Големина на текста:
Въпросът за сигурност - един от централните проблеми в теорията и практиката
на международните отношения и общественици. С нея един или друг начин
свързани всички въпроси на международната политика. Етнически племена,
етноси, политики, империи и държави през цялата история на човечеството не
спира враждуващите помежду си. Ето защо, политици и мислители дълго време
мислех за това как да се избегне заплахата от нападение на съседите си, какво
трябва да бъде средство за противопоставяне. Създадено всички нови
оръжейни системи са разработени различни стратегии. Една от основните
функции на международните отношения, анархия на международната среда. Тя
дори с резерви (макар и понякога много сериозни) се признава от всички
изследователи и е свързано с нерешените проблеми на сигурността. Макар да
има сигурност на държавата не може да бъде пълно или абсолютно, но
относително и винаги ще бъдат зависими от политическата воля "кралете".
Разбира се, отношенията не са ограничени до междудържавно сътрудничество
и международната политика - да външнополитическите дейности на държавата.
Но би било грешка да се подценява ролята, която членки продължават да
играят при оценката на предизвикателствата и възможностите на външния
свят, за адаптиране на страната в международна среда, за да запази своята
идентичност, защита на ценности, с други думи, по националната сигурност в
най-широкия смисъл на думата. Това е особено вярно в съвременния
глобализиращ се свят, където "икономизацията, информация и
демократизацията на международните отношения създава безпрецедентни
възможности за развитие, но в същото време направи системата по-уязвими
към тероризъм, оръжия за масово унищожение може да има война
информация" (Стратегия за Русия, 2.13. ).
Какво е международната сигурност, какви са предимствата и недостатъците на
основните теоретични парадигми, в смисъл на думата? Какво е въздействието
върху международната сигурност, глобализацията на световното развитие? И
накрая, това, което отличава съвременната концепция за международната
сигурност от традиционните? Тези въпроси се обсъждат в тази глава.
Понятието "сигурност" е тясно свързана с категорията на "националните
интереси". Нещо повече, първият е получен от втория. Националната сигурност
е проектиран преди всичко за осигуряване на гаранции за неуязвимост основни,
жизнени интереси, националния суверенитет, териториалната цялост
gosudarsva нация, за защита на населението му - това е, тези интереси, в името
на които би било по-скоро борба от компромис. С други думи, националната
сигурност е стратегия, насочена към осигуряване на жизнените интереси на
нацията-държава. Това е класически, реалистичен подход към проблема
Спомнете си, че от гледна точка на политическия реализъм, международни
отношения, там са думи на Р. Арон, "в сянката на войната." В отсъствието на
най-висшата власт, една контролна дейност на държавата, да се постигне и
защита на техните интереси могат да разчитат на собствените си. Neorealism,
както вече споменахме, в тази връзка е малко по-далеч и въвежда понятието
"зрели анархия", според което международните институции, както и
произведените от техните правила и разпоредби, смекчаване на последиците
от евентуален сблъсък на обществения интерес и до известна степен
констатациите на международните отношения от сянката на войната . Нео-
1
реалисти твърдят, че националните интереси и националната сигурност е тясно
свързан със структурата на международната система. Въпреки това, основните
средства за постигане и защита на националната сигурност и с реализъм и нео-
реализъм признава правото (особено в своята военно-политическото
измерение), като основен инструмент за гарантиране на международната
сигурност, съотношението на силите.
Друга съществена характеристика на реалист разбиране за сигурността е, че
той е преди всичко защита на природата; за сигурност се счита за липса на
опасност статут. Това разбиране за сигурността оставя в сянка, често
подценявана, а в някои случаи и като цяло игнорира стойността му като
съвкупност от мерки за осигуряване на не-застрашаващо състояние. Както се
вижда от НС Kosolapov, подценяването на сигурността аспект, тъй като
конкурентноспособност на националните държави в борбата за оцеляване и
развитие е подценяване на "спасителни" аспект на сигурността може да доведе
до най-сериозните по-късно. Съветският съюз се дава приоритет на развитието
на военните си способности и домашни разузнаване, и все още е рухнала не
заради, на която силно охранявана: няма нападения от външни врагове и от
вътрешни машинации, но и от остър недостиг на жизнеспособността на
системата
От гледна точка на политическия реализъм, главно действащо лице на
националната и международната сигурност - държавата. Това е основната
връзка, причина и следствие, основната причина (източник на заплахи) и се
надявам в съотношението на заплахата - сигурност.
Студената война (и това е приликата му с всяка война) допринесе за
разширяване на ролята на държавата, увеличаване на неговата стойност и
сила на бюрокрацията. Реалист концепция са в основата на изграждането на
структурите за сигурност в конфронтацията между Изтока и Запада. Това личи
не само в постоянното разширяване и качествено подобряване на военна сила,
но и специално внимание на стратегията на ядрено възпиране
Горното не трябва да се тълкува като признаване на абсолютната доминация
на реалист парадигма в разбирането за сигурността по време на Студената
война. Извън стратегически изследвания, изучаване на отношенията Изток-
Запад, реалист подходи дори и тогава не се смятат за напълно адекватни.
Предпочитание се дава на по-широко разбиране на сигурността. Рискът от
ядрена война, че нарастващата взаимозависимост, налагане на ограничения
върху използването на военна сила, както и на етични въпроси, свързани с
положението на взаимно гарантираното унищожение, всички тези проблеми
води до развитието на алтернативни мнения. Тези мнения, особено към края на
Студената война, са все по-разпространено. Видно място в новия чувство за
сигурност се идеята за неделимостта и взаимната сигурност: сигурност се
разглежда като цяло. Намаляване на безопасност, от една страна, от тази
гледна точка, неизбежно предизвиква намаляване на нивото на сигурност, от
друга.
Продължава да съществува и развива разбиране за сигурност въз основа на
либерално-идеалист парадигма. Спомнете си, че една от основните проблеми в
тази парадигма е идеята за международно сътрудничество на основата на
общочовешките ценности и общи интереси. От тази гледна точка, представлява
заплаха за сигурността са тези международни участници, които отказват да
2
сътрудничат, нарушават общоприетите морални и законови норми.
Централното понятие в либерал-идеалист парадигма - универсални
разоръжаване и колективна сигурност, основният предмет на дейност са
включени вагон, както и неотменими права на индивида. За колективна
сигурност - единственият начин за преодоляване на Дилемата на сигурността,
която минава през създаването и укрепването на международните институции
(особено чрез засилване и по-нататъшно развитие на системата на ООН), по-
нататъшно подобряване на международното право, че спазването на
общоприетите норми за морал (виж, например: Кларк края Sohn. 1962 г.).
Идеята за "колективна сигурност", е било издадено политически статут по
време на литиево нации от 1970 г. насам. не само привлича вниманието на
изследователите, но също така има богат валута в политическите среди,
участващи в разработването и изпълнението на стратегията на
международната сигурност и в двете суперсили, както и в авторитетни
междуправителствени организации (ООН, ОССЕ, НАТО, Световната търговска
организация и други), както и неправителствени (напр. , SIPRI) организации в
общността ", специалистите по сигурност", тъй като те са известни френски
изследовател Г. Биго
През тези години, роден и други подобни понятия, изброени сигурност.
Например, идеята за "общо» сигурност (общата политика за сигурност), за
разлика от възпиращ стратегия. "Общата политика за сигурност" са
дългосрочни държавни облигации, като се отчитат загриженост за сигурността
си от други държави, както и да работят заедно по различни фронтове, за да
увеличи максимално степента на взаимозависимост между народите. Друго
понятие - понятието за "общо и колективна защита." Тя се отнася за обща
защита на общността за безопасност (например, НАТО и СТО) срещу външна
агресия.
И накрая, през 1970-те. се появи и идеята за "цялостен» сигурност (мерки за
сигурност) или "универсална» сигурност (общата сигурност), които се считат за
алтернатива на националната сигурност и като средство за даване на нов и по-
широка рамка за сътрудничество за стабилизиране на международната
система. Пълното и / или общата безопасност - феноменът на многомерни: те
да се съсредоточат не само на политическите и дипломатически спорове (които
често водят до конфликт), но и от фактори като слабо развита икономика,
конфликти търговия, неконтролирани движения на населението, състоянието
на околната среда, трафика на наркотици, тероризъм и правата на човека.
Въпреки това, основните и най-работещи в този комплекс е концепцията за
колективната сигурност. Под него е ситуация, в която всички членове на една
общност за безопасност се откаже от използването на сила в отношенията
помежду си и се съгласяват да предоставят помощ за всяка държава-
участничка, която е била нападната от друга държава от тази общност.
Основната посока на теоретичните изследвания и политически усилия,
насочени към преодоляване на безизходно положение, че е възникнала в
резултат на надпревара във въоръжаването (най-концентриран израз на
Студената война), е насочена към създаване на цялостна система за
колективна сигурност, под егидата на ООН. Освен това разследването показа,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Аспекти на сигурността

Въпросът за сигурност - един от централните проблеми в теорията и практиката на международните отношения и общественици. С нея един или друг начин свързани всички въпроси на международната политика...
Изпратен от:
mazaroff
на 2011-01-28
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
204 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Готовност на Българската армия за реакция при терористичен акт


Курсова работа относно Национална сигурност. Предназначена за студенти специалност свързана със сигурността...
 

Национална сигурност


Ролята на средства за масово осведомяване в политиката за национална сигурност Сигурността е характеристика на всяка система, състояща се в нейната...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по международна сигурност
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Изпитен тест по "Международна сигурност" в Софийския университет. Преподаватели: проф. П. Пантев, проф. Г. Стефанов. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
131
1
1 мин
15.06.2012
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Аспекти на сигурността

Материал № 607974, от 28 яну 2011
Свален: 204 пъти
Прегледан: 302 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 36
Брой думи: 18,241
Брой символи: 112,474

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Аспекти на сигурността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения