Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
РИСК ОТ БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНИ АГЕНТИ
Проблеми
?Всяка година в резултат на инфекциозни заболявания в света умират над 15 млн. души
?В резултат на една от най-големите пандемии (за последните 100 година) през 1918 г. от испански
грип загиват над 50 млн. души
?У нас всяка година от инфекциозни заболявания умират над 2 000 души
Термини и определения
?биологични агенти” означава микроорганизми, включително генетично изменени такива,
клетъчни култури и човешки ендопаразити, които биха могли да предизвикат зараза, алергия или
токсичност
?“микроорганизъм” означава микробиологична единица, клетъчна или неклетъчна, способна да
репродуцира или копира генетичен материал
?Епидемия – широко разпространение на инфекциозно заболяване сред хората
?Пандемия – разпространение на епидемията в два и повече региони на света
?Епизотия – широко разпространение на инфекциозно заболяване сред животните
Биологично опасни агенти
?могат да бъдат срещнати в много сектори на икономиката.
? рядко се виждат с просто око, защитата от тях често се пренебрегва.
?Размножават се за разлика от останалите опасни вещества, като при благоприятни условия
съвсем нищожно количество от даден микроорганизъм може да достигне огромни мащаби.
Класификация на Биологично опасни агенти според вида на микроорганизмите
?БАКТЕРИИ (болестотворни микроорганизми, най-вече едноклетъчни, с големина около микрон,
размножаващи се много бързо. За 24 от 1 бактерия могат да се появят чрез деление няколко
милиарда) – Антракс, Бруцелоза, Холера, Чума, Мелиоидоза;
?ВИРУСИ (Най-малките микроорганизми (1000 пъти по-малки от бактериите) живеещи само в
живите тъкани) Чукунгуня,Треска Денга, Конгуанско-кримска треска, Вирус Ебола, Вирус
Марбург, Едра шарка и др.;
?РИКЕТСИИ (микроорганизми, които се нещо средно между бактериите и вирусите.Живеят само
в живи тъкани и се пренасят от насекоми и паразити) – Петнист тиф, Ку-треска ;
?ТОКСИНИ (силнодействащи отрови, които са продукт на жизнената дейност на някои бактерии)
– ботулинов токсин, Рицин, Сакситоксин, стафилококов ентеротоксин, Трикоткеценови
микротоксини..
Класификация на биологично опасните агенти в зависимост от тяхната степен на риск от
заразяване
1. биологичен агент от група 1 е този, за който е малко вероятно да причини заболяване у човека;
2. биологичен агент от група 2 е този, който може да причини заболяване у човека и би могъл да
представлява опасност за работещите; малко вероятно е той да се разпространи масово; обикновено за
такъв агент има на разположение ефективна профилактика или лечение;
3. биологичен агент от група 3 е този, който може да причини остро заболяване у човека и представлява
сериозна опасност за работещите; при него може да има риск от масово разпространяване, но
обикновено за него има на разположение ефективна профилактика или лечение;
1
4. биологичен агент от група 4 е този, който причинява остро заболяване у човека и представлява
сериозна опасност за работещите; при него може да има голям риск от масово разпространяване;
обикновено за него няма на разположение ефективна профилактика или лечение.
Знак за обозначаване на биологично опасни агенти
Вероятен начин на разпространение на биологичните агенти
?Чрез изхвърляне на спори на съответния биологичен агент в аерозол – начин валиден за всички
агенти;
?Чрез заразяване на вода и хранителни продукти – Холера, Ку-треска , Рицин, Ботулинов токсин,
Стафилококов ентеротоксин;
?Чрез директен контакт на заразен – Ембола, Чума.
Минимален инкубационен период
?Няколко часа – токсини;
?Половин ден - Холера
?Един ден – Антракс, Чума, Туларемия и др.;
?Четири и повече дни – Ембола, Ку-треска, Едра шарка.
Висок леталитет при
Антракс, Чума, Ембола, Едра шарка, Ботулинов токсин, Рацин.
Липса на ваксина
Ембола, Рицин, Т-2 микотоксини, Стафилококов ентеротоксин.
Антракс
?Заразяване – чрез кожата и чрез вдишване;
?Устойчивост на спорите - години във вода и в почва, няколко дни на слънце. Могат да бъдат
унищожени при температура над 140 С°;
?Инкубационен период – 1 – 5 дни
Нормативни документи
ДИРЕКТИВА (90/679/ЕИО) НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ от 26 ноември
1990 г.
за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
НАРЕДБА 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на биологични агенти при работа
издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването Обн.
ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г., в сила от 10.02.2003 г.
Оценка на риска, превенция и контрол
Директива 90/679/ЕИО изисква работодателят да оцени рисковете от биологични агенти на
работното място и да намали риска за работниците чрез елиминиране или заместване, превенция и
контрол на излагането и информация, обучение и медицински надзор там, където е необходимо.
Намаляване на рисковете от биологично опасни агенти
1. Чрез предотвратяване на експозицията на хора на въздействието на биологично опасни агенти.
2
2. Ако това е технически невъзможно, рискът от експозиция трябва да бъде намален до възможно най-
ниската степен с оглед адекватна защита на здравето и безопасността на засегнатите работещи, в
частност посредством следните мерки:
(а) поддържане на възможно най-малък брой работещи, които са изложени или има вероятност да бъдат
изложени на риск;
(б) проектиране на работни процеси и инженеринг на мерки за контрол с оглед избягване или свеждане
до минимум отделянето на биологични агенти на работното място;
(в) средства за колективна защита и/или, в случаите, когато експозицията не може да бъде избегната по
друг начин, лични предпазни средства;
(г) хигиенни мерки, съответстващи на целта на превенцията или намаляването на случайния трансфер
или отделяне на биологичен агент извън работното място;
(д) използване на знака за означаване на биологична опасност и други подходящи предупредителни
означения;
(е) съставяне на планове за действие при злополуки с биологични агенти;
(ж) тестване, когато това е необходимо и технически възможно, за наличието, извън първичните
физически обезопасени зони, на биологични агенти, използвани при работа;
(з) способи за безопасно събиране, съхранение и изхвърляне на отпадъци от работещите, включително
използването на обезопасени и обозначени контейнери, след подходящо третиране, когато е уместно;
(и) организация на безопасното боравене с биологични агенти и тяхното транспортиране на в границите
на работното място.
Информиране и обучение на работещите
1. Работодателят предприема съответните мерки, които гарантират, че работещите и/или всички техни
представители в предприятието или учреждението получават достатъчно и подходящо за целта
обучение, на базата на цялата налична информация, и по-конкретно под формата на информация или
указания, касаещи:
(а) потенциалните рискове за здравето;
(б) предпазните мерки, които да се предприемат за предотвратяване на експозиция;
(в) хигиенните изисквания;
(г) носенето и употребата на защитно оборудване и облекло;
(д) стъпките, които да се предприемат от работещите в случай на инциденти и за предотвратяване на
инциденти.
2. Обучението се:
- провежда в началото на работа, при която има контакт с биологични агенти,
- адаптира с оглед отчитането на нови рискове или променени такива, и
- повтаря периодично, ако е необходимо.
Информиране на работещите в конкретни случаи
1. Работодателите осигуряват писмени указания на работното място и, ако е уместно, поставят на
подходящи за целта места предупреждения, които трябва да съдържат най-малко процедурата, която да
се следва в случай на:
- сериозна авария или инцидент, при който се борави с биологичен агент;
- боравене с биологичен агент от група 4.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Риск от биологически опасни агенти

Проблеми  Всяка година в резултат на инфекциозни заболявания в света умират над 15 млн. души  В резултат на една от най-големите пандемии (за последните 100 година) през 1918 г. от испански грип загиват над 50 млн. души...
Изпратен от:
drenska88
на 2011-01-15
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Икономика
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията при управление на човешките ресурси. Въпросите са от типа вярно/грешно и имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
7
1
12 мин
03.10.2019
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
25
1
2 мин
08.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Риск от биологически опасни агенти

Материал № 599444, от 15 яну 2011
Свален: 44 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,568
Брой символи: 9,803

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Риск от биологически опасни агенти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
19

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
50

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения