Големина на текста:
-1-
Като заболяване шизофренията съществува от дълбока древност.Тя е
описвана под различни имена и неизбежно е била смесвана с други
психози.Нейното обособяване в самостоятелна болестна единица става
едва в края на XIX и началото на XX в.Най-голяма заслуга за това имат
руският психиатър С.С.Корсаков,обединил остарелите форми на
шизофренията в понятието дисноя,и особено немския психиатър
Е.Крепелин,който в 1896 г.,изхождайки от изходния стадий на
заболяването,т.е. от прогностичния критерий,обединява описаните
дотогава различни негови форми под името ранно оглупяване ( Dementia
praecox).Това наименование не е много подходящо,тъй като,от една
страна,шизофренията не води задължително до деградация на
личността,а,от друга деградацията не се изразява в оглупяване.През 1911
г. Е.Блойлер представя едно ново схващане и създава общоприетото и до
днес обозначение шизофрения.
Причините за шизофренията все още остават неизвестни.За тяхното
изяснявате са създадени множество хипотези,по-важни от които са:
Наследствена хипотеза. В немската класическа психиатрия
шизофренията се разглежда като наследствена съдба.Действително е
установено,че вероятността за заболяване от шизофрения е по- голяма
сред членовете на семейства с болни от шизофрения,отколкото тези без
шизофренно заболяване.При еднояйчните близнаци тя е по- голяма,от
колкото при двуяйчните.Освен това през последните години се натрупаха
данни за редица отклонения в поведението,речта,биологичната
реактивност и биохимичните процеси в организма на близките на
шизофренно болните(генеалогичен метод)Подробните епидемиологични
проучвания обаче установиха,че при шизофренията не съществува
предаване на болестните признаци по правилата,описани от
Г.Мендел.Сега може да се каже,че шизофренията не е хромозомна
болест,защото срещаните при това заболяване хромозомни увреждани не
носят специфичен характер (цитогенетично направление).Следователно
шизофренията не е наследствена болест в буквалния смисъл на думата,но
наследствеността при нея играе роля на благоприятен(предразполагащ
фактор на възникване на заболяването.
Токсична (интоксикационна) хипотеза.Според тази хипотеза,считана в
последно време за най-вероятна,шизофренията се дължи на
автоинтоксикация-те е своеобразна ендотоксикоза.Произхода на авто-
интоксикацията се търси на първо място в обмяната на веществата и по-
специално в белтъчната обмяна,при която образуващите се токсични
продукти подтискат дейността на оксидативните ферменти в мозъчните
-2-
клетки и предизвиква една аноксемична енцефалопатия.И досега обаче
не е решен въпросът,дали тези токсични продукти са причина за
болестта,или са нейно следствие.
Едно друго косвено доказателство за токсичната генеза на
шизофренията е прилаганият опит за лекуването и чрез хемодиализа,т.е.
чрез “пречистването”на кръвта на шизофренно болните ч/з “изкуствен
бъбрек”.
Инфекциозна хипотеза.В моталото са предполагали,че шизофренията
се дължи на туберкулозна или луетична инфекция.В по- ново време
някои автори се изказват в полза на възможността за вирусна етиология
на шизофренията.
Имунологична хипотеза.Според тази сравнително по-нова хипотеза при
шизофренията възникват имунни (автоимунни) процеси,в резултат на
което в организма се откриват антитела срещу мозъчната тъкан.Не е
ясно обаче коя е причината за образуването на антитела,съответно за
появата на мозъчен антиген.Някои автори смятат,че антитяло-
образуването е вторично явление,последица от разпад на мозъчната
тъкан вследствие на ограничения мозъчен процес.
КЛИНИЧНА КАРТИНА.Шизофренният процес се изразява с психични,
неврологични телесни прояви.В клиничната картина основно изпъкват
психичните нарушения.Затова те имат и най-голяма диагностична
стойност.Наличието на неврологични и телесни изменения показва,че
шизофренният процес обхваща цялостната личност,засяга целия
организъм и специално централната нервна система (мозъка).
Психотична симптоматика .Най-общо казано,шизофренията се
характеризира с нарушение на единството на психичните процеси,с
несъответствието им на обкръжаващата среда и с неадекватност на
поведението на болния.При шизофренията могат да се наблюдават
почети всички известни и описани в психиатрията психопатологични
симптоми,но най-типични за нея са нарушенията на мисловната
дейност,емоциите и волята.
Разстройствата на мисловния процес засягат както протичането и
стоежа му,така и неговото съдържание.Първият вид нарушения водят
както до внезапни задръжки(прекъсване)на мисълта,така и до наплив на
мисли (мантизъм).Тези промени по правило болните тълкуват като
резултат на външно въздействия (“открадване” на мисълта,”предаване
на чужди мисли”).Много типични са и измененията в строежа на
мисловния процес:мисловна разкъсаност,паралогично мислене,мисловна
несъгласуваност,образуване на нови думи,(неологизми),символно,аутис-
-3-
тично и анбивалентно мислене.Разстройствата в съдържанието на
мисловната дейност се изразяват в налудни идеи най-вече за отношение,
преследване,въздействие унищожение.
Възприятно-представната дейност претърпява значителни
промени.Наблюдават се както дереализационни,така и деперсонализаци-
онни преживявания.Между илюзиите най-характерни са парейдолните.
Халюцинациите имат най-голяма диагностична стойност между всички
сетивни измами при шизофренията.Най-характерни са слуховите
халюцинации,по-често словесните,по-рядко акоазмите(шумове,трясък,
стъпки и др.)Зрителните халюцинации са сравнително редки.Те се
срещат най-често при помраченост на съзнанието.
Емоционалните разтройства се изразяват в студенина спрямо
околните,включително и най близките на болния.Особено характерни за
шизофренията са паратимията и парамимията.Чувствата загубват
синхронността си с останалите изменения на психичния живот.
Разстройствата на волята при шизофренията могат да бъдат както
количествени(хипобулия до абулия),така и качествени(пирабулии).От
качествените най-характерни са кататонните.Те могат да се проявяват
като кататонна възбуда(протичащи със стереотипии,вербигерации,ехола-
лия)или като кататонес ступор(изразяващ се с мутизъм,негативизъм,
автоматична подчиняемост).
Вниманието претърпява разнообразни промени-обикновено активното
внимание е отслабнало(то се усилва при налудни преживявания и чести
слухови халюцинации);пасивното внимание се изостря при хебефренията.
Инстинктите дълбоко се изменят.Хранителният нагон може да бъде
отслабен или усилен.Сексуалният нагон в началото на психозата,особено
при хебефренната форма,е болестно засилен.Ексцесивният онанизъм в
пубертетната възраст може да бъде един от ранните симптоми на
шизофренията.Наблюдават се разнообразни полови извращения-
хомосексуализъм,педофилия, нимфомания и др.
Клинични форми на шизофренията
Съгласно класическото деление се извеждат десет различни клинични
форми:
1.Проста шизофрения Постепенно начало с общо взето лоша
прогноза.На преден план се забелязва странно поведение и често
внезапно слизане в жизнената крива.Заболяването се разпознава често
ч/з снижението на професионалните функции и загубата на
междучовешки отношения,както и ч/з промяната на
личността.Налудности и халюцинации,както и др. шизофренни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Шизофренията

Клинична психология - Шизофренията е описвана под различни имена и неизбежно е била смесвана с други психози...
Изпратен от:
NINARICHY
на 2006-10-21
Добавен в:
Теми
по Психология
Статистика:
1,130 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Емоции и чувства

25 яну 2009
·
467
·
4
·
920
·
444
·
1
·
2

Емоции и чувства. Що е емоция и какво е чувство, разликите между двете и тяхната връзка. Значението им в изкуството.
 

Въображение

03 яну 2011
·
473
·
7
·
1,978
·
694
·
1

Процесът въображение съществува на основата на наличните представи съхранени в паметта на човека, но притежава и способността да създава нови образи. То е фантазна дейност, която се изразява в творчеството и възможността хората да създават образи....
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
126
·
9
·
1,842
·
160

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Oбща психология

06 фев 2009
·
194
·
6
·
1,530
·
129

Това е всичко необходимо, за да се вземе изпита по психология при д-р Стоянова в педагогическия факултет в Русе.
 

Предмет и задачи на психологията

21 фев 2009
·
324
·
21
·
7,124
·
313
·
1

Названието Психология произлиза от гръцките думи “психе” – душа и “логос” – учение, слово. В буквален превод психологията е наука за душата.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
372
1
14.02.2013
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Шизофренията

Материал № 5981, от 21 окт 2006
Свален: 1,130 пъти
Прегледан: 127 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 1,957
Брой символи: 17,408

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Шизофренията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
367

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения