Големина на текста:
ВУ “Земеделски Колеж- Пловдив”
гр. Кърджали
KУРСОВА РАБОТА
Тема: '' Кадастър и регистър на земята. Същност, цел, задачи ''
Изготвил:
Дисциплина – Проектиране и изграждане на инвестиционни проекти.
Специалност – „Стопанско управление” II гр.
Кърджали
2009г
1
Съдържание:
1. Заглавна страница………………………………………………......................1
2. Съдържание........................................................................................................2
3. 1.Увод..................................................................................................................3
4. 2.Кадастър и регистър на земята...................................................................3-5
5. 3.Същност , цели и задачи на кадастъра.......................................................5-6
6.3.1. Съдържание на кадастъра отразява.........................................................6-9
7.3.2.Основните цели на този проект..............................................................9-10
8.3.3.Главните задачи......................................................................................10-11
9.4.Земеделски кадастър.................................................................................11-13
10.5.Информационни системи на кадастъра и имотния регисър................13-14
11.6.Структурата на информационната система на кадастъра и имотния
регистър..................................................................................................................14
12. 6.1.Информационната система на кадастъра...........................................14-15
13. 6.2.Информационната система на имотния регистър..............................................15
14.7.Създаване на имотния регистър………………………………………………..15-16
15. 8. Заключение……………………………………………………………....…16
16. . Използвана литература…………………………………………………....17
2
1.Увод
Земята е сотпанска категория, тя подлежи на използване и поради различни
обществени отношения с нея подлежи на използване по различен начин. Земята
представлява интерес за обществото като повърхност, субстанция и недра. Като
повърхност – с оглед нуждите на човека групиране на живот, труд и отдих. Като
субстанция земята има определеним физико-химични свойства, които предполагат
стопанско използване. Земята като недра съдържа определен състав и той също
подлежи на използване.Особено качество на земята като повърхност е това, че тя
представлява терен за строеж, част от нея служи за превръщането на естествената среда
в изкуствена. Всичко това означава, че земята е не просто икономическа категория, а
представлява ресурс, който подлежи на управление. Поради разностранните нужди, за
които служи земята, обществото трябва да има надеждна, сигурна и правно-валидна
информация за вида, границите, количеството, качеството, собствеността,
плодородието и други нейни основни характеристики. В процеса на развитие на
обществото такива данни, които са сигурни и юридически установени има не само за
земята, но и за тези части от нея, които са под водната повърхност. Обществената
значимост на използването на земята налага правото да прояви своята регулаторна
функция и за това редица отрасли на правото се занимават с регулацията на земята.
Необходимостта от правно регулиране от своя страна е предпоставка за създаването на
надежни източници на информация, чието съдържание има значение за правото.Така се
създава технико-икономическа система за информация и това е кадастъра. В него по
различен начин и върху различни носители се събират данни, които са годни за вземане
на различни управленски решения.
2.Кадастър и регистар на земята
Другият официален източник на информация, това са кадастралните регистри.
Кадастралните регистри са начин за събиране и съхраняване на достоверна и правно-
значима кадастрална информация. Регистрите се водят за недвижимите имоти и всеки
имот по определен начин е записан в регистъра. Тук се съдържат и данни, които не
могат да бъдат описани и обяснени в кадастралните карти Картите имат определено
конкретно съдържание, свързано с улици, водни площи, водни течения и други.
Картата се създава върху традиционен или цифров носител. Освен това същестуват и
т.нар. информационни системи. Те се водят от ведомствата, които имат отношение към
кадастъра – мин. на транспорта, мин. на земеделието и горите, мин. на отбраната.
Поради правната значимост на кадастралните карти и кадастралните планове
съществува процедура по създаване, поддържане и изменение на кадастралните карти и
кадастралните регистри.
Създаването на кадастрални карти представлява административно производство. То
започва по заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тази заповед е
административен акт с определени реквизити. Тези реквизити са 2 категории:
реквизитите, характерни за административните актове изобщо т.е. това са
реквизитите предвидени в АПК;
спецфичните реквизити, които са свързани с дейностите по кадастъра.
Определят се граници, правоспособно лице изпълнител.
Кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се създават и по искане на собственика
или инвеститора за оттделен имот или за група имоти, което се извършва за тяхна сметка.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 май 2019 в 06:16 студент на 29 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на недвижимата собственост, випуск 2016
15 мар 2019 в 15:18 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2016
 
 

Кадастър и регистър на земята. Същност, цел, задачи

Материал № 595417, от 10 яну 2011
Свален: 332 пъти
Прегледан: 407 пъти
Предмет: Стопанско право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 6,661
Брой символи: 43,557

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кадастър и регистър на земята. Същност, цел, за ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала