Големина на текста:
З А П И С К И
по
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА
АВТОМАТИЗАЦИЯТА
-1-
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ВИДА НА ЕНЕРГИЯТА НА
СИГНАЛИТЕ
Обобщена блокова схема на преобразуватели на вида на енергията на
сигналите
Значителна част от средствата за получаване на информация са и органи
за първичното й преобразуване. Видът на енергията на входните и изходни им
сигнали не винаги съвпада. Видът на енергия е характерен признак при
класификацията на техническите средства за автоматизация. По този признак
може да се разграничат три вида системи:
а) електрическиизползват енергията на електрически сигнали;
б) пневматичниизползват енергията на налягането на въздух;
в) хидравличниизползват енергията на налягането на масло, създадено
от хидроагрегат.
При създаването на системи за управление, особено е важно разумното
съчетаване на устройствата така, щото при дадените конкретни условия в най-
голяма степен да проявяват своите положителни свойства. Системите за уп-
равление, в които намират приложение средства, основаващи се на използва-
нето на сигнали с различен вид енергия представляват комбинирани системи.
Характерна черта на преобразувателите на вида на енергията на сигнали-
те (ПВЕС) е това, че входните и изходните им сигнали се различават един от
друг по вида на използваната енергия.
ПВЕС са устройства, предназначени за съчетаване на средствата за авто-
матичен контрол и управление, отнасящи се към различни системи. ПВЕС се
наричат още междусистемни преобразуватели.
Структурата им често е сходна със структурата на първичните преобра-
зуватели (датчиците, чувствителните елементи). Необходимо е да се подчертае,
че при първичните преобразуватели преобразуването на вида на енергията не е
самоцел. Твърде често при тях входният и изходният сигнали имат една и съ-ща
-2-
природа. Независимо от фунционалните различия, твърде често се използ-ват
едни и същи физически принципи и технически идеи.
Различават се следните шест групи ПВЕС:
1) eлeктропневматични;
2) електрохидравлични;
3) пневмоелектрически;
4) хидроелектрически;
5) хидропнвматични;
6) пневмохидравлични.
Разбира се, не всички шест групи са намерили еднакво разпространение.
Въз основа на анализа на конкретните схеми на ПВЕС може да се със-
тави обобщена блокова схема, показана на фиг. 1. Входният сигнал ВС, подле-
жащ на по-нататъшно преобразуване, постъпва на входното устройство ВУ.
Фиг. 1. Обобюена блокова схема на ПВЕС
Когато на входа постъпват два и повече сигнала се използва сумиращ
елемент СЕ. Входното устройство си взаимодейства с изходното устройство
ИУ, което формира изходния сигнал ИС. При необходимост се включва и
усилвател У. Ако трябва да се изпълняват по-сложни операции от събиране и
изваждане, се въвежда математичен блок МБ. За подобряване на динамичните и
статични характеристики в много ПВЕС се използва обратна връзка ОВ.
Естствено, не всички елементи от обобщената схема се съдържат във
всеки преобразувател. Някъде някой от посочените блокове ще присъстват в
неявен вид, а другаде съвсем ще отсъстват.
Електропневматични преобразуватели

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
dokudoku написа на 14 сеп 2011 ОТГОВОРИ
потребител на 22 години
кой е водил тези лекции? Това си направо цяла книга!
Последно сваляне: на 14 сеп 2011
 
Подобни материали
 

Автоматизирани системи за управление на технологични процеси


Системата представлява множество от елементи, намиращи се в определени отношения и връзки помежду си и образуващи единно цяло. Класификацията на системите се извършва на базата на различни, съществени за тях, признаци...
 

Моделиране и изследване на САР с двупозиционен регулатор


Регулиращото въздействие при позиционните регулатори може да приема само определен брой стойности, съответстващи на броя на позициите. От тук идва и наименованието на регулаторите и системите – позиционни. Те могат да бъдат двупозиционни, трипозиционни...
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Технически средства за автоматизацията

Материал № 605864, от 25 яну 2011
Свален: 518 пъти
Прегледан: 838 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Лекция
Брой страници: 233
Брой думи: 10,272
Брой символи: 66,065

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технически средства за автоматизацията  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала