Големина на текста:
ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ЛОШОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА НИКОЛЧО
СПОРЕД ВТОРА ГЛАВА НА ПОВЕСТТА “ МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ”
Повестта “ Маминото детенце” от Л.Каравелов е написана преди
Освобождението. Имайки силно изразен нравоучителен характер , тя е стожер
на добродетелта и безпощаден съдник на порока не само за онази далечна
епоха, но и в наши дни. И днес вълнува със значимите житейски въпроси, които
поставя. Каравеловата творба пренася през времето своите извечни за доброто
и злото, красивото и грозното, мъдростта и глупостта. В нея се засягат
общозначими проблеми за пълноценното осъществяване на човека, труда и
леността, страстта към парите и нравствената деградация на личността, взаимо-
отношенията в семейството, възпитанието на децата, за отговорността, която
носи семейството и обществото в изграждането на младия човек.
Повестта ни поставя в едно общество на консервативни порядки, в един без-
деен, безцелен и безсмислен живот .Авторът ни разкрива истината за раждането
на духовно осакатени и нравствено покварени личности като Николчо, и
посочва виновниците за това.
Каравелов аргументирано проследява пропадането на чорбаджийското чедо
още от най-ранното му детство. Николчо минава през много етапи на своята
деградация. Главните виновници за пропадането му са неговите родители,
особено майката. Криворазбраната родителска обич, чувството за пезпределна
власт и умствената ограниченост на Нено и Неновица, безкритичността им,
чорбаджийското самочувствие и морал, с които внушават на сина си , че
правото е винаги на негова страна, подхранват у невръстния момък усещането
му за безнаказаност, господарското му самочувствие и желанието да вреди на
по-слабите.
Така Л.Каравелов във втора глава на повестта ни разкрива една голяма
истина – възпитанието на децата зависи от взаимоотношенията в семейството,
обществото, а порокът на зрелия човек се ражда и развива още в детството му,
за което са виновни най-вече родителите и обществото- тези, които трябва да
оформят духовното начало на личността.
Зад непристъпния зид на господарския дом на чорбаджи Нено протича
животът на Каравеловите герои. Неговата реалност остава скрита за хорските
очи. В привидния свят на тишина и спокойствие избуяват обаче онези порочни
страсти, които общественият морал отрича.
Началната сцена във втора глава затвърждава първоначалната представа за
чорбаджия. Използваната перифраза “ Неновата половин душа”, с която е
назована чорбаджийката, въвежда проблема за приликата между съпрузите.
Неновата алчност и скъперничеството на жена му, стремежът им към
осигуряването на безметежно, безцелно, лишено от духовност съществуване ги
обединява и въпреки липсата на обич и нежност ги задържа заедно.
Чорбаджийката е с отблъскващ външен вид. Безграничната и лакомия води
до потресаваща физическа леност и до невъзможност да контролира физиоло-
гията на тялото си. То “ изпущало голямо количество пот, а тоя пот доволно
често е накарвал даже и Нена чорбаджи да си затъка носът”. Този щрих към
портретната и характеристика градира сатиричното описание на образа.
Майката, която трябва да дава личен пример на детето си, е нечистоплътна.
Нищо женствено , нищо нежно и прекрасно няма в нея.Хиперболата и
разгърнатото сравнение изтъкват отблъскващия облик на Неновица назована с
ирония” гениалната економка”, заради скъперничеството и алчността си.
За някаква действеност на героите е трудно да се говори. Те предпочитат да
се излежават или в най-добрия случай да разменят по няколко незначителни
реплики помежду си, защото са безкрайно лениви и мисловно ограничени.”Важ
ните “ разговори между двамата съпрузи са ориентирани към любимите им
въпроси- горещината и парите. Мързеливата размяна на думи е пародия на
диалог, пронизан от краен и маловажен битов практицизъм.Речта е съставена от
кратки, повтарящи се и в крайна сметка хаотични фрази.
Многозначителен е опитът на Неновица да принуди Нено да отсече
големия кестен, защото е безплоден и безполезен. Тя се мотивира с цитат от
евангелски текст, но не разбира неговия иносказателен смисъл. Така тя изрича
присъда над самата себе си и над своя непълноценен и безсмислен живот.
След кратките, но явно уморителни разговори щастливите съпрузи
заспиват блажено. “ Деятелността” назахъркалите герои провокира авторовото
въображение и той свързва Неновото хъркане с трагичната съдба на градовете
Херкулан и Помпей, а физиологичните рефлекси на Неновица с “ нещо
неопределено, което имало малко сходство с ония духала, с които си служат
само калайджийте”. С това сравнение авторът отново ни напомня, че във вида
на Неновица няма нищо от женската красота, нежност и чар.За пореден път
повествователят разколебава човешкото начало у двамата герои и изрича своята
присъда- паразитното съществуване чудовищно преобразява чавека. А
бездуховните хора, чийто живот е лишен от нравствен смисъл не могат да
възпитат пълноценно поколение. В деформираната представа на героите за
ценностното, стойностното и важното се крият причините за лошото
възпитание на Николчо.
Подробно описания отрязък от деня показва личното разбиране на двамата
съпрузи за щастлив живот. Това е представата им за райската тишина и
спокойствие. Всичко около тях прилича на мъртвило.Няма нищо, което да
осмисли живота им.Главните ценности в него са съсредоточени в личното
удобство и парите.
Худ. задача на автора е да внуши на читателя водещата и отговорна роля
на родителите за правилното възпитание на младото поколение. Тъкмо затова
Каравелов ни запознава така подробно с образите на Нено и Неновица. Ясно е
посланието му, че щом те са непълноценни хора, то и детето им ще порасне
като непълноценен човек.
В атмосферата на бездуховна тишина израства чорбаджийския син
Николчо. В семейната патриархална идилия детето получава своите първи
уроци за живота. Николчо е достоен син на своите родители. По примера им
малкия герой не се занимава с нищо смислено и полезно. Той е разглезено дете,
на което липсва положителен пример за подражание. Родителите го учат на
паразитно съществуване, запалват страстта му към парите и богатството.Нау-
чил се от тях да презира сиромашията и трудовите хора, Николчо подражава
изцяло на своите”добри възпитатели”.Превръща се в едно от същите безполез-
ни същества, каквито са и те. Още първите действия показват умствената му
изостаналост, неговата ограниченост, явната му жестокост към хора и животни,
човешкото му бездушие, господарска безцеремонност, високомерие и цинизъм.
Единадесетгодишният Николчо посвещава времето си на гонене и скубане на
чуждите гъски. Упоменаването на точната му възраст подсказва, че
неправилното възпитание започва да дава вече своите плодове.
Много показателна, подкрепяща гореизложеното е сцената със слугата
Иван Нищото.Само с няколко реплики и действия на малкия герой става ясно ,
че Николчо е “достоен” възпитаник на родителите си. Господарското
самочувствие го е завладяло изцяло.Тонът му е надменен. Но и той като
родителите си трудно общува с хората. Речта му е накъсана и хаотична.Никол-
чо нагрубява Нищото.Дава му три напълно противоречиви заповеди и три пъти
успява да го обиди. Сцената е пародийно повторение на диалога между
господаря Нено и слугата в първа глава на повестта. Опитът на Николчо да се
покачи на гърба на слугата символизира намерението на чорб. син да живее на
чужд гръб като родителите си.
Лъжата се превръща в начин на живот за Николчо. С лъжа общуват с
него родителите му. За да го повикат при себе си, го лъжат че ще му дадат
“гроше”. До лъжи прибягва слугата, за да го направи послушен- казва му, че
чорбаджията е намерил гнездо от косери”. Лъжи изрича и Николчо, за да
докаже личното си право.Но това не изненадва никого, защото лъжата е
основополагащ принцип във взаимоотношенията на героите на повестта.
Ярка демонстрация на педагогическите умения на чорбаджийте е
последвалата “ живописна сцена”. Николчо ухапва до кръв Иван Нищото.
Държи се жестоко с него.Излъгва родителите си и ги предизвиква да накажат
невинния слуга. Няма съмнение кой е истинския виновник за инцидента, но
разгневените родители дори не изслушват ратая. Те не допускат възможността
едно чорбаджийско дете да лъже. Оправдават сина си, а наказват слугата. По-
стъпката им не може да се обясни с родителска обич.Тя е доказателство за
родителската им некомпетентност. Чорбаджийте несъзнателно подхранват
една злобна и отмъстителна натура. Без да мислят за последствията, поощряват

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за 7 клас (125 стр.)

Развити теми по произведенията, които се изучават в седми клас.
Изпратен от:
Bilyana
на 2007-12-12
Добавен в:
Теми
по Литература
Статистика:
2,726 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Необикновено приятелство разказ
добавена от atila74 04.06.2020
0
43
Анализ на разказа " Скитникът" на Йордан Йовков .Моля за помощ!
добавена от filis_feradova 07.05.2020
0
16
есе Словото днес и утре
добавена от kalinkataa23 04.05.2020
0
5
Помощ! Човекът - лилипут и великан (есе)
добавена от ani.kim 14.12.2019
1
24
Хъшовете между страданието и героизма
добавена от banchev2006 27.11.2019
1
19
Подобни материали
 

Състраданието - пречистваща духовна сила

13 май 2009
·
77
·
3
·
819
·
385
·
1

Йовковият свят е населен от герои, които носят един особен копнеж по красивото и доброто в живота...
 

Чувствата за заточениците в елегията "Заточеници"

13 май 2009
·
120
·
5
·
1,383
·
367
·
1

Материалът не е писан от мен. Чудесна работа, послужи ми много...
 

Анализ върху "Цис мол" на Яворов

28 май 2008
·
1,163
·
3
·
632
·
767
·
6

Ciss mol” се утвърждава като творба, в която Славейков утвърждава необходимостта от присъствието на идеал в живота на хората, техния стремеж за постигането му, което ги характеризира като благословени с божествено прозрени...
 

Христо Ботев - "На прощаване"


В поезията на Христо Ботев родолюбието и обичта към близките са в единство. В писмо до свой приятел поетът отбелязва, че който умее истински да обича семейството си, познава и любовта към отечеството...
 

Хъшовете между несретата и героизма


''Немили-недраги'' е повест за съдбата на българските хъшове в Браила, за несретното им битие извън граници, обречена на принудително бездействие далеч от родината.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Комбиниран тест за класна работа по БЕЛ
класно тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа въпроси по български език и литература, съответстващи на материала, изучаван през първи учебен срок. Всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
42
2
1
10 мин
20.09.2019
Българско Възраждане
тематичен тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тестът е за проверка на знанията на учениците. Съдържа въпроси с един верен отговор.
(Лесен)
18
1
1
3 мин
10.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Теми за 7 клас (125 стр.)

Материал № 60457, от 12 дек 2007
Свален: 2,726 пъти
Прегледан: 8,516 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Тема
Брой страници: 124
Брой думи: 30,086
Брой символи: 250,790

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за 7 клас (125 стр.)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
352 28

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
191 9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
кои са главните епизоди в разказа по жицата нравствената висота на бореца за национално освобождение изразена чрез образа на странджата двете срещи на баба илийца с бунтовника защо представянето на ниагара от алеко константинов не е типично описание на природна картина българинът между мързела и труда езикът памет и оръжие красотата и обаянието на пенка Ангелинка паметдостойнство и завет в словото на знаменосеца ролята на контраста при изграждане на образа на баба илийца заветът на бунтовника ценност ли е самоотричането в името на другите zashto brychkov ostava pri smyrtniq odyr na strandjata strashniq no slaven pat na borbata подвигът на опълченците превърнат в легенда крадецът на праскови повест за победа на любовта или надлюбовта гибелта на бръчков макар че в образа му присастват черти от самия вазов няма нищо общо с биографият немили недраги 10 глава motivite koito karat buntovnika da poeme strashniq no slaven pat na borbata по жицата