Големина на текста:
Възпитателен процес.(ВП)
Същност. Структура и съдържание на ВП.
ВП се реализира чрез възпитателна дейност(ВД), възпитателно
взаимодействие(ВВ), възпитателни отношения (ВО) и възпитателна
система (ВС) . ВД е вид педагогическа дейност, съвкупност от
възпитателни действия и състояния. В нея се разграничават две страни
външна (дей-ствена) и вътрешна(процесуална). ВД означава още
действия на педагогическите субекти за постигане на възпитателни
цели. Субектите на ВД са най-вече учителят и родителят. ВД не е
идентично с възпитателна работа. Понятието ВД има по-широк обхват.
Учебната,трудовата, физи-ческата и други дейности влизат в сложни
взаимоотношения помежду си. ВВ е проява на сложни взаимодействия
между личности. ВП се реа-лизира в определена ВС и за оптималното
му протичане, трябва тази система да е добре организирана и
управлявана. Педагогическият модел на ВП включва целенасочено,
систематическо и специално организирано взаимодействие, между
субектите на възпитанието, между обществото и личността , между
индивида и социалните общности. ВП означава ефективна организация
на педагогическите дейности и взаимоотношения, усвояване на
социален опит, съзнателно самоизменение на личността, проява на
висока духовна и физическа активност на възпитателите и
възпитаваните. Цел на ВП е формиране на високо съзнание и
самосъзнание, на социална позиция, физически и делови,
моралноволеви и общокултурни качества у подрастващото поколение.
Също така формирането на ценностна система, която да позволява на
личността да се адаптира към новите социални условия, да реализира
своя творчески потенциал в съвременното демократично и гражданско
общество. ВП в една или друга степен протича като единство от
възпитание и превъзпитание. Когато правим съпоставка между
процесите на обучение и възпитание е добре да споменем някой
специфични особености и различия по птношение на тяхното
съдържание и форми на осъществяване. В съдържанието на обучението
преобладава формирането на научни представи, понятия, закони,
теории, овладяването на специални и общо учебни умения и навици. В
съдържанието на възпитанието преобладава формирането на
убеждания, норми, идеали, социално значими отношения, установки,
мотиви. Също начини и правила на обществено ценно поведение от
политически, наравствен, трудов, естетически и хигиенен характер.
Процеса на обучение протича като правило в строго оформена учебна
1
група, в съответствие с учебния план, докато процеса на възпитание в
училище не е регламентиран. Съдържанието и формите на възпитание
са вариабилни. Ефективността на възпитателният процес се установява
много по-трудно за разлика от ефективността на учебния.
В процеса на социализация, подрастващите усвояват социални и
култучни ценности. Възпитанието спомага за пълноценна
интериоризация и екстериоризация на тези ценности и по този начин
повишава тяхната роля в духовното формиране на децата и юношите.
Възпитанието може да изпълнява ролята на защитен механизъм срещу
стихийните въздействия на социалната среда върху личността. Чрез
целенасочена ВД може да се преосмисля усвоения отрицателен опит от
децата и да се коригира тяхното поведение. Възпитанието и обучението
са фактори съдействащи за постигане на по-висока социална зрелост.
Един от най сложните въпроси, свързани с изясняването на същността,
логиката и структурата на ВП е този за неговите етапи. Най-разгърнато
определение на етапите на ВП е на Т. А. Илина. Тя разглежда следните
етапи:
- запознаване на учениците с общите норми и изисквания;
- формиране на отношение към нормите и правилата на поведение у
учениците и осъзнаване на необходимостта от тяхното спазване;
- формиране на правилни възгледи и убеждения, характеризира се с
готовността на личността да заема определена позиция, да отстоява
своите разбирания, да проявява волева активност и последователност в
изпълнение на набелязаните цели;
- формиране на обща насоченост на личността, проява на устойчивост в
нейното поведение, усвояване на система от привички;
- самовъзпитание и самоусъвършенстване, способност на личността да
се самооценява и самоконтролира своята дейност и поведение.
Друг автор определя етапите на ВП, в зависимост от възрастовата
характеристика на подрастващите:
- подражние-характерно за предучилищната и начална училищна
възраст;
- послушание-като подражава на положителните образци и общувайки
с хората, детето разбира защо трябва да бъде послушно и да спазва
правилата на послушанието, като тези правила не бива да водят до
ограничаване на самостоятелността, инициативата и свободата на
детето;
- самостоятелно преценяване на дадена ситуация и взимане на
съответното решение-етапа е характерен за деца от средната училищна
възраст;
2
- относителна самостоятелност на поведението-характерен е за
юношеската възраст. Засилена самостоятелност и активност на
юношите, критична оценка на поведението на другите, самоанализ на
собствените действия и постъпки, остро осъждане на
несправедливостта, лицемерието, на негативните прояви на хората;
- надрастване на съществуващите обществени отношения-характерен е
за младежката възраст. Това е най-висшият етап на възпитанието и се
отличава с формиране на идеала и социалната позиция и
професионалната реализация у младежите.
Малковска включва в структурата на ВП следните компоненти:
- цели на възпитанието;
- съдържание на възпитанието, отговарящо на целите;
- форми и методи за реализация на целите и съдържанието;
- очаквани резултати;
- уловия, влияещи върху ефективността на ВП.
В съдържанието на възпитанието се включват следните пет основни
компонента, съставни части или сфери:
1. Умствено и светогледно възпитание.
2. Нравствено възпитание.
3. Трудово възпитание.
4.Естетическо възпитание.
5. Физическо възпитание.
Разработват се още и следните проблеми на възпитанието-
икономическо, правно, екологическо, здравно, като здравното включва
и половото възпитание. Има научни основания религиозното
възпитание да се обособи като самостоятелно комплексно направление.
За правилния подбор на съдържанието на възпитанието(СВ) и
оптималното му въздействие е необходимо да се спазват следните
изисквания:
- СВ да отговаря на целите и задачите, определени от Конституцията на
Република България и други ръководни нормативни документи;
- СВ да се подбира според възрастовите и индивидуалните особености
и възможности на подрастващите;
- СВ да се подвира така, че в различните му форми да се проявява
индивидуален и диференциран подход към учениците, според техните
интереси, потребности и възпитаност;
- СВ във всичките си сфери да бъде съобразено с изискванията,
произтичащи от принципите на възпитание;
- СВ да е правилно дозирано;
- СВ да се подбира с творчество и гъвкавост;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възпитателен процес

Материала е предназначен за студенти с педагогически профил...
Изпратен от:
danibonstoyanov
на 2011-01-30
Добавен в:
Реферати
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
370 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Възпитателна система. Възпитателен процес


Съществуват много и най-различни определения за системата и съвременните автори, когато говорят за система, говорят за неща, които имат своята същност, съдържание, структура, функции и т.н. много от тях говорят, че възпитателната система е сложно...
 

Цели на възпитанието


Характеристика на целта на възпитанието. Целта на възпитанието е проектираното в бъдеще състояние на личността- формирането с възпитателни средства на физическите качества, на интелектуалните способности, на нравственото отношение и поведение...
 

Тест по теория на възпитанието


ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА : ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО.С примерни въпроси и отговори...
 

Възпитателен процес – същност, етапи, цели


Същност – може да се дефинира като целенасочен, организиран процес на въздействие, при който се променя цялостно личността – т. е. последователният ред на формиране на обединението. Различава се от социализацията по своята целенасоченост...
 

Възпитателен процес - същност и особенности


Възпитателният процес е целенасочен и социално детерминиран още в най-ранния етап от развитието на човешкото общество. В процеса на общата дейност и борба за оцеляване (във всичките и форми) се поражда потребност от предаване на съществуващия трудов...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Възпитателен процес

Материал № 608900, от 30 яну 2011
Свален: 370 пъти
Прегледан: 668 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,262
Брой символи: 15,916

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възпитателен процес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала