Големина на текста:
Л О З А Р С Т В О II-ра част
I. Създаване на ново лозе и грижи по отглеждането му
до встъпването му в плододаване
1. Избор на място – релефа, почвите не трябва да са тежки, да са добре дренирани, с
много хумус, района да не е градобитен. Съдържанието на влага в почвата – може да е
каменлива, но от неразтворим варовик /калциев кисел карбонат/
Шасла 41Б – издържа до 40% активен карбонат, подложка феркал
Местата за засаждане трябва да са проходими от гледна точка на техническото
обслужване особенно при големите масиви. Температурната сума не трябва да е по-малка от
2200-2400, долната граница за винени сортове, десертни и до 2500, а за късните сортове над
3800-4000.
Почистване на терена – става ръчно и механизирано
Задължителен почвен анализ –
Торене – задължително предпосадъчно и ако се извърши качествено ще се изплаща с
години на ред. Най-добрия вариант е с добре угнил оборски тор.
Риголване – 70 см., наесен с цел добро улягане
Избор на сорта – за десертните сортове – по-плодородни, с по-голямо съдържание на
хумус почви, но не по-вече от 3.5%, богати на фосфор и калий. За червените винени сортове по-
богати на глина, която определя силния цвят на гроздето, богати на желязо, калий и фосфор,
хумус не по-вече от 3%. За белите винени добре аерирани почви, подходящи за карбонатните
черноземи и с по-лек механичен състав почви /повече пясък, частици неразтворима вар, по-
малко глина/. За винени сортове за десертни вина – по-богати почви като при десертните с
изключение на съдържанието на хумус около 2%, да осигуряват добро узряване за постигане на
по-висока захарност на гроздето.
Стандарта който се използва е 1.20 на 2.20 като в дка влизат 379 лози, докато при 3
метра ширина на 1.2 влизат 288 лози, при 1.80 на 1.20 м. влизат 463
Засаждане на лозето – подготовка на почвата – риголване минимум 70 см. дълбочина,
при подготовката на почвата се извършва торене, като преди това се извършват мелиоративни
за изравняване, премахване на храсти и др. Месец преди засаждане да се пръска със системни
тотални хербициди за унищожаване най-вече на коренищните. Преди риголването се тори след
взети почвени проби от 20 до 80 см. дълбочина /най-богатия и важен почвен слой за лозата/.
След подравняването се маркира с помощта на специалист, който да трасира по проекта терена,
да маркира междинните и външни пътища.
Засаждане на лозите – извършва се ръчно, полумеханизирано с хидробури и изцяло
механизирано с машина който прави дълбока бразда 30-40 см., която се полива с вода и след
това се минава с посадъчна машина с диск. Дълбочината на засаждане. Гъстота на засаждането
зависи от сорта и от формировката, обикновенно при промишленото лозарство за винени
сортове 2.5-3 междуредово и вътрередово 1.10 – 1.20 м. При десертните сортове с по-мощен
растеж и корона се изисква междуредово 3-3.40,3.50 м. След засаждане задължително поливане,
подържане на почвата чиста от плевели, борба с болестите и неприятели
Време на засаждане – при поливни условия може и есента и пролетта, но при неполивни
условия и при суха есен засаждането се отлага за пролетта. При есенно засаждане се зариват с
5-6 см. почва, с което се предвижда улягването на почвата през зимата.
През втората година индивидуални колчета, подпорна конструкция
Грижи по отглеждането на новозасаденото лозе – при поява на първия мустак се
отгрибва и се премахват ....корени. Почвообработки – обработват се с машини междурениятат и
вътрередово. Изграждане на надпочвената конструкция
4 години след изкореняване не е подходящо засаждане на ново лозе
9. Резитба и формиране на лозата
Цел на резитбата – да се даде такова надземно формиране на лозата, което да осигури
получаването на оптимални количества грозде и нормално узряване на едногодишните
леторасти и доброто им осигуряване за презимуване.
Резитбата се основава на няколко основни положения- плодни звена са една плодна
пръчка и един чеп и две очи или една плодна пръчка и два чепа.
................
Зависимост между силата на лозата и качеството на гроздето – силата на лозата се
изразява с теглото на едногодишните узрели леторасти. Има формула която изразява
отношението между качеството и теглото на едногодишната пръчка и количеството грозде.
Q = A
F
V
Q –
А –
F –
V –
Видове резитба:
- къса – когато зрелите леторасти се режат на чепове с две очи
- дълга – когато се извършва само на плодни пръчки
- смесена – когато оставяме и чепове и плодни пръчки
Формировките се определят главно от височината на стеблото и различаваме следните
- нискостеблени – имаме едно стъбло 30-40 см. над почвата
- средностеблени – височина от 50-100 см.
- високостеблени – с височина над 1 м.
Резитба за формиране и резитба за плододаване – резитбата за формиране се извършва
обикновенно ...до към 4-5 година. Резитбата за плододаване се извършва след 5 година.
а/ резитба за формиране – през първата година след засаждането на лозата обикновенно
лозите се отглеждат при свободно развитие на леторастите, при силно растящите сортове
/Велика и др./ през първия вегетационен период при покарване на леторастите през пролетта се
оставят да се развиват само двата от най-добрите леторасти, които се привързват към
подпорното колче, а останалите се филизят /премахват/ от основи.
1. АМПЕЛОГРАФИЯ
Ампелографията е наука, която се занимава с изучаването на видовете и сортовете лози.
Тя се дели на обща и частна Ампелография. Общата се занимава с класификацията и
произхода на видовете и сортове лози, а частната със сортовата и стопанска характеристика на
ценните за производството сортове лози и методите за тяхното разпознаване.
Ампелографската характеристика дава знания за най-типичните постоянно повтарящи се
.........................като се прави сравнение по съответните белези. Редът и последователността на
ампелографското описание става по схема за проучване и описание на сортовете. В нашата
страна е приета следната схема:
I. Общи сведения
1. Наименование – официалното име на сорта, синоним – различните имена на
един и същ сорт и ононим – едни и същи имена на различните сортове
2. Произхода на сорта – отбелязва се мястото на произхода на сорта,
географската група, родителите на сорта /при хибридните/ и автора /селекционера/ и
годината на създаване и утвърждаване
3. Разпространение на сорта – отбелязват се районите в който може да се
отглежда и площите, върху които е разпространено
II. Ботаническо описание на сорта – тук следваме описание на отделните органи
1. Описание на млади леторасти – описва се тяхната махнатост, оцветяване на
младите листа и на самия летораст
2. Описание на зрял летораст /пръчките/ - описание на цвят, дължина на
междувъзлия и възли
3. Описание на листатата /най-сложно/ - като се приемат че най-типични са
белезите на листата намиращи се между 9ти и 12тия възел и то разположени от северната
страна на лозата. Листата се описват по размер, форма, мъхнатос, очертания, повърхност на
петурата, нагънатост на петурата, врязове, зъби/в дълбочината/ и листна дръжка
4. Описание на цвят – посочва се типа на цвета
5. Описание на гроз – големина, форма и задължително сбитост
6. Описание на зърно – при него също се описва големина, форма, оцветяване, сок,
восъчен налеп и вкус
7. Описание на семе – описва се само ако е характерен за сорта /има безсеменни
сортове, при велика обикновенно има една семка и се описват/
III. Агробиологично описание – чрез нея се получават пълни сведения за изискванията
на сорта към околната среда и за неговите биологични и физиологични особенности. Тези
данни са много важни и ценни за районирането на сортовете и са основни за сортовата
агротехника.
1. Описва вегетационния период
2. Узряване на леторастите
3. Разтеж на лозата – който бива слаб, среден, силен /буен/
4. Родовитост и добив
5. Устойчивост на болести и неприятели
6. Афинитет към подложката – като се посочва към коя подложка сорта е най-
предразположен
7. Изисквания към агротехниката – резитби, формировка, разстояния на засаждане,
напояване, торене и обработки
IV. Технологична характеристика – чрез нея се получават сведения за технологичната
или консумативна оценка на гроздето и продуктите които се получават от него
1. Механичните свойства на зърното – устойчивост на откъсване, ронливост, здравина
на кожата, напукване /важно при винените сортове/, при десертните устойчивост при
съхранение, прави се още описание на мъста която се получава, описание на захарност и
киселинност. При получените вина – алкохолен градус, захари, при описанието на сортовете –

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лозарство

Избор на място – релефа, почвите не трябва да са тежки, да са добре дренирани, с много хумус, района да не е градобитен. Съдържанието на влага в почвата – може да е каменлива, но от неразтворим варовик /калциев кисел карбонат/...
Изпратен от:
plami2009
на 2011-01-11
Добавен в:
Теми
по Земеделие
Статистика:
68 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
дневник за практика розоварна
добавена от nora_katsarova 18.06.2014
0
17
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Лозарство

Материал № 595627, от 11 яну 2011
Свален: 68 пъти
Прегледан: 126 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Тема
Брой страници: 7
Брой думи: 2,837
Брой символи: 16,815

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лозарство "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала