни),
встъпителни, пробни, тренировъчни, творчески упражнения.
Макроструктура: 1-ви етап- актуализиране на опорните знания и сетивния опит на
учениците; 2-ри етап- мотивиране на учебната дейност на учениците; 3-ти етап-
съобщаване на темата, целите и задачите на урока; 4-ти етап-изучаване на новия
материал (чрез встъпителни упражнения); 5-ти етап- първично приложение на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 апр 2021 в 00:18 студент на 43 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ИПФ - Сливен, специалност - Електротехника , випуск 2021
31 мар 2021 в 00:18 потребител на 48 години
06 мар 2021 в 16:13 учител на 41 години от Кюстендил - ПМГ "Проф. Емануил Иванов", випуск 2019
13 яну 2021 в 17:24 потребител на 28 години
04 яну 2021 в 16:21 студент на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
20 сеп 2019 в 20:19 ученик на 29 години от Велико Търново - 121 СОУ "Георги Измирлиев", випуск 2011
27 авг 2019 в 15:01 потребител
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Урока като контрол и оценка на знанията

Материал № 609737, от 31 яну 2011
Свален: 50 пъти
Прегледан: 97 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,096
Брой символи: 6,980

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Урока като контрол и оценка на знанията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала