Големина на текста:
С Ъ Д Е Б Н А В Л А С Т
Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите
лица и държавата. Тя е независима. При осъществяване на своите функции съдиите,
съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
I. С Ъ Д И Л И Щ А
Съдилищата в България са:
?районни
?окръжни
?административни
?апелативни
?военни
?Върховен касационен съд и
?Върховен административен съд
При първоначално образуване делото се гледа от първоинстанционен съд.
Ако са обжалва решението по първоинстанционното дело, се образува второинстанционно
дело.
При обжалване то се гледа на касационна или трета инстанция.
РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
Районният съд е основен първоинстанционен съд. В България има 113 районни
съдилища. На районния съд са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са
подсъдни на друг съд.
Районният съд разглежда граждански, наказателни, и административно-наказателни
дела. В тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и
граждански дела с цена на иска под 10 000 лв. и делби на недвижимо имущество.
ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА
Окръжните съдилища са разположени в областните центрове. В България техният
брой е 28. Окръжният съд разглежда като първа инстанция:
?Искове за установяване на бащинство
?Искове по несъстоятелност
?Прекратяване на осиновяване
?Искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв.
?Искове за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на окръжния съд
?Тежки престъпления, включително убийства, придобиване и държане на
наркотични вещества, изнасилвания, престъпления против републиката.
В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища, чийто
решения се обжалват пред окръжния съд като втора инстанция.
Окръжният съд гледа като касационна (трета) инстанция дела, решени от районен съд по
жалби срещу наказателни постановления и по жалби срещу решения на общинските служби по
земеделието и горите.
АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА
Административните съдилища са нови съдилища в структурата на съдебната система в
България. Те са 28 и започват да функционират от 1 март 2007 г.
На административния съд са подсъдни всички административни дела, освен тези, които в
закон са посочени като подсъдни на Върховния административен съд.
ВОЕННИ СЪДИЛИЩА
Военните съдилища разглеждат като първа инстанция наказателни дела за
престъпления, извършени от военнослужещи или служители на МВР.
За тези дела второинстанционен съд е Софийски военно-апелативен съд.
АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА
Апелативните съдилища гледат дела, образувани по жалби срещу решенията на
окръжните съдилища като първа инстанция. В страната има 5 апелативни съдилища. Те се
намират в Бургас, Пловдив, София, Варна и Велико Търново.
В Република България има две върховни съдилища:
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво
прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански
и наказателни дела.
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Върховният административен съд осъществява същата функция като Върховния
касационен съд, но по отношение на прилагане на законите в административното
правораздаване.
Върховният административен съд се произнася и по спорове за законосъобразността на
подзаконови нормативни актове. по оспорвания на актовете на Министерския съвет и на
министрите, актовете на органите на Българската народна банка, решенията на Висшия
съдебен съвет, касационни жалби и протести срещу първоинстанционните съдебни решения на
административните съдилища и други.
II.П Р О К У Р А Т У Р А
Прокуратурата следи за спазване на законността, като:
1. Ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;
2. Може да извършва разследване;
3. Привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа
обвинението по наказателни дела от общ характер;
4. Упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;
5. Предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
6. В предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.
Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата:
III. СЛЕДСТВЕНИ ОРГАНИ
Следствените служби са Националната следствена служба и окръжните следствени
служби. В София има следствена служба с правомощия на окръжна следствена служба.
Националната следствена служба е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в
София.
Националната следствена служба се състои от следователи.
В Националната следствена служба има специализирани отдели за разследване по дела с
особена фактическа и правна сложност, по дела за престъпления, извършени в чужбина, по
искания за правна помощ, както и за разследване в други случаи, предвидени със закон.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съдебна власт

Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела...
Изпратен от:
Деренцева
на 2011-01-11
Добавен в:
Теми
по Конституционно право
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
 

Съдебна власт

Материал № 595759, от 11 яну 2011
Свален: 16 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 585
Брой символи: 3,955

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдебна власт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала