Големина на текста:
ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
Тема 2.и 3. Теория на възпитанието-
същност,съдържание,обект,предмет,закони,цел,задачи,функции
Същност-това е един от най-съществените клонове на педаг.теория в системата на
педаг.науки.Изучава съдържанието,техлогиите,закономерностите на организирането И
функционирането на възпитанието.
Обект-възпитанието И възпит.система.
Предмет-са закономерностите на организиране И функциониране на възпитанието И
възпит.с-ма,технологии на вс видове възпитание.
Задачи:
-Изучаване закономерностите на организиране И функциониране на възпитанието;
-Обосноваване на научни критерии за подбор на възп.съдържание;
-Обосноваване на система от принципи,методи,форми И средства.
-Обосноваване на обективни критерии за оценяване на възпитаността
Функции: Превантивна;Соц.-икономическа;Конструктивна;Познавателна;Диагностико-
прожностична;
Закономерности:Изразяват същността на възпитанието като общ.-педагогическо
явление.
Закономерности като общ.явление
-Зависимост от потребностите на обществото
-Зависимост от иконом. И култ.възможности на обществото
-Зависимост м/у целта И съдържанието на възпитанието
-Зависимост на съдърж.от общоприетите чов.добродетели
Закономерностите като педагог.явление
-Зависимост на резултатите от възпитанието
-Зависимост от възпитанието,от съответствието на
съдържанието,методите,формите,средствата.
-Зависимост на резултатите от възпитанието от богатството на общуването във
възп.взаимодействие
-Зависимост на резултатите на възпитанието от активното участие на възпит. Във
възпитат.процес.
-Зависимост на резултатите от упражненията на възпитаника в извършване на
постъпки,съответстващи на общочовешките добродетели.
-Зависимост на резултатите от възпитанието от съответствието на
задачите,методите,формите.
Тема 4.Методи за изследване на Т.В.
Методите за научно изследване могат да бъдат разграничени в 3 осн.групи:
1.На емпирическо равнище-възп.наблюдение,възп.експеримент,възп.тест.
2.На теоритично равнище-формализиране,идеализиране
3.На теоритично-емпирично-анализиране,сравняване,синтезиране,моделиране.
Тема 5.Възпитателен процес-същност на осн.категории
Същност-възпитанието е целеустремено въздействие в/у психологията на възпитаемия;
process на социализация на личността; управление на развитието на
личността.Възпитат.процес е двустранен-той е въздействие на възпит. в/у възпитаника;
Той е сложно,мнoгoстранно И продължително вазаимодействие м/у възп.фактори.
Особености-с/д Болдирев се разграничават 8
особености:мнoгoстранност,продължителност,степенност,концентричност,двустраннос
т,активност,трудна оставяемост,устременост към бъдещето.
Савин посочва 3,Чернев-10 особености.
Етапи:-формиране представи у възпитаника за характеристиките в действителността
-формиране възгледи,за възп.х-ки в действителността въз основа на формираните
представи.
-формиране убеждения у възпитаника въз основа на формираните у него
представи,възгледи,емоции за възп.х-ки в действителност.
-формиране чувства И емоции към възп.х-ки в действителност въз основа на
форм.представи.
-формиране на умения И навици за правилно поведение въз основа на формираните
убеждения за възп.х-ки в действителността.
-формиране навици за правилно поведение въз основа на формираните у възпитаника
умения,навици на поведение в действителността.
Диагностика-вид познавателна дейност или особен process на познание на
опр.явления.Процесът диагносциране включва => моменти:логически,изучаващ
спецификата на диагностичното мислене,технически,семиотичен, изучаващ знач.на
отделните диагностични принципи.
Тема 7.Принципи на възпитание
Свързани са със закономерностите на явленията,които изразяват изискванията към
организацията И функциите на явленията.
Принципите на нравственото възпитание могат да се разделят на 3 групи:
1.Принципи,изразяващи обществено-политическата насоченост на възпитанието
2.Принципи,определящи предназначението И функциите на работата във възпитанието
3.Принципи,определящи методическите основи на възпитанието.
Класификация:
-Принцип за взискателност И уважение към личността.Изразява се в непрекъснато
предявяване на увеличаващи се,задълбочаващи се изисквания към
възпитаника.Взискателността е основата за преодоляването на вътрешните
противоречия в процеса на възпитанието.Уважението към личността е стимулирането
на положителни прояви.Двете са в неразривно единство.
-Принцип на възпитание в И чрез колектива.Тук възпитанието на личността се
осъществява в колектива чрез изискванията на самия колектив в/у неговите
членове.Съществува тясна взаимовръзка м/у принципа на взискателност И уважение на
личността И принципа за възпитание в И чрез колектива.
-Принцип на възпитанието в И чрез труда.Трудът е основата на
обосбяването,развитието И реализирането на човека в обществото.Възпитанието извън
труда е невъзможно.Същността на принципа произтича от връзката м/у дейността на
индивида в труда И влиянието на труда за изменение на чов.добродетели.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 яну 2021 в 00:22 учител от Казанлък
15 дек 2020 в 15:55 студент на 19 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2024
 
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Възпитателен процес


Материала е предназначен за студенти с педагогически профил...
 

Възпитателна система. Възпитателен процес


Съществуват много и най-различни определения за системата и съвременните автори, когато говорят за система, говорят за неща, които имат своята същност, съдържание, структура, функции и т.н. много от тях говорят, че възпитателната система е сложно...
 

Въпрос по теория на възпитанието


въпрос по теория на възпитанието предназначен за студенти използван в ПУ Паисий Хилендарски...
 

Самовъзпитание


Развитието и усъвършенстването на човека е немислимо без неговото активно участие в този процес.По своята същност и необходимост възпитанието подбужда и поддържа процеса на самовъзпитание.В теория на възпитанието съществува значително разнообразие...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
2
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
3
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Съкратени лекции по теория на възпитанието

Материал № 605321, от 24 яну 2011
Свален: 841 пъти
Прегледан: 1,490 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 1,882
Брой символи: 12,913

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съкратени лекции по теория на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала