Големина на текста:
Българската икономика се интегрира все по-силно с европейските,
което се потвърждава от нарасналия обмен на стоки, от повишените
капиталови потоци и от по-големия брой пътувания. Освен това
законодателството на страната става все по-близко до това в ЕС. По тази
причина решенията на Европейската комисия и на Европейската
централна банка (ЕЦБ) ще имат по-голямо въздействие върху
българските компании. Европейският съюз не значи автоматично
увеличаване на доходите на гражданите,но съдейства за подобряване на
работата на голяма част от институциите –съдебна система, спазване на
права на собственост, контрол при изразходване на публични средства.
Изграждането на ефективна институционална среда е необходима
предпоставка за икономическо развитие и разгръщане на
предприемачеството. В същото време трябва да се задълбочат
дискусиите по отношение на водената от ЕС политика в редица области
– като преразпределение на средства през публичния сектор и
регламенти на пазара на труда.
Състоянието на социалните системи в България е показател не са-
мо за равнището на развитие на нацията и за това доколко сме се
приближили към европейския модел (пред който стоят редица
предизвикателства), но и за чисто технологичната готовност да се
възприеме общата икономическа и социална политика на Европейския
съюз. Заетостта е основен източник на средства за формиране,
поддържане и развитие на социалната система. Чрез нея се осигурява
възможност за доходи от труд, достъп до социално осигуряване и
здравни услуги, за развитие на образователните и професионалните
качества на работната сила. Заетостта има пряко отношение към
възпроизводството на определен социален статус, до-колкото заетостта
на родителите в семейството намалява значително риска от бедност и
социална изолация на децата, докато безработицата и бедността на
родителите са потенциален риск за бедност и на децата в семейството. В
контекста на тези общи зависимости нарастването на заетостта и по
вишаването на нейното качество са сред основните предизвикателства
пред България в периода след присъединяването є към ЕС.
Преструктурирането на икономиката, макроикономическата и
финансовата стабилизация и постигането на високи и устойчиви темпове
на икономически растеж са едни от основните цели на прехода на
България към функционираща пазарна икономика. В стратегията за
структурна трансформация важна роля заемат малкият и средният
бизнес (МСБ). Създаването на значителен сектор от МСБ дава
възможност за ускоряване на преструктурирането и адаптирането на
българското стопанство към изграждащата се нова среда в Европейското
икономическо пространство. Участието на малките и средните
предприятия (МСП) в националните стопански структури и тяхната роля
като инструмент на икономическата политика обуславят необходимостта
от по-задълбоченото им изследване. Това е свързано и с мястото на МСБ
в решаването на определени социално-икономически проблеми на
присъединяването към ЕС, с неговото функциониране и възможности за
институционално и финансово стимулиране. Някои от ограниченията,
свързани с външната среда (институционална, законова и икономическа)
са:
- липса на благоприятен законодателен климат за развитието на МСБ;
- националната, регионалната и местната администрация;
- незадоволително състояние на инфраструктурата;
- проблеми с информацията, липсата на компютри и достъп до глобални
информационни мрежи;
- нелоялна конкуренция, корупция и престъпност;
- затруднен достъп до кредитиране;
- високо данъчно равнище и др.
Негативните икономически и социални процеси при прехода от едни
икономически структури към други изискват от държавата вземане на
бързи, решителни и конкретни мерки за тяхното спиране. По отношение
на малкия и средния бизнес може да се откроят следните нерешени
проблеми:
- все още не е осъзната напълно ролята на МСБ в процесите на
преструктуриране на стопанството, както и възможностите му да
служи като двигател на евентуален бъдещ икономически растеж;
- в широко прокламирани стратегии и проекти за подкрепа на
предприемачеството липсва яснота за това, какво точно да се прави за
МСБ, до каква степен е важен той за България и как конкретно да се
стимулира развитието му;
- липсва систематична държавна подкрепа и координация на национално
и местно ниво за развитие на МСБ;
- в новоприетите закони и документи, насочени целево към нуждите и
подкрепата на МСБ съществуват сериозни слабости.
Всичко това показва, че България се нуждае от по-ясна, по-
целенасочена и действена политика по отношение на МСБ.
Наред с определящото влияние на външната среда върху МСП и
предприемачеството върху тяхното състояние и развитие значително
въздействие оказват и характеристиките на отделните МСП. За
съжаление във всички страни на ЦИЕ с много малки изключения
вътрешните характеристики на предприятията дават определено
негативно отражение върху развитието на сектора на малкия и средния
бизнес и предприемаческата дейност. Може да се каже, че в определени
случаи липсва и предприемаческа култура.
Сред най-важните проблеми тук могат да се посочат:
- липсата на стабилно, уверено предприемаческо отношение към
бизнеса, вкл. на етичност и социална отговорност (значителна част от
МСП развиват и непозволена дейност, не плащат данъци и други
дължими такси, социални осигуровки и т.н.);
- налице е слаба квалификация на предприемачите собственици и на
мениджърите, както и на останалия персонал на МСП. Много от
предприемачите не искат да делегират права и отговорности, което
затруднява управлението на предприятията, особено в перспективен
план;
- няма развити системи за контрол и бюджетиране в огромната част от
МСП, което при честите промени във външната среда поставя
предприятията на ръба на банкрута;
- не се прилагат ефективни методи и инструменти за следене на пазара
и изискванията на потребителите (липсват маркетингови информационни
системи); това важи още повече, когато се излиза на международния
пазар и се търсят подходящи партньори за съвместна дейност;
- твърде малко се ползва консултантска помощ, която в повечето
случаи се смята за излишна;
- значителен брой МСП, с потенциал за растеж, имат сериозни проблеми
с неговата реализация.
Налице е потребност от изграждане на мрежи на местно и
регионално равнище със стратегическата способност да се съсредоточат
върху ключови области като увеличаване на заетостта, технология,
сдружения. Според съвременната икономическа теория основното, което
движи всеки пазар, е търсенето. Ако МСБ иска да бъде

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Значение на МСБ за България

В широко прокламирани стратегии и проекти за подкрепа на предприемачеството липсва яснота за това, какво точно да се прави за МСБ, до каква степен е важен той за България и как конкретно да се стимулира развитието му....
Изпратен от:
Николай Колев
на 2011-01-26
Добавен в:
Курсови работи
по Предприемачество
Статистика:
59 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
значение на публичния сектор за българската икономика
добавена от annateneva 20.10.2014
0
3
отговорете на въпросите
добавена от genimexchooo 30.12.2018
1
23
системи за управление на проекти
добавена от ivma_abv_bg 19.03.2015
1
6
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 8 клас
Изходен тест по предприемачество и технологии за 8. клас за проверка на знанията на учениците, придобити през учебната година. Може да се използва и като входен за 9. клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Катя Николова преподавател
(Лесен)
24
5
1
5 мин
30.07.2020
Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 5 курс
Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество
(Труден)
10
8
1
1 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Значение на МСБ за България

Материал № 606734, от 26 яну 2011
Свален: 59 пъти
Прегледан: 92 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,898
Брой символи: 12,719

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Значение на МСБ за България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 404

виж още преподаватели...
Последно видяха материала