Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО
КАТЕДРА “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
K А З У С
ПО “СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
НА ТЕМА: СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И
АДМИНИСТРАЦИЯ
Изготвил:
Спец.”
Фак. N
СОФИЯ
2007
1
В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната
политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната
политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват
социални взаимоотношения в резултат от влиянието на редица фактори.
Социалната политика следва да се разглежда като дейност за
регулиране на отношенията / на равенство и неравенство/ между
различните индивиди и социални групи в обществото. В нашата страна
тя се осъществява на три равнища:национално,регионално и
организация /фирма/.Основни форми на социалната сигурност са:
социалното осигуряване, социалното подпомагане,социалното
обезпечаване и социалното обслужване.
Важна задача на всяка социална държава,за каквато е обявена и
нашата,е да полага грижи за тези свои граждани,които не разполагат с
доходи за нормално съществуване.
Задълбочаващите се демократични процеси в нашата страна и
необходимостта от унифициране на нормативната база в областта на
социалното подпомагане с изискванията на Европейския съюз наложи
доразработването и приемането на Закона за социалното подпомагане
през 1998 г. уреждащ обществените отношения,свързани със
социалното подпомагане на гражданите в България.
Законът за социално подпомагане има за цел:
1. подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да
задоволяват своите основни жизнени потребности;
2. укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни
житейски ситуации;
3. подпомагане на социалната реинтеграция на лицата, които получават
социални помощи;
4. подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които
отговарят на изискванията за получаването на месечни социални
помощи;
5. насърчаване на предприемачеството в социалната сфера чрез
предоставяне на социални услуги от физически и юридически лица.
Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи и
услуги.То се основава на социална работа, като се прилага
индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на лицата и
семействата и се извършва по начин, който да запазва човешкото
достойнство на гражданите.
Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари
и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени
потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и
притежаваното от тях имущество.
Право на социално подпомагане имат българските граждани, семейства
и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и
други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или
доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на
задължените по закон да ги издържат лица да осигуряват задоволяване
на основните си жизнени потребности.
Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането
2
на общественополезен труд, освен в случаите на майчинство или когато
възрастта и/или здравословното състояние на лицето не позволяват
това.
Министерският съвет определя държавната политика в областта на
социалното подпомагане,а Министърът на труда и социалната политика
разработва, координира и провежда държавната политика в областта на
социалното подпомагане.
Държавната политика в областта на социалното подпомагане се
осъществява в сътрудничество с областните администрации, органите
на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и
съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област.
За осъществяване на това сътрудничеството се създава Съвет за
социално подпомагане, който е обществен консултативен орган към
министъра на труда и социалната политика. В него участват
представители на Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването,
Министерството на образованието и науката, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение
на общините в Република България, представители на представените на
национално равнище организации на работодателите и на работниците
и служителите, както и на представители на юридически лица с
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в
областта на социалното подпомагане.
Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват
или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности
или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите
лица и семейства.
Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички
възможности за самоиздръжка и помощ от задължените по закон да ги
издържат лица.
Социалните помощи са:
1. месечни;
2. целеви;
3. еднократни.
Социални помощи се отпускат след преценка на:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други констатирани обстоятелства.
Министерският съвет определя месечен размер на гарантирания
минимален доход, който служи като база за определяне на социалните
помощи .
Условията и редът за предоставянето на социалните помощи и
прекратяването им се уреждат с правилника за прилагане на този закон
с изключение на целевите помощи за отопление, които се уреждат с
наредба на министъра на труда и социалната политика.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална политика и администрация

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
Изпратен от:
hronikos
на 2007-12-12
Добавен в:
Казуси
по Социална политика
Статистика:
476 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
362

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - проблеми на управлениетона системата, Пенсионни фондове

20 авг 2009
·
903
·
25
·
3,413
·
708

1. Кратка характеристика на 3 стълбовата пенсионна система в България Съвременната система на пенсионно осигуряване в България е изградена на принцип, съчетаващ в себе си предимствата на Държавното обществено осигуряване и пенсионните фондове....
 

Образование на деца със специални нужди в Белгия

29 ное 2007
·
412
·
9
·
2,637
·
239
·
1

Децата, чиито нужди възникват от увреждания или трудности при обучението, наричаме “деца със специални образователни потребности”.
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
514
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Фондове за пенсионно осигуряване

19 яну 2009
·
494
·
25
·
4,888
·
1

Пенсионната система в България е триколонна. Примитивните пенсионни системи са едноколонни – държано пенсионно осигуряване...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална политика и администрация

Материал № 59975, от 12 дек 2007
Свален: 476 пъти
Прегледан: 323 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 9
Брой думи: 1,712
Брой символи: 15,577

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална политика и администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения