Големина на текста:
Въведение:
Избраната за анализ реклама е на изворна вода с лек плодов вкус Devin
Fresh – Ягода и Гуава, който е част от серията изворна вода с лек плодов вкус
Devin Fresh на Devin. изворна вода с лек плодов вкус Devin Fresh е
предназначен за ценителите на новото и модерното. Появява се на българския
пазар преди около година месеца, като може да се каже, че все още се намира
на етапа на въвеждане, тъй като не е достигнал до етапа на увеличаване на
продажбите. Възрастовият диапазон на потенциалните потребители на водата
обхваща 16-65 години и включва мъже и жени . Появата му се съпровожда с
шумна рекламна кампания или засилен PR. Важно е да се отбележи, че
марката вода именно- Devin, присъства на българския пазар от много време и
е добре позната на потребителите.
Изводи от проведената фокус група:
Изводите от проведената фокус група за продукта, обект на рекламата са
следните: Марката Devin е достатъчно популярна сред участниците и
съответно съществува като алтернатива. Важен извод е,че рекламната
кампания на този продукт е достатъчно широко разпространена и е стигнала до
голяма част от потенциалните потребители. По отношение на продукта
активиращо на потребителите действат идеята за нещо ново и свежо.
Извеждането на „без оцветители” като основно предимство на обекта на
изследването не е особено ползотворно. Налага се търсенето на друг
параметър, който да се изведе като допълнително качество. При извеждането
на критериите, по които хората оценяват продуктите от тази група на предни
позиции беше изведено качеството модерно. Подходящо е освен основното
качество „модерно” на преден план да бъдат изведени и другата положителна
характеристика на продукта- свежест, и в същото време това да бъде
използвано като качество, които го отдиференцират от класическата изворна
вода.
Рекламоносител:
В този си вид рекламата е публикувана в специализирано списание за
бързооборотни стоки, но се среща и по билбордове и списания, както и в
телевизионен формат. Рекламата която използвах е на 43 стр. в
специализирано издание разпространяващо се само с абонамент. Избраният
рекламоносител е с утвърдено име на пазара, ето защо изборът му не е
случаен. Носителят е подходящ и защото дава възможност за по-качестено
отпечатване в сравнение с вестниците- цветовете са по-ярки и въздействат по-
силно на реципиентите. Списанията се четат обикновено повече време и се
съхраняват по-дълго, което създава възможността за достигане до по-голям
брой реципиенти, както и повишава вероятността за досег до рекламния
материал повече от един път. Носителят, който е използван, е скъп и има
добре профилирана аудитория, която е редовна, т.е. списанието не се купува
еднократно, което показва по-тясна връзка и доверие на читателя към него и
създава предпоставки за повишаване вероятността да се осъществи контакт с
рекламата. Останалите реклами в списанието са на скъпи продукти. В
списанието няма реклами на конкурентни продукти от продуктовата група, което
също спомага за отдиференцирането на анализираната такава.
Така избраният рекламоносител пренася доверието, което имат
читателите на медията, имиджът , с който тя се ползва, частично върху
рекламата. Също така и усещането за качество и новост.
Анализиране на рекламата чрез:
1. Популярен модел
Популярният модел е от първостепенно значение за всяка една реклама,
тъй като той спомага за привличането и задържането на вниманието на
потребителите, което става посредством използването на силни дразнители.
Анализираната реклама е поместена на една страници от списанието и
рекламната площ, която заема е сравнително по-голяма от повечето реклами,
публикувани в същото списание, което предпоставя и по-силно въздействие
върху реципиентите. Освен това рекламата е изцяло цветна с червено синьо и
зелено, което допълнително я отличава от останалите страници и способства
допълнително за привличане на вниманието. Впечатление прави и лъскавата
ягода и уголемените плодове в рекламата. Това, освен че привлича
вниманието, е и начин да се представи водещото качество на водата –
натуралният плодов вкус. За да изпълни целта си, освен да привлече
вниманието на потребителя, рекламата трябва и да го задържи, което става
посредством изобразените в центъра огромни в сравнение с бутилките плодове
лежащи върху хамак.. С това, че плодовете са върху хамак, плюс виждащите се
като фон лазурно море и ситен пясък се спомага за пренасянето на
допълнителна информация за качествата на продукта (свежест в горешия ден),
освен това стимулира положителната емоцията, която хората свързват с
почивката. Хамакът на плодовете е закачен на бутилки изворна вода с лек
плодов вкус Devin Fresh . Това свързва в потребителското съзнание свежите
плодове и насладата от почивката с продукта. Бутилката отдясно е на преден
план и етикета и се чете свободно. Там е споменато,че водата е слабо
газирана и без изкуствени оцветители. Водата е прозрачна, т.е. идеята за чиста
изворна вода. Следвайки посоката на движение на хамака се стига и до втория
елемент в рекламата, а именно- наименованието на продукта- изворна вода с
лек плодов вкус, написано върху заблязващ се червен фон и разчупено,
следвано от „една сладка изтория без оцветители”. „Без оцветители”
кореспондира с прозрачната течност в бутилките от рекламата.
Текста в рекламата е бяло върху червен фон, като контрастът е достатъчно
силен, за да може рекламните послания да бъдат видени и възприети от
реципиентите. Рекламното съобщение представя възможност името на
продукта и марката бързо да бъдат разпознати и възприети с предимство. Има
малка разлика между надписа- заглавие и надписа на етикета на продукта.
Подзаглавието „ една сладка история” се асоциира с пейзажът, който е
използван за фон на рекламата и, който е фон на летните авантюри, както и с
вкуса на ягодата (тъй като гуавата е по-малко познат плод. Навярно и затова
гуавата е зад ягодата).
2. Импакт-модел
Освен да привлече вниманието и да го задържи, друга цел на рекламата
е да бъде запомнена, като по този начин въздействието й ще е по-силно.
Запаметяването е важно и защото рекламата не само информира за продукта,
но и казва с какво този продукт е по-добър от останалите алтернативи на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 мар 2019 в 14:05 потребител
03 яну 2019 в 15:41 студент на 21 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2020
28 май 2018 в 13:04 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Маркетинг и мениджмънт, специалност - Маркетинг, випуск 2019
16 юни 2017 в 17:16 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2014
23 май 2017 в 18:31 студентка на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически факултет, випуск 2011
08 ное 2016 в 17:23 в момента не учи на 42 години
07 ное 2016 в 17:16 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Педагогоика на обучението по химия и физика, випуск 2016
02 юни 2016 в 22:31 студентка на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Характеристика на рекламата

14 апр 2007
·
2,794
·
2
·
572
·
444

Тя е основен елемент на маркетинг микса. Като елемент на комуникационния микс тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания.Посредством нея се дават сведения за цената, качеството...
 

Казус по нетърговски маркетинг

04 юни 2007
·
670
·
3
·
227
·
42

1. Изберете вид организация с нетърговски маркетинг. 2. Да се формулира целта на организацията. 3. Да се посочи кои са директните и не директните потребители. 4. Характеристика на маркетинг микс.
 

Анализ и оценка на българска реклама, която би могла да създаде проблеми, ако в неизменен вид се използва в други страни

23 дек 2006
·
707
·
6
·
1,279
·
88

Да започнем от езика, който е основен елемент на културния фактор. Преодоляването на езиковата бариера може да се окаже сериозен проблем при предаването на рекламното послание.
 

Творческа тактика при печатната реклама

22 мар 2009
·
250
·
11
·
1,448
·
125
·
1

Описва принципите при прилагане на печатна реклама описани от Хр. Катранджиев...
 

Бизнесплан на "Стейси палас"

22 май 2007
·
4,119
·
9
·
643
·
257
·
2

Фирма "Стейси палас" ООД е основана през 2000 год. в град Баня с решение на Софииски градски съд...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
61
2
4 мин
02.11.2016
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
7
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Анализ на рекламата за изворна минерална вода с лек плодов вкус девин-фреш.

Материал № 600721, от 17 яну 2011
Свален: 153 пъти
Прегледан: 203 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 7
Брой думи: 1,647
Брой символи: 10,234

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на рекламата за изворна минерална вода с ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения