Големина на текста:
Същност и цели на Стратегията за управление на риска
Настоящата Стратегията за управление на риска в Община .................. (организацията) е
изготвена в изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).
Целта на Стратегията за управление на риска е да опише етапите, през които
преминава процесът по управление на риска, използвания подход, отговорните лица
(структури) и основните изисквания към процеса.
Стратегията ще подпомогне ръководителя на организацията и ръководителите на
подчинените му структури да:
- идентифицират и оценяват рисковете, застрашаващи постигането на целите;
- определят подходящи действия в отговор на рисковете;
- документират резултатите от управлението на риска на всеки етап.
Стратегията въвежда стандартизиран подход за управление на риска в Община
……….., който позволява навременно предприемане на адекватни действия спрямо
идентифицирани рискове, застрашаващи постигането на целите на организацията.
Целите на Стратегията за управление на риска в Община…….. са свързани с:
Изграждане на съзнание и разбиране за процеса по управление на риска на
всички нива в Общината;
Изграждане на организационна култура по отношение на управлението на риска
и на отговорност, свързана с управлението на риска на всички нива в Общината;
Обхващане на всички рискове и на тяхното добро управление в рамките на риск
апетита на Общината;
Внедряване на управлението на риска като част от процеса по взимане на
решения. Това включва свързване на идентифицираните рискове и контролни
дейности със стратегическите и оперативни цели на Общината, като част от
процеса по годишно планиране;
Постигане на съответствие с изискванията на чл. 8 от Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за Годишно докладване за
функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за
финансово управление и контрол (СФУК).
Управление на риска
Дефиниция за управлението на риска се съдържа в чл. 12 (2) на Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор: Управлението на риска включва
идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации,
които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е
предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.”, като се
доразвива в Методическите насоки по елементите на финансовото управление и
контрол: Управление на риска е процесът по идентифициране, оценяване и
мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на
организацията и въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел
ограничаване на рисковете до едно приемливо равнище.”.
Управлението на риска в Община... е динамичен процес, който следва да осигурява
добро разбиране на потенциалните заплахи, действия или събития, които могат
положително или отрицателно да повлияят на способността на Общината да постигне
своите цели, както и навременното им идентифициране, предприемане на подходящи
действия.за управление, наблюдение и докладване.
Риск
Дефиницията за Риск, приета в Община се съдържа в Допълнителните разпоредби на
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор: „Риск е
възможността да настъпи събитие, което ще повлияе върху постигане на целите на
организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от
настъпването му.”
Риск апетит
Комитетът по управление на риска, с одобрението на Кмета на Община , определя риск
апетита на Община .
Риск апетитът на Общината се дефинира като:
„Риска, който организацията е готова да поеме, за да бъде в съответствие със
стратегическите и оперативните си цели.”
Нивото на риск апетита, определено от Комитета по управление на риска и одобрено от
Кмета на Община , има директно отношение към реакцията спрямо даден риск, т.е.
първо дали организацията ще поеме, прехвърли, избегне или ограничи риска и второ,
как и чрез какви дейности ще бъде изразена тази реакция. Реакцията на риска е в пряка
връзка с риск рейтинга
Роли и отговорности
Съгласно чл. 3 ал. 1 и 2 от ЗФУКПС: „(1) Ръководителите на организациите
отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички
ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на
принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. (2)
Ръководителите на всяко ниво в организациите… отговарят и се отчитат пред
горестоящия ръководител за своята дейност по отношение на финансовото
управление и контрол в структурите и звената, които ръководят.”
Кмет на Община
Въвеждането и надзорът върху процеса по управление на риска в Община е
отговорност на Кмета на Община . Съгласно чл.9, ал.1 от ЗФУКПС: „Ръководителите
… могат да делегират правомощията си по този закон на други длъжностни лица от
ръководената от тях организация, като в тези случаи определят конкретните им
права и задължения.”
Тази отговорност е делегирана от Кмета на Община на Комитета по управление на
риска в Община . Функциите и правомощията на Комитета по управление на риска,
неговите членове и председател, съгласно настоящата Стратегия се определят със
заповед от Кмета на Община .
Комитет по управление на риска се сформира на основание чл.25, ал.4 от Закона за
администрацията, чл.4, ал.1, чл.7, ал.1, чл.12, ал.1 – 4 от Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор, както и с цел гарантиране на постоянно
наблюдение на процесите по управление на рисковете в рамките на Община .
Комитет по управление на риска
Комитетът по управление на риска в Община е работна група, чиято основна роля е
централизираното управление на риска.
Комитетът по управление на риска трябва да се състои от минимум 5 члена, които са
специалисти в различни области, свързани с функциите на Общината. Членовете на
комитета следва да притежават добро разбиране за дейностите на Общината, както и
експертни познания, умения и опит за оценяване и управление на комплексни рискови
фактори.
Комитетът по управление на риска се ръководи от Секретаря на Общината, който е
негов председател.
Функциите и правомощията на Комитета по управление на риска, съгласно настоящата
Стратегия, са свързани с:
Координация на всички въпроси, свързани с управлението на риска в Община
Определяне на риск апетита за Община с одобрението на Кмета на Община ;
Съгласуване на Стратегията и модела за управление на риска в Община ;
Ясно комуникиране на тази Стратегия до всички служители с цел въвеждане на
Стратегията за управление на риска в организационната култура на Общината;
Осигуряване използването на общо възприети модели и рамки за управление на
риска и вътрешен контрол с цел поддържане на надеждна система за ФУК;
Осигуряване на формалната оценка на риска поне веднъж годишно.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и цели на стратегията за управление на риска

Настоящата Стратегията за управление на риска в Община .................. (организацията) е изготвена в изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)...
Изпратен от:
Владимир
на 2011-01-20
Добавен в:
Доклади
по Финанси
Статистика:
110 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на риска

16 мар 2008
·
686
·
3
·
527

Управлението на риска представлява съвкупност от методи и средства за анализ, оценяване и регулиране на степента на несигурност в процеса на стратегическото ръководство на организациите...
 

Управление на риска чрез спредови стратегии

01 юни 2011
·
114
·
13
·
2,518

Представената технология на управление на риска се реализира чрез конкретни методи. Някои от тези методи съчетават повече от една стъпка в технологията, други изпълняват единични стъпки...
 

Управление на риска

27 юни 2008
·
560
·
17
·
2,267
·
338

Над половинвековната история на Банка ДСК ЕАД датира от 1951 г., когато е създадена като Държавна Спестовна Каса и единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението.
 

Система за управление на “ПроСофт”- АД

18 мар 2006
·
633
·
14
·
1,274
·
62

По своята същност процесът на управление се свежда до процес на въздействие на субекта върху обекта за постигане на предварително поставени цели
 

Регулиране и контрол върху цените

25 мар 2006
·
816
·
2
·
456

Регулиране и контрол върху цените - определение, микроконтрол и видове регулиране - същност и особености, и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
5 мин
03.09.2018
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
8
1
7 мин
03.01.2020
» виж всички онлайн тестове по финанси

Същност и цели на стратегията за управление на риска

Материал № 603473, от 20 яну 2011
Свален: 110 пъти
Прегледан: 429 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,946
Брой символи: 12,439

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и цели на стратегията за управление на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала