Големина на текста:
Шпакловане
Дори относително дебел слой грунд повтаря профила на повърхността. За постигане на
геометрично правилна стена, можете да положите слой мазилка или да залепите листови
материали. Окончателното изравняване на геометрически правилните стени, обаче, се осъществява
с шпакловка, която се шлифова до получаване на идеално гладка повърхност. Съвременните
шпакловки представляват сухи смеси, които се разреждат с вода, или готови за използване
пастообразни вещества. Делят се на изравняващи (груборелефни) и финишни.
Първите са предназначени за предварително изравняване на повърхността. Те се нанасят в слой с
дебелина от 0.5 до 2.5мм за една ръка. Първият пласт трябва да бъде достатъчно еластичен, за да
не се свие и разпука след изсъхване. Финишните шпакловки служат за отстраняване на малки
дефекти при окончателно изравняване на повърхността. Нанасят се в тънък слой – обикновено не
повече от 1мм. Материалите, които се полагат в най-тънки слоеве (0.1-0.2мм), се наричат
суперфинишни. Те се слагат в няколко пласта с междувременно изсушаване. Важно е да се
отбележи, че общата дебелина от слоевете не трябва да надвишава максимално допустимата за
дадената шпакловка. За всяка марка тя е специфична и задължително е означена на опаковката на
продукта. Ако това изискване не се спази, има опасност повърхността да се напука.
Най-добрите съвременни сухи шпакловки се произвеждат на основата на гипс или цимент. Те
задължително са модифицирани с полимери, което обезпечава по-добро прилепване на материала
към основата, еластичност, водоустойчивост, лесна обработка и повишава трайността на нанесения
слой.
Гипсовите шпакловки се използват само в сухи помещения. Те се отличават с висока пластичност и
белота. Съставите на основата на гипс днес са много разпространени. Бързо изсъхват и гарантират
удобно нанасяне и лесно шлифоване.
Шпакловките на циментова основа не отстъпват на гипсовите по отношение на лекота при работа.
Те обаче имат повишена влагоустойчивост и могат да се използват както в сухи, така и във влажни
помещения. Шлифоването на циментова шпакловка се прави 1-2 дни след нанасянето. Добре е да
се знае, че с течение на времето тя става много здрава и след един месец трудно се поддава на
обработка.
Висококачествените състави се характеризират с малко сечение на гранулите на сухата фракция.
За изравняващите шпакловки диаметърът на частиците е около 0.6мм, а за финишните – 0.1мм.
Това дава възможност повърхността на стените и таваните да стане идеално равна и гладка. Освен
това в състава на шпакловките влизат редица химични добавки, които повишават тяхната
устойчивост и адхезионни свойства, обезпечават равномерното изсъхване на сместа и впоследствие
еластичността на готовия слой.
Шпакловачните смеси се подготвят за нанасяне по инструкциите на производителя, непосредствено
преди работа и са годни за приложение в определен период от време (този показател е специфичен
и зависи от състава на материала). Всеки производител е длъжен да обозначи на опаковката срока
на годност на състава, от момента на приготвянето му до момента, когато еластичните му свойства
(способността за равномерно разпределяне на шпакловката в тънък слой) започват да са губят. При
повечето съвременни шпакловки отвореното време е доста широко - от 5 до 24 часа. Това
позволява да се избегне преждевременното изсъхване и повишения разход на материал. Има
достатъчно време за робота и не се налага често приготвяне на нови порции.
Шпакловката е наложителна, особено ако стената ще се боядисва, или ако върху нея ще се лепят
тапети. Към по-гладката, шпаклована и шлифована, повърхност тапетите прилепват по-добре и
връзката между основата, лепилото и тапета е по-здрава. Шпаклованата стена попива лепилото
равномерно и външният вид на тапетите след залепянето им е еднороден, без дефекти. Ако стената
не е шпаклована и особено ако тапетите са тънки, всички неравности и петна на основата ще
прозират през финишното покритие. В някои случаи, когато стените са с качествена повърхност и
тапетите са дебели и релефни, шпакловката може да се пропусне.
За грундиране и шпакловане не са необходими много инструменти. Грундирането се прави най-
често с валяк. Изравняващите смеси се полагат с две шпакли от неръждаема стомана или гума -
основна (по-голяма) и спомагателна (по-малка), които позволяват нанасяне на цялата смес, без
остатък. За изравняване на вътрешните ъгли се използва специална шпакла с две перпендикулярни
една на друга плоскости. Външните ъгли се оформят, като се нанесе шпакловка първо от едната
страна, а после се прави окончателно изравняване от другата страна с обикновена шпакла. С
помощта на либела можете да проверите дали стените и ъглите са добили правилна форма.
Шлифоването се прави с шлифовъчна пердашка, а за приготвяне на сместа се използва
електрическа бормашина със специална приставка.
За да не се получават нежелателни ефекти, е добре довършителните работи да се извършват по
предварително изготвен проект, в който са заложени вида и марката на материалите, както и
последователността и технологията на операциите от снемането на старото покритие до
завършването на финишния слой. Разходите зависят от състоянието на стените и изискванията на
клиента. При стандартна работа разходните норми на материала, указани от производителя,
съответстват на действителните.
Често при ремонтните работи се питаме нужно ли е да отстраняваме старото покритие и ако не –
дали то ще е съвместимо с новите материали? Понякога при пребоядисване не се налага сваляне на
стария слой, особено ако той е здраво свързан с основата. Съвместимостта на лако-бояджийските
материали зависи от природата на свързващото вещество (филмообразувателя). В
stroiteli.elmedia.net сме представили информация, която ще ви бъде полезна за правилно
съчетаване на грундове, шпакловки и лако-бояджийски материали според състава им. Така, ако
познавате характера на старото покритие, ще можете да изберете подходящите за ремонта
продукти.
Грундиране
Независимо каква е базовата повърхност - бетон, метал или
дърво, трябва да се създадат условия за трайно задържане на
повърхностното покритие върху нея. Именно затова се
използват грундове, които проникват дълбоко в основата и
подобряват нейната адхезия (сцепление) със следващия слой.
Благодарение на своите свързващи и укрепващи свойства
грундовете заздравяват основата и предотвратяват
евентуални повреди по нея (например при сваляне на тапети).
Друга задача на грундовия слой е адсорбцията (попиването)
на следващия материал (боя, мазилка, шпакловка или лепило)
да бъде намалена и в същото време - равномерна по цялата
повърхност на основата. Резултатът от използването на грунд,
който изпълнява всички тези изисквания, е получаване на
стабилизирана основа с намалена и еднородна поглъщаща
способност спрямо нанасяния върху нея състав и осигуряване
на здрави връзки между граничните повърхности.
Какво би станало, ако пропуснем грундирането, например на бетонна стена? В такъв случай силно
нараства вероятността от недобро качество на последващите ремонтни дейности. Впоследствие
мазилката може да започне да пада, а тапетите - да подпухнат и да се разлепят. Освен това, не е
изключено под въздействие на влагата, върху финишния слой да се появят различни дефекти като
петна, неравности, пукнатини и други. С грундирането Вие ще дадете допълнителен шанс за
качеството на бъдещата повърхност и ще получите по-голяма сигурност, че средствата, труда и
времето, вложени във финишното покритие, ще бъдат оправдани.
Отдавна са отминали времената, когато за различни довършителни работи, независимо от
материалите, са се използвали едни и същи грундове. През последните години в страната ни се
разработиха и навлязоха материали и технологии, които дават възможност строителните и
ремонтните дейности у нас все повече да се доближават до тези в развитите страни. Днес на
българския пазар съществува голямо разнообразие както от сухи, така и от готови за
непосредствена употреба съвременни грундиращи смеси, между които можете да изберете именно
тази, която е най-подходяща за конкретен случай. При производството на грундиращи състави се
вземат предвид типа на обработваемата повърхност (тухлени или бетонни стени, метал,
гипсокартон, дърво, измазани с циментови разтвори повърхности и т.н.), особеностите на
помещението, в което ще се използват грундовете (мокро, влажно или сухо), а също така и метода
на последващата обработка (боядисване, полагане на плочки, нанасяне на мазилка или лепене на
тапети). Като правило грундовите състави се делят главно на материали, приложими за първична
подготовка на основата (така наречените праймер-грундове), и на такива за подобряване на
сцеплението между слоевете.
Грундовете са направени от филмообразуващи вещества (смоли, битуми, масла, лепила и т.н.),
пигменти, ускоряващи изсъхването агенти и различни добавки за придаване на повърхността на
едни или други качества. Произвеждат се на минерална, акрилна, алкидна и друг вид основи.
В грундовете на минерална основа в качеството на свързващо вещество се използва цимент. Такива
грундове намират приложение при първоначална, бърза обработка за предварително изравняване
на вътрешната страна на стени от минерални материали – бетон, тухли, минерална мазилка,
газобетон и други.
Много широко разпространение напоследък имат универсалните водоразредими грундове с добра
покривна способност на основата на акрилни ко-полимери. Тези състави обезпечават добър
адхезионен контакт с крайните покрития, в това число с латекси, акрилни и алкидни бои. Те са
подходящи за подготовка на повърхности от бетон, цимент и циментови мазилки, гипсови и
гипсокартонени плочи, дървесина и нейни производни, боядисани по-рано плоскости и
стъклофибърни тапети.
Бързосъхнещите грундове на алкидна основа са предназначени за първична и вторична обработка
на нови или боядисвани преди това плочи от дървесина, ПДЧ и ПДВ. Те имат добра адхезия и към
трудно обработваеми повърхности като стъклофибърни влакна, PVC, поцинкована стомана, стъкло и
керамика.
Важен показател при грундирането е степента на пористост на основата, т.е. способността й да
обсорбира влага. Тази характеристика определя трайността на сцепление на финишния материал с
основата и здравината на повърхностния слой. На сравнително плътна слабопореста основа е по-
добре да се нанесе грунд с високи адхезивни свойства. Ако пък повърхността е много пореста, по-
подходящ ще е грунд с дълбоко проникване. Универсалните грундови състави се нанасят на основи
със средна степен на пористост (това са повърхности, от които капка вода се изпарява за интервал
от 3 до 20мин.).
Повечето висококачествени професионални грундове са предназначени за конкретен тип основа,
което позволява достигане на максимален ефект от тяхното използване. Ето и един пример: на
бетонни монолитни стени е много трудно да се нанесе първи слой мазилка. Затова е наложително
те да се обработят с грунд. В този случай оптимални са съставите на минерална основа, със
свързващо вещество цимент, които са разработени именно за такава основа и гарантират качествен
резултат. Те трябва да са предназначени за плътни непопиващи влага основи.
Сред тясноспециализираните материали трябва да отбележим влагоизолационните грундове с
противоплесенни и фунгицидни добавки; специалните изолационни грундове за предотвратяване
появата на дефекти в покритията, предизвикани от никотин, сажди, дим и изсъхваща влага; бои-
грундовете за тавани и накрая - грундиращите състави за подготовка на подове.
За довършителните работи на влажни помещения, например, се използват специални грундове. На
повърхността на основата те трябва да създадат тънък хидроизолационен слой, възпрепятстващ
проникването на влага навътре в конструкцията. Грундовите състави за влажни помещения са
разработени така, че защитават стените от конденз, протичане, капилярна влага и плесени.
Трябва да се отбележи, че вече има и универсални водоразредими грунд-шпакловки на основата на
винилакрилен латекс. С този материал се извършват едновременно две операции - грундиране и
шпакловане, като времето за работа се съкращава значително. Съставите от този тип обикновено са
по-гъсти от грундовете и по-вискозни от шпакловките. При нанасянето им се изравняват всички
малки вдлъбнатини на основата. В същото време те се използват в качеството на последен слой
преди боядисване. Шлифоват се след изсъхване като обикновена шпакловка.
Грунд-шпакловките имат вътрешно и външно приложение. Те са подходящи за основа на ново
боядисване и ремонт на боядисани (с изключение на многогодишни, наслоени маслени бои) и
небоядисани повърхности (гладки, порести, релефни).
Що се отнася до подготовката на основата преди полагане на финишното покритие, най-добре е да
използвате система от материали от един и същи производител. Наложилите се на пазара компании
за производство на сухи строителни смеси и лако-бояджийски материали имат свои продуктови
линии, в рамките на които е гарантирана съвместимостта между отделните материали. Така че, ако
искате добър резултат, е добре да имате предвид, че са важни типаътпродукти, тяхната марка и
съвместимост.
Обработката на повърхности с грунд следва и други правила. Ако имате стара ронлива стена,
укрепителният слой трябва да е възможно най-дебел. За стабилна и здрава повърхност пък е
достатъчно грундиране в по-тънък слой. В такъв случай, ако използвате висококачествен грунд,
можете да намалите концентрацията му и да направите икономия от скъпоструващия материал.
Като оптимална средна дебелина на слоя грунд се счита 0.2мм. Трябва да се отбележи, че
порестите повърхности имат по-добра попиваща способност и съответно разходът на материал се
увеличава.
За да направите правилен избор за начина на подготовка, трябва да имате предвид какви ще са по-
нататъшните довършителни работи. Например под винилни и стъклофибърни тапети понякога се
използва не грундиране, а само шпакловане на стената. Това е така, защото самите тапети имат
определени свързващи свойства (функцията на грунд се изпълнява от тапетното лепило).
Грундирането може да се избегне и под плочки, ако базовата повърхност е в добро състояние. При
необходимост стените се грундират с лепилото за плочки. Когато обаче имаме повърхност на
гипсова основа, тя трябва да се грундира преди поставянето на плочки. Грундът създава филм,
който в случая е необходим, за да може лепилото да съхрани влагата си в определен интервал от
време. Това е важно, защото ако лепилото не изсъхне в препоръчаните от производителя срокове,
то губи трайността си и с времето плочките може да се отлепят.
КАКВА БОЯ ДА ИЗБЕРЕМ?
Вид :
Използват се алкидни или латексови бои. По-покривните бои и боите за еднослойно
нанасяне се предпочитат за боядисване на тавани и за подновяване на вече боядисани
повърхности.
Ефект :
Обикновено за тавани се използва матова боя (евентуално сатенена), а за стените -
сатенена или с блясък. Лаковата боя може да се използва както за тавани, така и за
стени, но това изисква много внимателна подготовка на повърхността - тя трябва да е
съвършено гладка и равна.
Трябва да знаете, че :
• Матовата боя се замърсява по-лесно, но прикрива по-добре недостатъците на
повърхността.
• Сатенената подхожда повече на хола или всекидневната.
• Боята с блясък се използва най-вече за боядисване на кухни, бани и дървени мебели.
Боядисване на стени и тавани
Преди да се заловите за работа, трябва да се уверите, че стените и таванът са готови
за боядисване. Повърхността им трябва да е гладка, чиста и суха. Защитете след това
местата, върху които не трябва да попада боя. Ако се подхожда правилно, самото
боядисване обикновено е най-бързата част от цялата процедура на боядисване.
КОЯ Е ПОДХОДЯЩАТА БОЯ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 ное 2020 в 21:38 в момента не учи на 44 години
04 авг 2020 в 06:50 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Публични финанси, випуск 2019
08 юни 2020 в 06:09 родител на 38 години
25 май 2020 в 18:16 потребител
 
Домашни по темата на материала
Проект по Пътища, Организация и ВиК
добавена от krisit01 15.05.2013
0
44
Подобни материали
 

Строителни материали - Бетон

24 мар 2008
·
570
·
4
·
1,593
·
722
·
3

Приготвянето на бетонната смес включва две основни изходни операции – дозировка на изходните материали и тяхното смесване. Важно условие за приготвяне на бетон с определени показатели...
 

Лекции по териториално устройство

04 фев 2010
·
441
·
16
·
7,952
·
494

Понятие за териториално устройство. Принципи на териториалното устройство...
 

Контрол по устройство на територията

04 мар 2010
·
131
·
5
·
1,316
·
146

Проблемите по устройството на територията са едни от важните и сложни социално-икономически явления, тъй като се отнасят до владеенето и ползването на недвижими имоти представляващи основен интерес...
 

Довършителни работи в строителството

08 мар 2011
·
268
·
6
·
3,037
·
423

При нанасянето на шпакловъчни и бояджийски състави върху не грундирана повърхност се появяват петна и други дефекти. Грундирането осигурява насищане на основата и предотвратяване на бързото всмукване на свързващото вещество...
 

Строителни материали

06 апр 2011
·
252
·
21
·
4,016
·
600

Лекции за строителните материали - описание, методи, видове...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Лесен)
16
3
1
14 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по строителство

Довършителни работи

Материал № 60565, от 12 дек 2007
Свален: 607 пъти
Прегледан: 367 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Общ материал
Брой страници: 8
Брой думи: 3,227
Брой символи: 27,780

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Довършителни работи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
258

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения