Големина на текста:
Принципи на обучението
Терминът принцип означава основно положение, изходен пункт, предпоставка на
някаква теория, основополагащо начало. Под принцип се разбира въобще всякакво
основание, от което трябва да се излиза и от което трябва да се ръководим в
дейността. Принципите на обучението са изходни положения, определящи
дейността на учителя и характера на познавателната дейност на ученика. В теорията
и практиката те играят основополагаща роля. Те отразяват вътрешните съществени
страни на дейността на ученика и учителя и определят ефективността на
обучението в различните форми при различно съдържание и организация. Поради
това принципите на обучението изразяват определени обективни закономерности на
обучението. „Дидактически принципи се наричат основни изходни положения,
върху които се опират теорията и практиката на учебния процес. Тези изходни
положения са обусловени от целите и задачите, стоящи пред училището, а също и
обективните закономерности, установени от философията и науките, които изучават
процеса на възпитанието на човека. Принципите на обучението „разкриват
основните, изходните начала на обучението, определящи насочеността на учебния
процес и дейността на учителя в него”.
Под принципи на обучението се разбира система от основополагащи изисквания,
от които се ръководят при определяне на съдържанието, организацията и методите
на обучението в съответсвие с целта и общата задача на възпитанието, а също така
със закономерностите на процеса на обучението. Принципите на обучението са
основни положения, на които трябва да се опираме при преподаването на основите
на науките. Има много значения за понятието дидактически принцип. Те :
- определят дейността на училтеля и познавателната дейност на ученика;
-отразяват вътрешните съществени страни на дейността на учителя и ученика;
- изразяват закономерностите на обучението;
- са система от основополагащи изисквания за определяне съдържанието,
организацията и методите на обучението;
- са основни положения, на които се опират теорията и практиката;
- определят насочеността на учебния процес и дейността на учителя в него;
- са основни положения, на които се при преподаване основите на науките;
- са общи положения, прилагани в обучението;
Дидактическите принципи имат голямо значение за организацията и методите на
обучението, но твърдението, че те са основополагащи изисквания за определяне
съдържанието на обучението , се нуждае от уточняване. Между принципите за
подбор на съдържанието на обучението и дидактическите принципи има тясна
връзка, но те не може да се отъждествяват. Съществъват ясно обособени
дидактически принципи, които не може да се разглеждат като основополагащи
изисквания за подбор на съдържанието на обучението (например съзнателност,
индивидуален подход). Закономерностите са главното основание на принципите на
обучението. „Принципите на обучението се основават на неговите закономерности,
но логически не се извеждат от тях. В закономерностите се отразява, се описва
обучението такова, каквото то протича в действителност”. Дидактическите
принципи са основни, изходни положения за функционална технологична
организация на обучението, те не са опора за теорията и практиката на обучението,
а сами са част от теорията за функционалната организация на обучението, те са
фундаментална част от тази теория и йерархически изпълняват базисни функции.
Дидактическите принципи са присъщи на обучението, тяхното пълноценно
съблюдаване и реализиране може да оптимизира качествените характеристики на
обучението, да повишава ефективността му. Ако те не се съблюдават на приемливо
равнище, актът на обучението не може да се разгръща пълноценно във
функционален план, не може да се постигне задоволително реализиране на целите
на обучението. Произходът на принципите на обучението се обяснява по различни
начини. Съществува мнение, че принципите произтичат от
диалектикоматериалистическата теория на познанието. Тази гледна точка признава
родството между научното и учебното познание в процеса на обучението, но
пренебрегва своеобразието на познавателната дейност на учениците. Произходът на
принципите на обучението може да се обясни чрез анализа на спецификата на
обучението, на учебното познание (ученето на ученика) и да се предпоставят те като
изисквания за функционалното му организиране. Необходимо е да се подчертае, че
не е целесъобразно да се смесват общодидактическите принципи с принципите за
подбор на учебното съдържание. Тези принципи не може да имат еднакво естество,
не може да се разглеждат в една и съща глава, те не съвпадат дори когато изглеждат
еднакво формулирани, също съдържанието им е съвсем различно. Произходът на
тези два принципа е различен.
Смята се, че правилата на обучението произтичат от принципите, че те са по-частни
положения от тях. Принципите на обучението се разпространяват върху целия
процес на обучението, а правилата – само върху отделни страни или звена на този
процес. Правилата конкретизират принципа, подчиняват му се и определят
характера на отделните прийоми на дейност на учителя и ученика, които водят към
реализиране на принципите.
В отделните класификации, предложени от различни автори, се срещат обособени
като самостоятелни принципи принципът за ръководната роля на учителя,
принципът за колективизма, принципът за развиващия характер на обучението,
принципът на интереса, принципът за координирането на факторите, въздействащи
върху ученика, принципът за своевременност, принципът за продължителност,
принципът за единство на конкретното и абстрактното, принципът за плавност,
принципът за формиране и готовност в процеса на обучението.
У нас беше направен претенциозен опит да се предложи цяла „нова” система от
общодидактически принципи на обучението, я която се включват:
Комплексно-интегрален принцип;
Принцип за естетизация;
Дейностен принцип;
Прицип за оптималност; принцип за проблематичност; принцип за
комуникативност;
В тази „нова система” на дидактическите принципи се демонстрира пълно
объркване на феномени и категории на хуманитарния научен комплекс, ето защо тя
не се нуждае от специален и подробен дидактически анализ.
Характеристика на съдържанието на принципите:
?Принцип за нагледност – същността на принципа за нагледност се изразява в
обогатяване и разширяване на сетивния опит на учениците в уточняване на
сетивните им представи. В съвременната дидактика нагледността обхваща
всички видове възприятия. Класическото обособяване на принципа за
нагледност е свързано с имената Ян Амос Коменски, Й.Х. Песталоци и К.Д.
Ушински. В миналтото принципът за нагледност се е свързвал преди всичко с
пасивното съзерцателно отношение на ученика към нещата и явленията, а сега
все повече внимание се отделя на активното преобразущо отношение към тях.
До нагледи се стига, когато се тръгва от конкретното (наблюдението) и се върви
към абстрактното ( понятието, системата от понятия, теорията). Нагледът е
образно знание за сетивно доловим обект. Този принцип ни задължава да
обогатяваме учениците с възможно повече нагледи. Нагледността може да играе
и отрицателна роля, в процеса на обучение, защото при формиране на понятия е
възможно тя да отклони вниманието от съществените признаци на
наблюдаваните явления. Нагледността се обуславя от особеностите нс

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2021 в 19:27 родител на 39 години
03 юни 2021 в 09:08 учител на 41 години
11 фев 2021 в 19:00 ученик на 22 години от Бяла - ОУ "Отец Паисий", випуск 2020
14 ное 2020 в 23:52 потребител
23 юли 2020 в 23:20 студентка на 42 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - СДК, випуск 2021
03 окт 2019 в 13:39 студент на 37 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогика, специалност - Педагогика, випуск 2020
01 окт 2019 в 19:49 родител на 46 години
22 сеп 2019 в 10:57 учител на 43 години от Пловдив - ОУ "Панайот Волов", випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Методи на обучението

Материал № 609736, от 31 яну 2011
Свален: 107 пъти
Прегледан: 162 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,498
Брой символи: 16,312

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи на обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала