Големина на текста:
Социологически метод. Същност. Видове
Практически подходи при провеждане на емпиричното
социологическо проучване
Подготовка на проучването
1.Формулиране на проблема.
2.Формулиране на темата и целите:
oТемата – трябва да е свързана с предмета на изследване и да отразява
конкретния проблем
oПредметът – онези страни, свойства и особености на обекта, към които
е насочено вниманието на изследователя и които най-точно отразяват
проучваното явление
oЦелите – отразяват кратко и ясно това, което желае изследователя да
постигне чрез конкретното изследване.
3.Формулиране на задачите
4.Формулиране на работна хипотеза - работните хипотези биват:
oописателни – за състоянието на изучаваното явление и предвиждат
очакваните резултати
oобяснителни – отразяват причините, влияещи в/у фактическото
състояние на изучаваното явление
oза тенденциите – разкриват повтарящото се (устойчивото) в
изследвания процес
5.Формулиране и изработване на дизайна (постановката) на проучването –
използвани методи
oдефиниране на обекта, генералната съвкупност и единиците на
изследването
?обекта на проучваното явление е онази област на социалната
действителност, която изследователя ще проучва
?генералната съвкупност е човешката общност в границите на
която ще се проучва обекта и която е носител на признаците,
които ще бъдат изследвани – от вида на съвкупността се определя
и характера на проучването – изчерпателно (обхващащо всички
проучвани обекти в генералната съвкупност) или репрезентативно
(извадково), където данните от извадката се обобщават за цялата
съвкупност
?единиците на наблюдение – това е всеки отделен случай
(индивид), който е носител на проучваната емпирична
информация или неговия антураж. Респондентът (лат. respondere-
отговарям, осведомявам е всяко лице и/или неговия антураж,
попаднало в извадката и подлежащо на изследване.
oизбор на използвани методи за набиране на първична емпирична
информация при провеждане на емпиричното социологическо проучване
– в социологията се използват няколко основни метода за набиране на
първична емпирична информация: анкета, интервю, наблюдение и
документален метод
oизбор на статистико-математическите методи за обработка и анализ на
събраната първична емпирична информация
oизработване на въпросника за събиране на първичната емпирична
информация.
6.Изработване на организационен план – осигуряване на необходимите
технически материални, кадрови и финансови ресурси
oплан-график на проучването
oподбор и подготовка на анкетьорския екип
oизработване на финансов план по различните пера разходи –
разработване на програмата и методиката, извършване на пробното
изследване, набиране на първичната информация, обработка на
информацията, отпечатване на документи за проучването и на данните от
анализите, както и на окончателните резултати.
7.Провеждане на предварително проучване като своеобразна проверка на
елементите на подготовка върху малка извадка (30-40 лица).
Провеждане на проучването
Този етап е т.н. „работа на терен” и включва набирането на данни от
всички предвидени лица чрез избрания социологически метод на
базата на изработения въпросни Обработка и анализ на събраните
данни
Тук се осъществява прехода от индивидуалната към съвкупната информация, с която тя
става пригодна за научен анализ, обобщение и използване. На базата на получените
данни се прави проверка (приема или отхвърля) заложената хипотеза.
Източници за набиране на първична емпирична информация:
информация относно самосъзнанието чрез технологията на разпитване
(вербално – интервю или писмено – анкета)
информация относно поведението – чрез технологията на наблюдението
информация относно документи от или за изследваното лице – чрез
документален метод.
Основното средство (инструментариумът) за регистриране на първичната емпирична
информация е въпросникът, който осигурява регистрирането на валидна (обоснована),
точна (устойчива) и достоверна информация.
Основни изисквания към въпросника
Технически:
форматът да е съобразен с обекта на изследване;
да отграничава ясно въпросите от обяснителните бележки;
да съдържа обръщение към изследваните лица, което да ги информира относно
целта на проучването; указания, как ще бъде използвана информацията;
уверения в анонимността на проучването, благодарност към лицето за неговото
съдействие и т.н.;
да започва с въвеждащи въпроси, последвани от филтриращи и основни и да
завършва с идентификационни въпрос;
да е съобразен с времето на попълване – при самопопълване (30-40 минути) и не
повече от час при интервю;
да се оставя достатъчно място за отговор на откритите и полуоткритите въпроси;
въпросникът да е отпечатан в добър естетически вид.
Съдържателни:
да е ясно наименованието на институцията, организирала проучването;
да е ясен вида и темата на проучването;
да се избягват двойните и неясни въпроси;
сложността на въпросите да е такава, че те да са разбираеми за всички лица,
независимо от образованието им;
въпросите трябва да са логически последователни
не трябва да присъстват въпроси засягащи авторитета или достойнството на
разпитваното лице, както и такива, които биха могли да го злепоставят;
въпросите да не са множествени, т.е. да не се пита за няколко неща
едновременно;
да не се задават въпроси, които нямат отношение към конкретните цели на
проучването
въпросите да не внушават отношение, т.е. трябва да имат неутрална форма
Класификация на видовете въпроси
Според изследваната област
Фактологични – отразяват фактологията на изучавания проблем и са свързани с
обективно съществуващите във времето и пространството факти (напр. Колко
посещения имахте при общопрактикуващия лекар?)
Оценъчни – свързани с оценките и желанията на респондентите (напр. Доволен
ли сте от обслужването?)
Според формулирането на отговорите
Затворени (закрити) въпроси – имат предварително формулирани варианти на
отговори, като изследваното лице може да избере един или няколко отговоря
(според указанията). Особена форма са алтернативните (дихотомните) въпроси –
„да – не”, „мога-не мога”.
Отворени (открити) въпроси – нямат формулиран вариант на отговор, а лицето
отговаря свободно със свои думи
Полуотворени (полуоткрити) въпроси – освен предварително формулиран брой
отговори е оставена и възможност за изразяване на друго (собствено) мнение от
респондента.
Според формулирането на въпросите
Обикновени – задават се като въпросителни изречения. Те са преки и косвени
Онагледени – подходящи за деца или лица с ниска обща култура

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2020 в 12:40 ученик на 23 години от Велики Преслав - ПТГ "Симеон Велики", випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Елиът Арънсън Човекът социално животно
добавена от djadarska 24.02.2015
0
14
Подобни материали
 

Анкетно проучване

20 мар 2009
·
583
·
18
·
2,090
·
661
·
1

Анкетно проучване на тема: Проблемът за обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности в специализираните учебни заведения. Съдържа теоретична обосновка, методика, анкетна карта, резултати и анализ....
 

Анкетен метод

26 дек 2010
·
114
·
5
·
987
·
262

Анкетата е един от най-старите начини за осведомяване чрез писмено разпитване, при която изследваните лица отговарят на писмено поставени въпроси и отговори, подредени във въпросник (анкетна карта) за набиране на първична емпирична информация...
 

Книгата и читателят в България

27 яну 2009
·
104
·
6
·
586
·
100

Малко хора днес четат книги.. Малко хора днес имат книги у дома си. Нуждата да почетеш нещо, да разгърнеш няколко страници, вече не съществува в голяма част от българското общество и най-вече от младежта...
 

Анкетна карта

18 май 2008
·
759
·
23
·
3,743
·
854
·
1
·
2

Предмет на изследването е агресивността на момичетата и момчетата от начална училищна възраст, изследвана в училищни условия.
 

Социална група

25 май 2008
·
77
·
5
·
570
·
37

Социалната група има универсален характер по отношение на човешкото съществуване. Всеки човек се ражда, живее и умира в група. Групите са средата, в която живеем, която ни диктува и с която се съобразяваме.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Практически подходи при провеждане на емпиричното социологическо проучване

Материал № 596029, от 11 яну 2011
Свален: 50 пъти
Прегледан: 128 пъти
Предмет: Социология
Тип: План
Брой страници: 10
Брой думи: 2,238
Брой символи: 15,014

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Практически подходи при провеждане на емпирично ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала