Големина на текста:
З А П И С К И
по
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА
АВТОМАТИЗАЦИЯТА
-1-
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ВИДА НА ЕНЕРГИЯТА НА
СИГНАЛИТЕ
Обобщена блокова схема на преобразуватели на вида на енергията на
сигналите
Значителна част от средствата за получаване на информация са и органи
за първичното й преобразуване. Видът на енергията на входните и изходни им
сигнали не винаги съвпада. Видът на енергия е характерен признак при
класификацията на техническите средства за автоматизация. По този признак
може да се разграничат три вида системи:
а) електрическиизползват енергията на електрически сигнали;
б) пневматичниизползват енергията на налягането на въздух;
в) хидравличниизползват енергията на налягането на масло, създадено
от хидроагрегат.
При създаването на системи за управление, особено е важно разумното
съчетаване на устройствата така, щото при дадените конкретни условия в най-
голяма степен да проявяват своите положителни свойства. Системите за уп-
равление, в които намират приложение средства, основаващи се на използва-
нето на сигнали с различен вид енергия представляват комбинирани системи.
Характерна черта на преобразувателите на вида на енергията на сигнали-
те (ПВЕС) е това, че входните и изходните им сигнали се различават един от
друг по вида на използваната енергия.
ПВЕС са устройства, предназначени за съчетаване на средствата за авто-
матичен контрол и управление, отнасящи се към различни системи. ПВЕС се
наричат още междусистемни преобразуватели.
Структурата им често е сходна със структурата на първичните преобра-
зуватели (датчиците, чувствителните елементи). Необходимо е да се подчертае,
че при първичните преобразуватели преобразуването на вида на енергията не е
самоцел. Твърде често при тях входният и изходният сигнали имат една и съ-ща
-2-
природа. Независимо от фунционалните различия, твърде често се използ-ват
едни и същи физически принципи и технически идеи.
Различават се следните шест групи ПВЕС:
1) eлeктропневматични;
2) електрохидравлични;
3) пневмоелектрически;
4) хидроелектрически;
5) хидропнвматични;
6) пневмохидравлични.
Разбира се, не всички шест групи са намерили еднакво разпространение.
Въз основа на анализа на конкретните схеми на ПВЕС може да се със-
тави обобщена блокова схема, показана на фиг. 1. Входният сигнал ВС, подле-
жащ на по-нататъшно преобразуване, постъпва на входното устройство ВУ.
Фиг. 1. Обобюена блокова схема на ПВЕС
Когато на входа постъпват два и повече сигнала се използва сумиращ
елемент СЕ. Входното устройство си взаимодейства с изходното устройство
ИУ, което формира изходния сигнал ИС. При необходимост се включва и
усилвател У. Ако трябва да се изпълняват по-сложни операции от събиране и
изваждане, се въвежда математичен блок МБ. За подобряване на динамичните и
статични характеристики в много ПВЕС се използва обратна връзка ОВ.
Естствено, не всички елементи от обобщената схема се съдържат във
всеки преобразувател. Някъде някой от посочените блокове ще присъстват в
неявен вид, а другаде съвсем ще отсъстват.
Електропневматични преобразуватели

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 окт 2021 в 13:32 студент на 39 години от София - Технически университет- София, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Автоматизирани системи за управление на технологични процеси


Системата представлява множество от елементи, намиращи се в определени отношения и връзки помежду си и образуващи единно цяло. Класификацията на системите се извършва на базата на различни, съществени за тях, признаци...
 

Моделиране и изследване на САР с двупозиционен регулатор


Регулиращото въздействие при позиционните регулатори може да приема само определен брой стойности, съответстващи на броя на позициите. От тук идва и наименованието на регулаторите и системите – позиционни. Те могат да бъдат двупозиционни, трипозиционни...
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Технически средства за автоматизацията

Материал № 605864, от 25 яну 2011
Свален: 516 пъти
Прегледан: 832 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Лекция
Брой страници: 233
Брой думи: 10,272
Брой символи: 66,065

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технически средства за автоматизацията  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала